Cmentarz ewangelicki - Oplawiec II

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

opl.PNG

Opis cmentarza

zabudowany.png
Położenie

Cmentarz położony przy ulicy Opławiec zaraz za posesją nr 5. Od strony północnej, wschodniej i południowej graniczy z gospodarstwami domowymi, a od zachodu z nieutwardzona ścieżką.

Podstawowe informacje
Data założenia II poł. XIX w.
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Okole (od 1893), Bydgoszcz (1772-1893)
Status nieczynny
Powierzchnia ~0,07 ha
Nr działki 16
Kształt czworokat nieforemny
Najstarszy zachowany nagrobek I poł. XX w.
Istniejąca dokumentacja ?
Zagrożenia śmieci, likwidacja cmentarza
Stan zachowania FATALNY, Typ III
Data zamknięcia, likwidacji 1945?,
Roślinność
Drzewa klon, sosna, …
Krzewy lilak, grochodrzew, …
Inne pokrzywy, trawa, …

Brak zarejestrowanych pomników przyrody. Brak informacji co do istnienia alei. Układ cmentarza częściowo czytelny.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże TAK 2 ? żeliwo, drewno oba krzyże w polu grobowym: drewniany z krucyfiksem i żeliwny
Obeliski NIE - - - -
Mogiły obmurowane TAK ok. 10 I poł. XX w. beton, lastryko
Mogiły ziemne NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Pola grobowe TAK 1 I dekada XX w. żeliwo z dwoma obmurówkami i krzyżami
Postumenty NIE - - - -
Przyścienne NIE - - - -
ŁĄCZNIE ok. 10 stanowisk
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - I poł. XX w. beton pojedynczy słupek od ogrodzenia
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne NIE - - - -
Inskrypcje


Galeria zdjęć

fot. Michał P. Wiśniewski, 2015;

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10
{$caption}
fot. 11
{$caption}
fot. 12
{$caption}
fot. 13
{$caption}
fot. 14
{$caption}
fot. 15
{$caption}
fot. 16
{$caption}
fot. 17

Renowacja

Nie przeprowadzono. Porównując starą mapę ze współczesną satelitarną widzimy, że teren należący do cmentarza był większy i posesja nr 5 leży na jego terenie jednak spoglądając na zdjęcie satelitarne z 1941 nie sposób stwierdzić, czy były tam groby. Widzimy także, że cmentarz sięgał ulicy od wschodu. Początkowo parafia rzymskokatolicka pw Przemienienia Pańskiego planowała tu kontynuować pochówki jednak ze względów społecznych zaniechano ten pomysł. Rada Osiedla planowała uporządkować teren i postawić tablicę. Z pewnością były wycinane krzaki w 2012 albo 2013.
Plan zagospodarowania przestrzennego nie przewiduje użycia terenu cmentarza pod budownictwo ani też pod ponowne dokonywanie pochówków.


Osadnictwo w Opławcu

Historia

Niestety nie znamy dokładnej daty powstania Opławca. Najwcześniejsza informacja mówi, że przywłaszczył sobie ten teren starosta bydgoski Franciszek Gałecki pod koniec XVII wieku. Trudno jednak orzec, czy Opławiec był wówczas zamieszkały gdyż według danych z inwentarzy wójtostwa bydgoskiego w 1712 znajdowało się tu pustkowie (deserta). Pewną wiadomość pochodzi za to z 1720, gdy wójt bydgoski osadził kontraktem niejakiego Stolińskiego, a tym samym wiemy że chodziło o folwark. Przywilej dzierżawny nie spotkał się podobno z aprobacją królewską jednak Stoliński mieszkał w Opławcu jeszcze w 1753. Potem kontrakt podpisał kapitan de Kleyst, a po nim Michał Zybert (przynajmniej w 1766). Folwark stał tam gdzie współcześnie znajduje się siedziba firmy energetycznej i podlegał pod wójtostwo bydgoskie do 1793, a potem stał się własnością rządu pruskiego. Kolejna wzmianka o osadnictwie pochodzi z lat 1781-1782. Wówczas sprowadzono do Opławca 3 osoby z w ramach tzw. kolonizacji fryderycjańskiej. Nie wiemy, czy nowi mieszkańcy ulokowani zostali we folwarku, czy może dali początek nowej kolonii. Opławiec jako folwark i kolonia wymieniany jest w spisie z 1833. Prawie w ogóle nie znamy nazwisk jego dzierżawców: w 1852 był nim Krystian Pansegrau, a w 1908 kupił go niejaki Mosiński spod Koronowa.
Opławiec jako wieś pojawia się przynajmniej 1860. Zamieszkany był w ogromnej większości przez ewangelików. Uczęszczali oni do parafii protestanckiej w Bydgoszczy, a od 1893 do parafii ewangelickiej w Okolu. Szkoła ewangelicka najpierw mieściła się w Smukale, potem na przełomie wieków powstała szkoła ewangelicka w Opławcu, która po odzyskaniu niepodległości stała się polską szkołą powszechną. Pierwszy spis powszechny z 1921 podaje, że ewangelicy stanowili 69% populacji. Drugi spis z 1931 zanotował
Od 1895 roku przez Opławiec przejeżdżała powiatowa kolej wąskotorowa w stronę Koronowa, a od 1904 w lesie w pobliskiej Smukale Górnej otwarto sanatorium przeciwgruźliczne. Od końca XIX wieku aż do wybuchu II wojny światowej Opławiec w oczach bydgoszczan był cieszącym się uznaniem kąpieliskiem podmiejskim. Największymi atutami była położona na zakolu Brdy restauracja z salą taneczną, las sosnowy oraz sama rzeka, w której się kąpano, pływano na kajakach albo przechadzano wzdłuż niej podziwiając meandry i zbocza.
Opławiec przyłączono do Bydgoszczy w 1954.

Ludzie

Sprowadzeni w 1781-1782: Hetzel (Wirtembergia), Huncker (Wirtembergia), Stiefbold (Szwajcaria)

Lista strat z I wojny światowej: Bakow, Behnke, Beyer, Dandey, Debuschewitz, Domdey, Frase, Gerstler, Grimm, Heise, Hohnke, Huhnke, Kallies, Lawrenz, Lesniewicz, Manitz, Meier, Meifert, Pansegrau, Radtke, Redel, Thiem, Wiese

Nauczyciel z 1921: Józef Wegner
Nauczyciel z 1927: Tomasz Matysiak

Księga adresowa z 1928 r. zawiera następujące nazwiska: Hildebrancki (murarz), Szmelc (karczma)


Bibliografia:

 1. 2873 Bromberg West, Topographische Karte (Meßtischblatt) 1:25000, Reichsamt für Landesaufnahme, 1940. comp.jpg
 2. Amtsblatt der Königlichen Preussischen Regierung zu Bromberg z 12.03.1852, nr 11, s. 100. comp.jpg
 3. J. N. Bobrowicz, Opisanie historyczno-statystyczne Wielkiego Księstwa Poznańskiego, 1846, s. 427. comp.jpg
 4. Dziennik Poznański z 28.10.1908, nr 248, s. 3. comp.jpg
 5. Dziennik Urzędowy Okręgu Szkolnego Poznańskiego z 01.07.1921 r., nr 4, s. 93. comp.jpg
 6. Dziennik Urzędowy Kuratorjum Okręgu Szkolnego Poznańskiego z 01.07.1927, nr 2, s. 54. comp.jpg
 7. R. Guldon, Z. Guldon, Inwentarz wójtostwa bydgoskiego z 1744 roku, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Prace Wydziału Nauk Humanistycznych, Seria C, nr 10, Prace Komisji Historii, VII, 1970, s. 93-94.
 8. J. Jakubowski, Cmentarz w gęstych krzakach, "Express Bydgoski", wyd. internetowe z 12.09.2007,
 9. R. Kabaciński, Inwentarze starostwa i wójtostwa bydgoskiego z lat 1753-1766, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, źródła do dziejów Bydgoszczy, nr 9, 1977, s. 22, 68-69.
 10. S. Kozierowski, Badania nazw topograficznych na obszarze dawnej zachodniej i środkowej Wielkopolski, t. II M-Z, Poznań, 1922, s. 100. comp.jpg
 11. Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, Warszawa: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej, 1928, s. 1376. comp.jpg
 12. A. Licznerski, Rozwój terytorialny Bydgoszczy, "Kronika Bydgoska", 1964-1965, t. 2, s. 14. comp.jpg
 13. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Opławiec-Koronowska" w Bydgoszczy na podstawie uchwały Rady Miasta Bydgoszczy nr LXIX/1326/06 z 31 maja 2006 r. comp.jpg
 14. A. Mutzel, L. Krug, Neues topographisch-statistisch-geographisches Wörterbuch des Preussischen Staats, Dritter Band, 1822, s. 317. comp.jpg
 15. Orędownik z 02.05.1895, nr 101, s. 3. comp.jpg
 16. Rys historyczny osiedla Opławiec, http://www.oplawiec.com.pl/index.php/dzieje-osiedli
 17. Rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Opławiec-Koronowska" w Bydgoszczy stanowiący załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta Bydgoszczy nr LXIX/1326/06 z 31 maja 2006 r. comp.jpg
 18. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 10, Województwo Poznańskie. Warszawa: GUS, 1926, s. 4. comp.jpg
 19. Stary cmentarz ewangelicki na stronie parafii rzymskokatolickiej pw Przemienia Pańskiego, http://www.parafiaoplawiec.pl/stary-cmentarz-ewangelicki-oplawiec-bydgoszcz.html
 20. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. VII, s. 555. comp.jpg
 21. Uebersicht der Bestandtheile und Verzeichniss aller Ortschadten des Bromberger Regierungsbezirks, 1818, s. 17. comp.jpg
 22. Verzeichniss aller Ortschaften des Bromberger Regierungs-Bezirks, Bromberg: Gruenauer, 1833, s. 17. comp.jpg
 23. Verzeichniss sämmtlicher Ortschaften des Regierungs-Bezirks Bromberg, Bromberg: M. Aronsohn, 1860, s. 4-5. comp.jpg
 24. A. Werner, Geschichte der evangelischen Parochieen in der Provinz Posen. Posen: W. Decker, 1898, s. 341. comp.jpg
 25. K. Zimmermann, Fryderyk Wielki i jego kolonizacya na ziemiach polskich. T. 2, s. 18. comp.jpg
 26. F. Żmidziński, Przemiany w gospodarce wiejskiej starostwa bydgoskiego, BTN, prace Wydziału Nauk Humanistycznych, Seria C, nr 13, Prace Komisji Historii, 9, 1973, s. 104, 106.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License