Cmentarz ewangelicki - Nieżywięć

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

niezywiec.PNG

Istnienie cmentarza ewangelickiego w tym miejscu jest mimo wszystko wątpliwe gdyż żadne źródła pisane nie potwierdzają tego.

Opis cmentarza

polny.png
Położenie

Cmentarz położony na północno-zachodnim skraju centrum wsi przy rozstaju dróg na Osieczek i Dębową Łąkę w odległości ok. 200 metrów od kościoła. Charakterystycznym punktem jest kapliczka maryjna u rozstaju dróg. Od północy, północnego wschodu i południa graniczy z drogami, od zachodu z polem uprawnym.

Podstawowe informacje
Data założenia przed 1911
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Kawki (od 1867), przedtem Brodnica (świątynia wybudowana w 1830, protestantyzm w Brodnicy sięga 1553 roku)
Status nieczynny
Powierzchnia ~0,22 ha
Nr działki 328
Kształt trapez
Najstarszy zachowany nagrobek -
Istniejąca dokumentacja -
Zagrożenia śmieci
Stan zachowania LIKWIDACJA BEZ ZMIANY FUNKCJI, Typ Ib
Data zamknięcia, likwidacji 1947, ?
Roślinność
Drzewa dąb, jesion, klon, …
Krzewy lilak…
Inne trawa, …

Układ cmentarza nieznany. Brak informacji o alei.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Mogiły obmurowane NIE - - - -
Mogiły ziemne TAK - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Pola grobowe NIE - - - -
Postumenty NIE - - - -
Przyścienne NIE - - - -
ŁĄCZNIE -
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne TAK 1 ? cegła, metal kapliczka maryjna

Brak danych o osobach znanych i zasłużonych pochowanych na cmentarzu.

Inskrypcje

Nie znaleziono.


Galeria zdjęć

fot. M. Kaniecki, 2015;

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2

Renowacja

Nie przeprowadzono. Na terenie nie ma niczego co przypominałoby nagrobki, raczej gruz budowlany. Tak naprawdę nie wiadomo, czy na pewno był tu cmentarz. Mieszkańcy twierdzą, że w tym miejscu chowano Niemców. W SUiKZP i GPOZ nie wzmiankowano o żadnym cmentarzu w Nieżywięciu prócz rzymskokatolickiego.


Osadnictwo w Nieżywięciu.

Historia

Najwcześniejsza wiarygodna informacja pochodzi z I połowy XIV wieku i dotyczy kościoła rzymskokatolickiego będącego siedzibą parafii pw. Św. Jana Chrzciciela. W okresie krzyżackim wieś była wsią czynszową podlegającą Zakonowi, administracyjnie na terenie komturstwa brodnickiego. Po pokonaniu Krzyżaków stała się królewszczyzną podlegającą starostwu brodnickiemu.
Wieś prócz swojej najstarszej części posiada także część zwaną dawniej rumunkiem.
Ewangelicy zawsze stanowili albo zdecydowaną mniejszość albo wręcz marginalną ilość mieszkańców. W 1868 stanowili 11% populacji, w 1885 8%, w 1910 2%, a w 1921 niecałe 2%. Podlegali pod parafię ewangelicką w Kawkach.

Ludzie

Spis strat z I wojny światowej zawiera następujące nazwiska: Benz, Brzuskiewicz, Cieliński, Cybulski, Dahm, Dunajski, Filarski, Goszka, Góralski, Górski, Jankowski, Jaranowski, Jeziorski, Kawecki, Kopowski, Kosłowski, Kowalkowski, Krajewski, Kwaitkowski, Kuhn, Linda, Lisiński, Macikowski, Makowski, Mallon, Marschewski, Murawski, Ostrowski, Paczkowski, Panter, Pawłowski, Piotrowski, Pociernicki, Pokrandt, Potorski, Prussakowski, Przystalski, Schlieske, Schmeichel, Siekierski, Stefański, Szczawiński, Szymański, Tucholski, Turzynowski, Wisniewski, Żelaskowski

Nauczyciel w 1925: Gustaw Bachmann, Roman Beyer, Maksymilian Kukawka, Florian Nowacki

Księga adresowa z 1928: Bogucki (rzeźnik), Fijałkowska (akuszerka), Fijałkowski (mąka, opał), Goerka (kowal, krawiec), Górski (rzeźnik), Filarski (siodlarz, tapicer), Jankowski (młyn), Bronisław Jaranowski (właściciel ziemski), Kerner (zajazd), Kowalski (szewc), Mącikowski (zakład mleczarski), Lewandowski (zajazd), Linda (artykuły kolonialne, stolarz), Łęgowski (kowal, piekarz, stolarz), Paczkowski (krawiec), Pawłowski (zajazd), Piotrowski (szewc), Plotkowski (murarz), Stefański (murarz), Szczawiński (murarz), Szczepański (kołodziej), Wilamowski (handel nierogacizną), Wiśniewski (rzeźnik), Zawistowski (krawiec)


Bibliografia:

 1. 2780 Wittenburg, Topographische Karte (Meßtischblatt) 1:25000, Reichsamt für Landesaufnahme, 1911. comp.jpg
 2. Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Bobrowo na lata 2010-2014, s. 11, 12-13, 15, 16
 3. A. Harnoch, Chronik und Statistik der evangelischen Kirchen in den Provinzen Ost- und Westpreussen, Neidenburg, 1890, s. 542. comp.jpg
 4. Kalendarz nauczycielski na rok 1925, Tuchola, 1924, s. 26. comp.jpg
 5. Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, Warszawa: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej, 1928, s. 1190. comp.jpg
 6. A. Mańkowski, J. Paczkowski, Opis królewszczyzn w województwach chełmińskim, pomorskim i malborskim w roku 1664, 1938, s. 59-60. comp.jpg
 7. Nieżywięć w Słowniku historyczno-geograficznym ziem polskich w średniowieczu, http://www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?id=1353&q=nie%C5%BCywi%C4%99%C4%87&d=0&t=0
 8. H. Plehn, Ortsgeschischte des Kreises Strasburg in Westpreussen, Königsberg, 1900, s. 87. comp.jpg
 9. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 11, Województwo Poznańskie. Warszawa: GUS, 1926, s. 4 comp.jpg
 10. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bobrowo. Część A. Uwarunkowania i diagnoza stanu zagospodarowania przestrzennego, Bobrowo 2010, http://www.bobrowo.bip.net.pl/?a=1399 [dostęp: 05.10.2015]
 11. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. VII, s. 145. comp.jpg

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License