Cmentarz ewangelicki - Nowawieś Chełmińska

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

nEsg4orghKXxPk4M87_pcQhi1Wog96vVjeWQXwILYmjWh0dIUs0mFsmNU016zFZ1E-9UQtuH4do26rg=w320

Opis cmentarza

polny.png mennonici.png
Położenie

Cmentarz położony w polu, w centrum wsi. Jadąc główna droga przechodzącą przez wieś (z Klamer w stronę Wielkich Łunaw) skręcamy w prawo zaraz za charakterystycznym budynkiem dawnej szkoły ewangelickiej w szutrową drogę. Po ok. 150 metrach po prawej stronie widzimy zagajnik oddalony od nas o niecałe 70 m. Tam znajduje się cmentarz sąsiadujący z nieużytkami i polami uprawnymi.

Podstawowe informacje
Data założenia I poł. XIX w.*
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia ewangelicy: Wielkie Łunawy (od 1855), Chełmno (1772-1855), protestanci w Chełmnie obecni od 1550, nabożeństwa w szkole w Wielkich Łunawach już w XVIII wieku; menonici: Sosnówka (od 1618)
Status nieczynny
Powierzchnia ~0,20 ha
Nr działki 154
Kształt prostokąt
Najstarszy zachowany nagrobek k. XIX / p. XX w. ?
Istniejąca dokumentacja -
Zagrożenia śmieci, dewastacja
Stan zachowania ZŁY, Typ III
Data zamknięcia 1945?, -

[*] Według Mietza cmentarz miał powstać już w XVIII wieku. Przesłanką, która mogłaby to poprzeć jest zbudowanie pierwszej szkoły w 1781.

Roślinność
Drzewa kasztanowiec, akacja, olcha, brzoza, wierzba?…
Krzewy lilak, grochodrzew…
Inne trawa, bluszcz, …

Brak zarejestrowanych pomników przyrody. Układ cmentarza nieczytelny. Brak informacji o alei.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Mogiły obmurowane TAK >13 I poł. XX w. beton, lastryko
Mogiły ziemne NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Pola grobowe TAK 4 k. XIX / p. XX w. beton, metal skąpo zachowane, 2 na pewno mają nagrobki
Postumenty TAK 3 k. XIX / I poł. XX w. beton -
Przyścienne NIE - - - -
ŁĄCZNIE > 16 stanowisk
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne NIE - - - -

Brak informacji na temat grobów o znaczeniu historycznym oraz osób szczególnie zasłużonych.

Inskrypcje - fot. Michał P. Wiśniewski, 2015


Galeria zdjęć

fot. Michał P. Wiśniewski, 2015

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10
{$caption}
fot. 11
{$caption}
fot. 12
{$caption}
fot. 13
{$caption}
fot. 14
{$caption}
fot. 15
{$caption}
fot. 16
{$caption}
fot. 17
{$caption}
fot. 18

Renowacja

Nie przeprowadzono. Na cmentarzu zauważono ucięte gałęzie.


Osadnictwo w Nowejwsi Chełmińskiej

Historia

Najwcześniejsza informacja o istnieniu Nowejwsi Chełmińskiej pochodzi z 1396 roku. Już wówczas była wsią należącą do miasta Chełmno. Na jej terenie grunt z posiadłością miał szpital Św. Jerzego, a potem majątek ten przejęła jedna z parafii chełmińskich. Nowawieś Chełmińska nie została poddana elokacji. Pierwszą wzmiankę o olędrach notujemy w 1751 roku, z tym że Wiebe wyraźnie podkreśla brak wśród nich menonitów. Z pewnością istniały pojedyncze przypadki osiedlania się menonitów. W wykazie małżeństw zboru w Sosnówce znajdujemy, że w 1834 menonita Peter Plennert żeni się z Marią Regier, a 4 lata później w 1838 już jako wdowiec po raz wtóry z Anną Goerz. Z kolei spis członków zboru w Sosnówce na rok 1935 podaje dane o 3 gospodarzach menonickich. Wśród nich jest Reinhard Franz pełniący funkcję sołtysa wsi.
W 1772 wieś liczyła podobno 112 mieszkańców, a pierwsza szkoła powstała w 1781 (budynek byłej szkoły jest z ok. 1912). Protestanci stanowili nieco więcej jak połowę wszystkich obywateli Nowejwsi Chełmińskiej (w 1868 51%, w 1921 52%). Podlegali pod parafię ewangelicką w Wielkich Łunawach.

Ludzie

Mennonici w Nowejwsi Chełmińskiej:
Lista członków zboru w Sosnówce w 1935:

 1. Reinhard Franz (rolnik) z żoną Elisą z domu Stobbe i 2 dzieci chrzczone;
 2. Johann Rosenfeld (mistrz krawiecki);
 3. Max Rosenfeld (rolnik) z żoną Minną z domu Wunsch i 2 dzieci nieochrzczone;

Lista strat w I wojnie światowej: Henkel, Hintzer, Jahnke, Kornatzki, Rennwanz, Strehlau, Świtajski, Wiśniewski

Osoby z 1923: Reinhard Franz (sołtys, 60ha), Leon Gaszkowski (wiatrak), Józef Piotrowski (młyn wodno-parowy), Julian Rutkowski (rolnik, taksator bydła, 51ha)

Księga adresowa z 1928: Waleria Borkowska (gospodyni), Cebula (młyn), Chrzanowska (artykuły spożywcze), Domke (stolarz), Reinhard Franz (gospodarz), Gadzikowski (stolarz), Leon Gaszkowski (wiatrak), Johann Rosenfeld (krawiec), Wernicki (artykuły)

Zabici nauczyciele z 1939: Ślaz, Szynaka

Księga adresowa z 1941: Fallak (młyn), Klemp (sklep, szewc) - rozstrzeliwał w Klamrach


Bibliografia:

 1. 2677 Wabcz, Topographische Karte (Meßtischblatt) 1:25000, Preuss. Landesaufnahme, 1911. comp.jpg
 2. Deutsches Reichs Adressbuch. Die Ostgebiete, Berlin: Buch- und Tiefdruck Gesellschaft, 1941, s. 106. comp.jpg
 3. J. T. Dziedzic, P. Ossowski, Powiat i miasto Chełmno. Monografja krajoznawcza, Chełmno, 1923, s. 19, 37, 109, 144, 147, 172. comp.jpg
 4. J. F. Goldbeck, Volständige Topographie des Königreichs Preussen, Marienwerder, 1789, s. 35, 145.
 5. A. Harnoch, Chronik und Statistik der evangelischen Kirchen in den Provinzen Ost- und Westpreussen, Neidenburg, 1890, s. 475-476. comp.jpg
 6. M. Biskup (red.), Dzieje Chełmna i jego regionu. Toruń: TNT, 1968, s. 74, 124, 172, 314, 315. comp.jpg
 7. E. Jacobson, Topographisch-statistisches Handbuch für den Regierungsbezirk Marienwerder, 1868, s. 78-79. comp.jpg
 8. Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, Warszawa: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej, 1928, s. 1191. comp.jpg
 9. A. Mietz, Wiejskie cmentarze protestanckie w dolinie Wisły pod Chełmnem w XVII - XVIII w. Katalog cmentarzy [w:] Rocznik Grudziądzki t. XI. Grudziądz: Polskie Towarzystwo Historyczne, Muzeum w Grudziądzu, 1994, s. 178, 189, 198. comp.jpg
 10. B. Nagel, Ziemia Chełmińska. Monografia ze wstępem do regionalizmu, 1935, s. 104. comp.jpg
 11. Nowawieś Chełmińska w internetowym Słowniku historyczno-geograficznym ziem polskich w średniowieczu, http://www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?id=1365
 12. Rys historyczny o Mowejwsi Chełmińskiej na stronie gminy Chełmno, http://bip.chelmno.ug.gov.pl/artykul/491/3248/nowawies-chelminska
 13. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 11, Województwo Pomorskie. Warszawa: GUS, 1926, s. 8. comp.jpg
 14. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. VII, s. 208. comp.jpg
 15. Ślady obecności menonitów w Nowejwsi Chełmińskiej na podstawie kwerendy Adalberta Goertza. comp.jpg
 16. H. Wiebe, Das Siedlungswerk niederländischer Mennoniten im Weichseltal zwischen Fordon und Wiessenberg bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts, 1952, s. 34, 38.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License