Cmentarz ewangelicki - Murzynno

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

brak cmentarza na starych mapach

Opis cmentarza

polny.png chronione.png smieci.png
Położenie

Cmentarz położony na wzniesieniu na południe od wsi. Jedziemy drogą wojewódzką nr 246. Za Murzynkiem na pierwszym skrzyżowaniu prosto, następnie mamy drugie skrzyżowanie z kapliczką maryjną gdzie zjeżdżamy z drogi nr 246 nie skręcamy jednak mocno w lewo, lecz zjeżdżamy na lewo w stronę Żyrosławic. Dalej ok. 400 m. do skrętu w lewo i tam skręcamy w lewo jadąc w dół dawną kamienną drogą. Po lewej stronie tej drogi mamy zagajnik na skarpie gdzie jest cmentarz.

Podstawowe informacje
Data założenia pocz. XX w.
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Murzynko (od 1846), przedtem Inowrocław
Status nieczynny
Powierzchnia ~0,16 ha
Nr działki nie wyodrębniono, na terenie 170
Kształt trójkąt
Najstarszy zachowany nagrobek I poł. XX w.
Istniejąca dokumentacja ?
Zagrożenia śmieci, likwidacja cmentarza
Stan zachowania FATALNY, Typ III
Data zamknięcia, likwidacji 1945?,
Roślinność
Drzewa klon, dąb, …
Krzewy lilak, grochodrzew, …
Inne bluszcz, …

Brak zarejestrowanych pomników przyrody. Układ cmentarza nieznany.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Mogiły obmurowane TAK 1 I poł XX w. ? destrukt
Mogiły ziemne NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Pola grobowe NIE - - - -
Postumenty TAK >1 I poł. XX w. beton postument z inskrypcją i 2 destrukty
Przyścienne NIE - - - -
ŁĄCZNIE >2 stanowiska
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne NIE - - - -
Inskrypcje


Galeria zdjęć

fot. Michał P. Wiśniewski, 2015

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10
{$caption}
fot. 11
{$caption}
fot. 12
{$caption}
fot. 13
{$caption}
fot. 14
{$caption}
fot. 15
{$caption}
fot. 16
{$caption}
fot. 17

Renowacja

Nie przeprowadzono. Najprawdopodobniej nagrobki zostały w dużej mierze zlikwidowane.


Osadnictwo w Murzynnie

Historia

Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z I poł. XIII w. Wówczas była ona częściowo w posiadaniu biskupów kujawskich, a częściowo wsią książęcą. W 1271 r. nastąpiło przekazanie wsi zakonowi krzyżackiemu, który zamierzał utworzyć tu swoją komturię. Nie doszło do tego jednak utworzono prokuratorię i z pewnością rozpoczęto budowę zamku. Przez cały czas wieś i najbliższy teren był areną walk polsko-krzyżackich. Ostatecznie Krzyżaków wyparto w 1422 r i miejscowość stała się polską królewszczyzną. Po niedługim czasie Murzynno było siedzibą starostwa niegrodowym obejmującym 7 miejscowości i dzierżawionym na przestrzeni lat przez rody Służewskich, Grudzińskich, Szczawińskich i Bnińskich. Przy czym tenutą było co najmniej od 1659 r, a przedtem częścią starostwa inowrocławskiego. Tuż po pierwszym zaborze pruskim Murzynno przekształcono w domenę pruską. W 1912 r. dołączono do Murzynna folwark Klepary (zakupione przez komisję kolonizacyjna w 1906). Wcześniej, bo w 1905 r. do Murzynna dołączono Bystronowice (zakupione przez komisję kolonizacyjną w 1903).
W drugiej połowie XVI w. wybudowano tu kościół rzymskokatolicki pw. Św. Mateusza (przed 1597 r.). Wydaje się jednak, że początków kościoła można szukać jeszcze w czasach krzyżackich. Pierwotnie był filią parafii w Brannie, potem utworzył niezależną parafię obejmującą Murzynno i Nową Wieś (dzisiejsze Żyrosławice). Na ogół były to świątynie drewniane. W 1854 r. wystawiono kościół murowany, który rozebrano w okresie międzywojennym, by utworzyć większy ukończony w 1934 r.
Oprócz kościoła Murzynno posiadało pocztę i dwie szkoły (katolicką i ewangelicką), urząd stanu cywilnego, utwardzone drogi i wiatrak koźlak. Niedaleko przechodziły tory gospodarczej kolejki buraczanej. W okresie pruskim sprowadzano kolonistów niemieckich jednak nigdy nie była to taka kolonizacja jak w pobliskim Murzynku. W latach 80. XIX w. było 20% ewangelików, w 1921 r. 50% jednak ilość ta malała do 1939 r. Rządcą domeny w latach 60. XIX w. był von Pelkowski, od co najpóźniej 1903 do co najmniej 1907 von Kunkel, a od najpóźniej 1913 do co najmniej 1926 dzierżawcą była rodzina Barczak.

Ludzie

W księdze adresowej z 1903 r. wymieniono nazwiska: Artur von Kunkel (zarządca domeny Murzynno), Schwantes (inspektor), Benedykczyński (właściciel gospodarstwa), Drygalski (właściciel gospodarstwa), Freter (właściciel gospodarstwa), Kamiński (gościniec), Kemper (właściciel gospodarstwa), Kłoskowski (sołtys), Kordziński (proboszcz, nauczyciel w stanie spoczynku), Pawlak (właściciel gospodarstwa), Rosołowski (nauczyciel), Saliński (karczma), Sobociński (właściciel gospodarstwa), Weiss (młynarz), Woinke (nauczyciel), Zimmermann (właściciel gospodarstwa)

Lista strat z I wojny światowej: Arndt, Barczak, Bentkowski, Bialka, Borowicz, Buczkowski, Ciesielski, Dąbrowski, Domagalski, Drogowski, Filczyński, Freter, Gliwiński, Guza, HildebrandtJanowczyk, Kiesewetter, Krayniack, Kubicki, Kucharski, Mildebrandt, Muller, Pazderski, Raats, Rohrbach, Rosolowski, Roszak, Sawicki, Sieracki, Sobociński, Szafrański, Tylloch, Urban, Wojciechowski

Księga adresowa z 1928 r. zawiera następujące nazwiska: Kamiński (restauracja), Kłosowska (restauracja), Tabaczyński (kowal), Tokarz (szewc)

Księga adresowa z 1941 r. zawiera następujące nazwiska: Kamiński (rzeźnik, sklep), Urbański (rzeźnik, sklep), Zielke (kowal)


Bibliografia:

 1. Adressbuch für die Stadt Inowrazlaw und die Kreise Inowrazlaw und Strelno, Inowrazlaw: Kujawischer Bote, 1903, s. 159. comp.jpg
 2. E. Callier, Kruszwica, Inowrocław: Dziennik Kujawski, s. 152-154. comp.jpg
 3. Deutsches Reichs Adressbuch. Die Ostgebiete, Berlin: Buch- und Tiefdruck Gesellschaft, 1941, s. 206. comp.jpg
 4. Die Geschichte, die wirtschaftliche und die kulturelle Entwickelung des Kreises Hohensalza bis zum Jahre 1911, Hohensalza, 1911, s. 84-85, 88-89. comp.jpg
 5. "Gazeta Toruńska" z 13 sierpnia 1912 r., nr 183, s. 2. comp.jpg
 6. Z. Guldon, Rozmieszczenie własności ziemskiej na Kujawach w II połowie XVI w., Toruń, 1964, s. 91.
 7. Gueter-Adressbuch der Provinz Posen, Stettin: Paul Niekammer, 1907, s. 186-187. comp.jpg
 8. Güter-Adressbuch für die Provinz Posen, Leipzig: Reichenbach'sche Verlagsbuchhandlung, 1913, s. 206-207. comp.jpg
 9. Księga adresowa gospodarstw rolnych województwa poznańskiego, Poznań, 1926, s. 88-89. comp.jpg
 10. Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, Warszawa: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej, 1928, s. 1367. comp.jpg
 11. Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich, 1659-1665. Część 2: Województwa sieradzkie, łęczyckie, brzesko-kujawskie, inowrocławskie i Ziemia Dobrzyńska, Toruń: TNT, 1996, s. 313.
 12. Murzynno na stronie Polskiezabytki.pl, http://www.polskiezabytki.pl/m/obiekt/9288/Murzynno/ [dostęp: 03.04.2015]
 13. A. Pawiński, Źródła dziejowe, tom XII. Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym. Wielkopolska. Tom I, Warszawa: Gebethner i Wolff, 1883, s. 254. comp.jpg
 14. Plan Odnowy Miejscowości Murzynno, Gniewkowo, 2009, http://gniewkowo.bipgmina.pl/wiadomosci/221/wiadomosc/105647/uchwala_nr_xlv3872009_rady_miejskiej_gniewkowo_z_dnia_30_grudnia [dostęp: 03.04.2015].
 15. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 10, Województwo Poznańskie. Warszawa: GUS, 1926, s. 22. comp.jpg
 16. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Warszawa, 1880-1902, t. VI, s. 813. comp.jpg
 17. Verzeichniss sämmtlicher Ortschaften des Regierungs-Bezirks Bromberg, Bromberg: M. Aronsohn, 1860, s. 102-103. comp.jpg
 18. A. Werner, Geschichte der evangelischen Parochieen in der Provinz Posen. Posen: W. Decker, 1898, s. 143. comp.jpg

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License