Cmentarz ewangelicki - Mieczysławowo

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

mie.PNG

Opis cmentarza

polny.png szkolny.png
Położenie

Cmentarz położony na polu, tuż za dawną szkołą ewangelicką w Mieczysławowie - siedzibą kantoratu. Wyjeżdżamy z Izbicy Kujawskiej ulicą Tymieniecką i jedziemy prosto mijając Podtymień, Tymień, Wólkę Komorowską i Śmielnik. Dalej mijamy drogę w prawo prowadzącą do wsi Długie, a za ok. 150 m, mamy rozwidlenie z krzyżem przydrożnym gdzie kierujemy się na lewo. Następnie prosto ok. 980 m., aż dojedziemy do zrujnowanej szkoły ewangelickiej po prawej stronie. Za szkołą znajduje się zagajnik po środku pola. To cmentarz sąsiadujący z polem uprawnym ze wszystkich stron.

Podstawowe informacje
Data założenia II poł. XIX w. (od co najmniej 1861)
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Przedecz (od 1826), kantorat w Mieczysławowie (od co najmniej 1861)
Status nieczynny
Powierzchnia ~0,16 ha
Nr działki 105
Kształt prostokąt
Najstarszy zachowany nagrobek lata 30. XX w.
Istniejąca dokumentacja Karta cmentarza, oprac. P. Kokotkiewicz, 1987
Zagrożenia śmieci
Stan zachowania BARDZO ZŁY, Typ III
Data zamknięcia, likwidacji 1945, -
Roślinność
Drzewa klon, dąb, lipa, kasztanowiec, …
Krzewy grochodrzew, lilak, …
Inne pokrzywy, trawa, …

Układ cmentarza nieznany. Brak informacji o alei.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Mogiły obmurowane NIE - - - -
Mogiły ziemne NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Pola grobowe NIE - - - -
Postumenty TAK 2 I poł. XX w. piaskowiec, beton postument zwieńczony krzyżem oraz cokół betonowy
Przyścienne NIE - - - -
ŁĄCZNIE 2 stanowiska
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne TAK 1 pocz. XX w. cegła dawna szkoła ewangelicka będąca siedzibą kantoratu
Inskrypcje


Galeria zdjęć

fot. Tymoteusz Słowikowski, 2014

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10
{$caption}
fot. 11
{$caption}
fot. 12

fot. Karta cmentarza, oprac. P. Kokotkiewicz, 1987

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7

Renowacja

Nie przeprowadzono. Brak żeliwnego obejścia i krzyża z tablicą - Gustaw Kruger (zm. 1910) widocznego na fot. 5 z 1987.


Osadnictwo w Mieczysławowie.

Historia

Ziemie, na których założono osadę wchodziły w skład dóbr miejskich Izbicy Kujawskiej. Pierwszy dokument traktujący o powstaniu Mieczysławowa pochodzi z 1855 r. Było to pismo stwierdzające zasiedlenie kolonistami niemieckimi podpisane z upoważnienia Marii Miączyńskiej, właścicielki dóbr Izbica. Drugi dokument z 1861 r. mówił z kolei o nadaniu 4 mórg ziemi dla nauczyciela, w tym pół morgi na powstanie cmentarza. W oby dwóch dokumentach koloniści byli zobowiązani także do świadczeń rzeczowych wobec parafii rzymskokatolickiej w Modzerowie.
Zrujnowaną dziś szkołę wybudowano w 1910 r., jako siedzibę kantoratu z salą modlitewną i mieszkaniem dla nauczyciela. Poprzednia była drewniana. Uroczystego otwarcia dokonał pastor z Przedcza Buschmann wraz z pastorem Rutkowskim z Dąbia. Pastor Buschmann odprawiał nabożeństwo dwa razy do roku,w pozostałe niedziele i święta czynił to kantor. Szkoła wspomniana w 1867 i 1925 gdy była szkołą elementarną z polskim językiem nauczania. Po 1945 r. budynek również służył jako szkoła podstawowa, którą zlikwidowano ostatecznie w 1996 r. Potem przekazano ją w ręce prywatne.
Zdecydowaną większość mieszkańców do odzyskania niepodległości stanowili protestanci. Spis z 1921 r. podaje ich ilość na 79%. Obecność ewangelików została przerwana dopiero w 1945 r.

Ludzie

Pierwsi koloniści: Krieger, Liedtke, Litke, Matz, Nikiel, Policki, Schinke, Tonn
Nauczyciele-kantorzy: Wilhelm Lorenz (1910), Rudolf Weber (1937)


Bibliografia:

 1. 3927 F Babiak, 1:25 000, WIG, 1944. comp.jpg
 2. M. Borucki, Ziemia kujawska pod względem historycznym, jeograficznym, archeologicznym, ekonomicznym i statystycznym, Włocławek, 1882, s. 154-158, 371. comp.jpg
 3. E. H. Busch, Beitrage zur Geschichte und Statistik des Kirchen und Schulwesens der Ev.-Augsburg. Gemeinden im Konigreich Polen, Leipzig, 1867, s. 217.
 4. Karta cmentarza, oprac. P. Kokotkiewicz, 1987.
 5. J. Kłaczkow, Rozwój organizacyjny parafii ewangelickich na Kujawach Wschodnich w pierwszej połowie XIX wieku ze szczególnym uwzględnieniem Chodcza i Przedcza, "Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie", 2000, z. 14, s. 69-87.
 6. E. Kneifel, Die evangelisch-augsburgischen Gemeinden der Kalischer Diözese, 1937, s. 8, 183-197. comp.jpg
 7. E. Kneifel, Die evangelisch-augsburgischen Gemeinden in Polen 1555-1939. Eine Parochialgeschichte in Einzeldarstellungen, Vierkirchen über München : Selbstverlag des Verfassers, 1971, s. 66-67.
 8. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 2, województwo łódzkie. Warszawa: GUS, 1925, s. 26. comp.jpg
 9. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. VI, s. 328. comp.jpg
 10. Zdjęcia cmentarza w Mieczysławowie na stronie parafii ewangelicko-augsburskiej w Koninie, http://www.luteranie.konin.pl/cmentarze/mieczyslawowo/cmentarz-ewangelicki.html [dostęp: 06.04.2015]
 11. http://izbica-kujawska.com/galeria/okolice.php#mieczyslawowo
 12. Zdjęcia cmentarza w Mieczysławowie na stronie WKKR PTTK "Cyklista" we Włocławku, http://www.cyklista.pun.pl/gallery.php?pid=21956 [dostep: 06.07.2015]

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License