Cmentarz ewangelicki - Nowe Smolno (Lubionka II)

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

h3gp_RRm5KArh2O565JSusofgDcn6T6MRru2DZt0TqotsFLABqOw5LbsNzoF8UjBRSEG97I-2oCsKFKStZQ=w320

Opis cmentarza

las.png mennonici.png
Położenie

Cmentarz położony w lesie na terenie oddziału nr 320. Jadąc drogą wojewódzką nr 254 z Brzozy w kierunku Łabiszyna mijamy pikietaż mówiący o 4, 8 km tej trasy (przy przystanku PKS) i dojeżdżamy do skrzyżowania z krzyżem przydrożnym oraz widocznym na fot. 1 żółtym krzyżem z prawej strony. Tu skręcamy w lewo i po ok. 100 metrach dojeżdżamy do cmentarza po prawej stronie. Od północy sąsiaduje z drogą, z pozostałych stron z lasem.

Podstawowe informacje
Data założenia istniał już w 1893
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Brzoza (od 1907), przedtem Łabiszyn (od 1782)
Status nieczynny
Powierzchnia 0,23 ha
Nr działki 12320/1
Kształt zbliżony do prostokąta
Najstarszy zachowany nagrobek pocz. XX w.
Istniejąca dokumentacja ?
Zagrożenia dewastacja, śmieci, splantowanie
Stan zachowania ZŁY, Typ III
Data zamknięcia, likwidacji 1945?, -
Roślinność
Drzewa sosna, dąb, …
Krzewy lilak
Inne trawa, konwalia, …

Brak alei informacji o istnieniu alei. Brak pomników przyrody. Układ cmentarza nieznany.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Grobowce NIE - - - -
Mogiły obmurowane z postumentem TAK 2 I poł. XX w. beton -
Mogiły obmurowane TAK 3 I poł. XX w. beton -
Mogiły ziemne NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Pola grobowe NIE - - - -
w tym z krzyżem NIE - - - -
w tym z postumentem NIE - - - -
w tym bez postumentu NIE - - - -
Postumenty NIE - - - -
w tym klasyczne NIE - - - -
w tym krzyże NIE - - - -
w tym obeliski NIE - - - -
Przyścienne NIE - - - -
Inne NIE - - - -
RAZEM 5 stanowisk
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne NIE - - - -

Brak danych o pochówkach osób znanych i szczególnie zasłużonych.

Inskrypcje

Nie znaleziono.


Galeria zdjęć

fot. Michał P. Wiśniewski, 2016

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6

Renowacja

Nie przeprowadzono.


Osadnictwo w Lubionce.

Historia

Najwcześniejsza wzmianka o istnieniu miejscowości o nazwie Lubionka pochodzi z wizytacji parafii ówczesnego dekanatu inowrocławskiego z 1743 roku. Było to pustkowie, a z czasem kolonia wchodząca w skład majątku Skórzewskich. W latach 40 lub 50 XIX wieku usamodzielniła się jednak już w latach 70. XIX w. weszła w skład wsi Kobylarnia (wraz z koloniami: Czyszowiec i Stare Smolno). Wedle danych z USC Łabiszyn-Wieś I, nazwę Lubionka zaprzestano używać w księdze z 1905 roku, co może znaczyć, że właśnie od wymienionego roku Lubionka została definitywnie wchłonięta przez Kobylarnię i jej nazwa przestała funkcjonować, aczkolwiek w opracowaniu z 1912 Lubionka nadal jest wymieniana. W polskich opracowaniach nazwę Lubionka użyto w pierwszym spisie powszechnym z 1921 roku oraz w jednym z orędowników powiatowych z 1922. Później już nie występuje. W źródłach kartograficznych teren Lubionki należał do Kobylarni (1911), Nowego Dąbia (lata 30. XX w), Kobylarni (lata 40. XX w).
Osada podlegała pod parafię ewangelicką w Brzozie, a przed 1907 pod parafię ewangelicką w Łabiszynie. Szkoła, od przynajmniej 1860, mieściła się w Nowym Smolnie. W 1860 roku 90% mieszkańców było ewangelikami. Późniejsze statystki podają dane o całej Kobylarni, gdzie do wybuchu I wojny światowej ponad 90% stanowili protestanci.

Ludzie

Gospodarze z katastru fryderycjańskiego 1772/73: Christian Bidschin, Jakob Boelss, Christian Guttknecht,

Zmarli w Lubionce: Bels (1849), Firchow (1850), Fritzke (1857), Geske (1821), Guderian (po 1805), Hackbarth (1786), Hahn (1863), Hahn (1866), Grischau (1889), Koebernick (1853), Kruger (1792), Kruger (1829), Rakoski (1850), Rakoski (1855), Wallner (1853),


Bibliografia:

 1. 1579 Labischin, Königl. Preuss. Landesaufnahme , 1:25 000, 1900. comp.jpg
 2. J. N. Bobrowicz, Opisanie historyczno-statystyczne Wielkiego Księstwa Poznańskiego, 1846, s. 515. comp.jpg
 3. J. F. Goldbeck, Volständige Topographie des Königreichs Preussen, Marienwerder, 1789, s. 243. comp.jpg
 4. Handbuch für Kreis Schubin bearbeitet von G. Rösner, Bromberg, 1912, s. 28, 52, . comp.jpg
 5. Informacja o zmianie nazwy Kobylarni na Eichdorf, http://www.gemeindeverzeichnis.de/gem1900/gem1900.htm?posen/schubin.htm
 6. S. Kozierowski, Badania nazw topograficznych na obszarze dawnej zachodniej i środkowej Wielkopolski, t. I A-Ł, Poznań, 1921, s. 472. comp.jpg
 7. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 10, Województwo Poznańskie. Warszawa: GUS, 1926, s. 91. comp.jpg
 8. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. V, s. 417. comp.jpg
 9. Uebersicht der Bestandtheile und Verzeichniss aller Ortschadten des Bromberger Regierungsbezirks, 1818, s. 41. comp.jpg
 10. Verzeichniss aller Ortschaften des Bromberger Regierungs-Bezirks : mit einer geographisch-statistischen Übersicht derselben, Bromberg: Gruenauer, 1833, s. 105. comp.jpg
 11. Verzeichniss sämmtlicher Ortschaften des Regierungs-Bezirks Bromberg, Bromberg: M. Aronsohn, 1860, s. 144-145. comp.jpg
 12. A. Werner, Geschichte der evangelischen Parochieen in der Provinz Posen. Posen: W. Decker, 1898, s. 175-176. comp.jpg

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License