Cmentarz ewangelicki - Mrocza I

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

mroczamapa.JPG

Opis cmentarza

zabudowany.png church.png
Położenie

Cmentarz położony był na przy ul. 30-lecia LWP (dawna ul. Dworcowa), na północ i wschód od nieistniejącego kościoła ewangelickiego. W miejscu kościoła jest trawnik, bezpośrednio na zachód stoi szkolna hala sportowa. Natomiast na terenie cmentarza urządzono park miejski. Na mapie z 1930 r. cmentarz zaznaczono wyłącznie na terenie na północ od kościoła jednak niemiecki plan Mroczy z okresu II wojny światowej oraz polski plan z 1948 r. wyraźnie pokazują, że cmentarz znajdował się także na wschód od kościoła, co potwierdzają także starsi mieszkańcy pamiętający go.

Podstawowe informacje
Data założenia co najmniej w 1787 r..
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Mrocza
Status zlikwidowany
Powierzchnia ~0,6 ha
Nr działki niewyodrębniona, na terenie 422/1
Kształt wielobok
Najstarszy zachowany nagrobek brak
Istniejąca dokumentacja ?
Zagrożenia -
Stan zachowania ZLIKWIDOWANY, Typ II
Data zamknięcia, likwidacji 1945, 1971
Roślinność
Drzewa dąb, lipa, klon, …
Krzewy
Inne trawa, …

Brak zarejestrowanych pomników przyrody. Brak informacji co do istnienia alei i układu cmentarza ze względu na jego likwidacje.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Obejścia NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Mogiły obmurowane NIE - - - -
Mogiły ziemne NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Postumenty NIE - - - -
Przyścienne NIE - - - -
ŁĄCZNIE -
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - rozebrany w 1971
Kaplica NIE - - - -
Inne NIE - - - -

Brak informacji na temat grobów o znaczeniu historycznym oraz osób szczególnie zasłużonych pochowanych na cmentarzu.

Inskrypcje - fot. Michał P. Wiśniewski, 2014


Galeria zdjęć

fot. Michał P. Wiśniewski, 2014

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8

Renowacja

Niemożliwa ze względu na likwidację cmentarza i kościoła w 1971 r. W 2008 r. odsłonięto kamień z dwujęzyczną tablicą pamiątkową. W 2014 r. zmodernizowano park miejski wstawiając nową nawierzchnię, ławki, a także siłownię plenerową. Wzbudziło to kontrowersję u części mieszkańców pamiętających o pierwotnym przeznaczeniu tego miejsca, o czym dały znać kości. W 2010 r. fundacja "Pamięć" dokonała ekshumacji 7 żołnierzy niemieckich pochowanych we wspólnym grobie wojennym.


Osadnictwo w Mroczy.

Historia

Pierwsze wzmianki o osadzie Mrocza pochodzą z 1288 r. Prawa miejskie zdobywa w 1393 r. Protestanci pojawili się w większej grupie na przełomie 16 i 17 w. kiedy to założono nowe miasto, by zwiększyć dochody do kasy miejskiej i ożywić gospodarkę po potopie. Parafię ewangelicką erygowano w 1787 r. Uważa się, że z tego czasu pochodzi opisywany cmentarz. Zbór wraz z pastorówką ulokowano w 1806 r. przy ul. Dworcowej (dziś 30 lecia LWP), ale po lewej stronie idąc ku dworcu. W latach 1905-06 wybudowano nowy murowany kościół na działce cmentarnej, obok szkoły. Został on rozebrany w 1971 r.
W latach 80. XIX w. ewangelicy nieznacznie przeważali nad katolikami i Żydami, w 1921 r było ich ok. 24%, a ich liczba malała wraz z kolejnymi latami. Oprócz protestantów należących do kościoła ewangelicko-unijnego, w mieście od 1906 r. działali zielonoświątkowcy.

Ludzie


Bibliografia:

  1. DawnaMrocza.net, http://dawna.mrocza.net/
  2. Dawny cmentarz budzi kontrowersje, artykuł z portalu Mrocza24.pl z 02.04.2014 r., http://www.mrocza24.pl/Dawny_cmentarz_budzi_kontrowersje_,15982.html [dostęp: 25.08.2014]
  3. Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, Warszawa: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej, 1928, s. 1366. comp.jpg
  4. Mrocza w Polonia Major - Fontes, dokument elektroniczny, 2009. comp.jpg
  5. P36 S25 B Mrocza, 1:25000, WIG, 1939. comp.jpg
  6. H. Papstein, Kreis Wirsitz, ein westpreußisches Heimatbuch, Bad Zwischenahn : Heimatkreis Wirsitz/Westpreussen, 1982, s. 147-155.
  7. J. Karnowski, Plan miasta Mrocza, 1:10 000, 1948, http://dawna.mrocza.net/?stare-mapy,24 [dostęp: 25.08.2014]
  8. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 10, Województwo Poznańskie. Warszawa: GUS, 1926, s. 121. comp.jpg
  9. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. VI, s. 762. comp.jpg

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License