Cmentarz ewangelicki - Mazanki

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

NJF3pYUjQZ-FKZk-7e_Nx-m7yAlgDRW2bYxAVy-o5Gq_m03o2AgwXj9irEjojnOKerc8JDkgqxSbDe-WEJM=w320

Opis cmentarza

zabudowany.png szkolny.png
Położenie

Cmentarz położony przy dawnej szkole ewangelickiej. Jedziemy droga wojewódzką nr 534 z Wąbrzeźna w kierunku Radzynia Chełmińskiego aż do drogowskazu z napisem Mazanki 4 gdzie skręcamy w prawo (po drodze miniemy drogowskaz Mazanki 2). Potem po ok. 1,2 km po prawej stronie mijamy budynek dawnej szkoły ewangelickiej, a tuż za nią krzaki gdzie jest cmentarz. Od północy cmentarz sąsiaduje z drogą, którą dojechaliśmy, od wschodu z droga gruntową, z pozostałych stron z terenami gospodarstwa domowego.

Podstawowe informacje
Data założenia k. XVIII wieku (1784?)
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Radzyń Chełmiński (od 1795)
Status nieczynny
Powierzchnia ~0,10 ha
Nr działki 86
Kształt prostokąt
Najstarszy zachowany nagrobek I poł. XX w.
Istniejąca dokumentacja -
Zagrożenia śmieci, zniesienie cmentarza
Stan zachowania ZŁY, Typ III
Data zamknięcia 1945?, -
Roślinność
Drzewa klon, …
Krzewy lilak, grochodrzew, …
Inne barwinek, trawa, …

Brak zarejestrowanych pomników przyrody. Układ cmentarza nieczytelny. Brak informacji o alei.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Mogiły obmurowane TAK >8 I poł. XX w. beton
Mogiły ziemne NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Pola grobowe NIE - - - -
Postumenty TAK 4 I poł. XX w. beton 1 przy mogile, reszta osobno
Przyścienne NIE - - - -
ŁĄCZNIE > 11 stanowisk
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne TAK 1 k. XIX w. cegła dawna szkoła ewangelicka, która mogła pełnić funkcje sali modlitewnej i/lub kaplicy przedpogrzebowej

Brak danych o osobach znanych i zasłużonych pochowanych na cmentarzu.

Inskrypcje

Nie znaleziono.


Galeria zdjęć

fot. Tymoteusz Słowikowski, 2015

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10
{$caption}
fot. 11

Renowacja

Nie przeprowadzono.


Osadnictwo w Mazankach

Historia

Wieś Mazanki niemal od zawsze była własnością miasta Radzyń Chełmiński i leżały na terenie komturstwa radzyńskiego. Potwierdza to pierwsza wzmianka z 1285. W okresie I Rzeczypospolitej król Kazimierz Jagiellończyk nadaje Radzyniowi Mazanki (1472). Już podczas zaboru w 1778 miasto nadało grunty w dzierżawę wieczystą 7 dotychczasowym czynszownikom, których uwłaszczono w 1830.
Najstarsze wzmianki na temat szkoły ewangelickiej pochodzą z 1784 roku. Istniejący do dziś budynek pochodzi z pocz. XX wieku. W 1868 ewangelicy stanowili 58% mieszkańców, a tuz po odzyskaniu niepodległości przez Polskę 50% (w 1921). Podlegali pod parafię ewangelicką w Radzyniu Chełmińskim.

Ludzie

Osadnicy z przywileju emfiteutycznego potwierdzonego w 1778: Bahr, Foth, Felski, Templin, Zillmann, Mallon, Drawert

Lista strat z I wojny światowej: Bobrowski, Bonk, Busch, Bohme, Drawert, Glaske, Hinz, Klabes, Krampitz, Lewandowski, Malinowski, Maschke, Murawski, Petruszewski, Runkowski, Sontowski, Stahnke

W księdze adresowej z 1928 r. figurują nazwiska: Franciszek Rozwadowski (właściciel ziemski, 190 ha), Fryderyk Macikowski (wiatrak)


Bibliografia:

  1. 2679 Rehden, Topographische Karte (Meßtischblatt) 1:25000, Reichsamt für Landesaufnahme, 1909. comp.jpg
  2. X. Froelich, Geschichte des Graudenzer Kreises. Bd. 1, Graudenz: Selbstverlag, 1868, s. 221-222. comp.jpg
  3. A. Harnoch, Chronik und Statistik der evangelischen Kirchen in den Provinzen Ost- und Westpreussen. Neidenburg, 1890, s. 484-485. comp.jpg
  4. Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, Warszawa: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej, 1928, s. 1208. comp.jpg
  5. Mazanki w Słowniku historyczno-geograficznym ziem polskich w średniowieczu, http://www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?q=mazanki
  6. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 11, Województwo Poznańskie. Warszawa: GUS, 1926, s. 20. comp.jpg
  7. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. VI, s. 182. comp.jpg

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License