Cmentarz ewangelicki - Orzechówko

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

orz.PNG

Opis cmentarza

polny.png
Położenie

Cmentarz położony przy drodze biegnącej przez wieś. Kierując się z Ryńska na Orzechowo dojeżdżamy do skrzyżowania z drogowskazem informującym o skręcie na Sierakowo. Tam skręcamy w lewo. Po 1,1 km po lewej stronie mamy zjazd do gospodarstwa domowego i krzaki przy lesie gdzie jest cmentarz. Od północy sąsiaduje z lasem, od wschodu z polem, od południa z drogą asfaltową, a od zachodu z drogą gruntową.

Podstawowe informacje
Data założenia II poł. XIX w. (w 1874 jest)
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Ryńsk (od 1898), Kowalewo Pomorskie (1853-1898), przedtem Golub (1784-1853)
Status nieczynny
Powierzchnia ~0,23 ha
Nr działki 64
Kształt prostokąt
Najstarszy zachowany nagrobek pocz. XX w.
Istniejąca dokumentacja -
Zagrożenia śmieci, dewastacja, likwidacja
Stan zachowania ZŁY, Typ III
Data zamknięcia 1945?, -
Roślinność
Drzewa jesion, sosna, klon,
Krzewy lilak, jarzębina, grochodrzew, głóg, …
Inne barwinek, konwalia, trawa, pokrzywy, …

Brak zarejestrowanych pomników przyrody. Układ cmentarza nieczytelny. Brak informacji o istnieniu alei. Ścieżka od strony drogi gruntowej wtórna.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Mogiły obmurowane TAK > 20 I poł. XX w. lastryko, beton w tym destrukty
Mogiły ziemne NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Pola grobowe NIE - - - -
Postumenty TAK > 5 I poł. XX w. lastryko, beton w tym destrukty
Przyścienne NIE - - - -
ŁĄCZNIE > 20 stanowisk
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne NIE - - - -

Brak danych o osobach znanych i zasłużonych pochowanych na cmentarzu.

Inskrypcje - Michał P. Wiśniewski, 2015;


Galeria zdjęć

fot. Michał P. Wiśniewski, 2015

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10
{$caption}
fot. 11
{$caption}
fot. 12
{$caption}
fot. 13
{$caption}
fot. 14

Renowacja

Nie przeprowadzono. Cmentarz sięgał drogi asfaltowej i według mapy z 1874 był nieco większy w stronę pola jednak nagrobki znajdują się wyłącznie w północnej i północno zachodniej części. Obecna wielkość jest taka jak na mapie z 1911.


Osadnictwo w Orzechówku.

Historia

Orzechówko było majątkiem rycerskim znanym od 1409 roku. Pierwszym właścicielem był Melchior z Orzechówka. Miejscowość leżała na terenie komturstwa kowalewskiego. W okresie I Rzeczpospolitej, w XV wieku właścicielem był Mirosław Jankowski, a w XVI małżeństwo Orzechowskich. Od 1638 jest folwarkiem należącym do właścicieli Ryńska. W 1887 przyłączono je do nowo utworzonego powiatu wąbrzeskiego (z powiatu toruńskiego). W 1888 po 250 latach majątek Ryńsk wraz z kluczem zostaje sprzedany komisji kolonizacyjnej, która rozparcelowuje go i sprowadza osadników niemieckich. W 1898 część majątku Orzechówko z Sabłonowem i Ignacewem utworzyło wieś Orzechówko nazwane Nussdorf, a reszta folwarku została włączona w 1901 do Ludowic.
W 1921 wieś zamieszkiwało 74% ewangelików. Uczęszczali do parafii ewangelickiej w Ryńsku, przedtem w Kowalewie Pomorskim. Zanim ok. 1910 wybudowano szkołę ewangelicką, dzieci uczęszczały do szkoły katolickiej w Ryńsku. Nie znamy ilości ewangelików w Orzechówku przed 1905 toteż rodzi się pytanie, czy na pewno był wykorzystywany przez nich przed parcelacją i utworzeniem gminy wiejskiej. Być może na samym początku był to cmentarz poepidemiczny?

Ludzie

Lista strat z I wojny światowej: Belewski, Belkowski, Beltzer, Buntowski, Buchle, Deusle, fandrey, Golembiewski, Gorny, Grabowski, Karczewski, Krawitowski, Lewandowski, Lubanski, Mericke, Patschkowski, Paulus, Poelke, Prusakowski, Scharpatowski, Schimanski, Sinowski, Sokulski, Stahnke, Strohschein, Szymannski, Wenglikowski, Ziolkowski

W księdze adresowej z 1928 r. figurują nazwiska: Magnuszewski (zajazd), Mucha (właściciel gospodarstwa), Wilk (kowal), Wojciechowski (właściciel gospodarstwa)


Bibliografia:

  1. 2779 Briesen, Topographische Karte (Meßtischblatt) 1:25000, Reichsamt für Landesaufnahme, 1874. comp.jpg
  2. B. Borysowski, Dokumentacja cmentarzy poewangelickich w powiecie wąbrzeskim, Wąbrzeźno, 2003.
  3. R. Czaja (red.), Historia gminy Wąbrzeźno t. 1, Wąbrzeźno: UG Wąbrzeźno, 2006.
  4. A. Harnoch, Chronik und Statistik der evangelischen Kirchen in den Provinzen Ost- und Westpreussen. Neidenburg, 1890, s. 552-553. comp.jpg
  5. B. Heym, Geschichte des Kreises Briesen und seiner Ortschaften, Briesen am Wpr: Otto Weise, 1902, s. 321. comp.jpg
  6. Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, Warszawa: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej, 1928, s. 1195. comp.jpg
  7. H. Maercker, Geschichte der ländlichen Ortschaften und der drei kleineren Städte des Kreises Thorn in seiner früheren Ausdehnung vor der Abzweigung des Kreises Briesen i. J. 1888. Danzig, 1900, s. 417-418. comp.jpg
  8. Orzechówko w internetowym "Słowniku geograficzno-historycznym ziem polskich w średniowieczu", http://www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?id=1403&q=orzech%C3%B3wko&d=0&t=0
  9. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 11, Województwo Poznańskie. Warszawa: GUS, 1926, s. . comp.jpg
  10. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. VII, s. 610. comp.jpg

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License