Cmentarz ewangelicki - Orzechowo

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

brak cm na starych mapach

Opis cmentarza

polny.png
Położenie

Cmentarz położony w polu przy nieutwardzonej drodze. Jedziemy droga wojewódzką nr 554 z Orzechowa w stronę Kowalewa Pomorskiego. Około 1 km za kościołem mamy drogę w prawo, a przy niej jedyny zagajnik. Tam znajduje się cmentarz sąsiadujący ze wszystkich stron z polem uprawnym.

Podstawowe informacje
Data założenia 1909
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Ryńsk (od 1898), Kowalewo Pomorskie (1853-1898), przedtem Golub (1784-1853)
Status nieczynny
Powierzchnia ~0,15 ha
Nr działki 312
Kształt prostokąt
Najstarszy zachowany nagrobek pocz. XX w.
Istniejąca dokumentacja APE Malbork, sygn 9/59/0/1554, Die Anlegung eines kommunalen Begräbnisplatzes in Gross Orsichau, 1909-1910
Zagrożenia śmieci, dewastacja, likwidacja
Stan zachowania ZŁY, Typ III
Data zamknięcia 1945?, -

Cmentarz posiadał charakter komunalny.

Roślinność
Drzewa akacja, klon,
Krzewy lilak, grochodrzew, głóg, …
Inne barwinek, liliowiec, trawa, pokrzywy, …

Brak zarejestrowanych pomników przyrody. Układ cmentarza częściowo czytelny. Brak informacji o istnieniu alei.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Mogiły obmurowane TAK 5 I poł. XX w. lastryko, beton 3 z postumentami
Mogiły ziemne NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Pola grobowe NIE - - - -
Postumenty TAK 5 I poł. XX w. lastryko, beton 2 osobno bez mogił obmurowanych
Przyścienne NIE - - - -
ŁĄCZNIE 6 stanowisk
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne TAK 1 XX w. ? krzyżyk bez krucyfiksu

Brak danych o osobach znanych i zasłużonych pochowanych na cmentarzu.

Inskrypcje - Michał P. Wiśniewski, 2016;


Galeria zdjęć

fot. Michał P. Wiśniewski, 2016

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10
{$caption}
fot. 11

fot. Grzegorz Becmer, 2016;

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10
{$caption}
fot. 11

fot. B. Borysowski, 2003;

{$caption}
fot. 1

Renowacja

Nie przeprowadzono. Od strony zachodniej znajduje się wysypisko gruzu i materiałów budowlanych. Część gałęzi jest ścięta.


Osadnictwo w Orzechowie.

Historia

Najstarsza informacja o wsi pojawia się w traktacie zawartym pomiędzy biskupem chełmińskim, a płockim w 1289 roku, według którego biskup chełmiński Werner odstąpił biskupowi płockiemu Tomaszowi m. in. wieś Orzechowo na prawach patronatu w zamian za zrzeczenie się praw kościelnych na terenie ziemi chełmińskiej. Nieco później, bo w 1293 pojawiaj się pierwsza wzmianka o powstaniu orzechowskiej parafii wydzielonej z parafii w Kowalewie Pomorskim. W czasach krzyżackich Orzechowo zmieniało swoją przynależność administracyjną. Było kolejno w wójtostwie lipienieckim, komturstwie golubskim, a wreszcie w komturstwie kowalewskim. Własnością biskupią jest do 1439, zaś już od początku XV wieku część wsi jest własnością rycerską.
W okresie I Rzeczpospolitej, od co najmniej 1571 do 1616 Orzechowo należy do rodziny Bystram. Od nich nabywa je miasto Toruń przyłączając do swojego patrymonium. Miasto odbudowało kościół pw. Św. Marii Magdaleny po zniszczeniach wywołanych wojną ze Szwedami, zaś majątek wydzierżawiało. Orzechowo wchodziło w skład tzw. klucza rychnowskiego. Wśród dzierżawców byli mieszczanin Kronenberg, rajca Janitzon, sadownik - Lenki, a w drugiej poł XVIII w. rodzina Wolff. W 1838 rada miejska Torunia wydzierżawiła majątek Wilhelmowi Meyerowi, zaś w 1885 został on kupiony przez berliński Central Boden Kredit Bank. W 1887 od banku kupuje go Louis Dentler, a Orzechowo zostaje włączone do powiatu wąbrzeskiego. Dentler w 1908 sprzedaje komisji kolonizacyjnej, która rozparcelowuje i osadza rodziny niemieckich kolonistów. Ostatecznie w 1912 wieś zmienia status administracyjny z majątku na wieś.
Protestanci z Orzechowa przynależeli najpierw do parafii ewangelickiej w Golubiu, potem do parafii w Kowalewie Pomorskim, a od 1898 do parafii w Ryńsku. Do czasu sprowadzenia kolonistów protestanci stanowili nikły procent populacji wsi. W 1905 było ich 11%, a w 1910 już po parcelacji prawie 69%. Pierwszy spis powszechny z 1921 zanotował 44% ludności ewangelickiej, a drugi spis z 1931 roku 58 Niemców na 589 mieszkańców.

Ludzie

Lista strat z I wojny światowej: Baum, Blech, Cetkowski, Cwiklinski, Dulnikowski, Dulny, Ekelmann, Golomski, Guzowski, Jastrzebski, Kilanowski, Klettke, Klimek, Krieg, Krziwinski, Kwiatkowski, Lewandowski, Lupertowicz, Mackowski, Meger, Nadolski, Nowakowski, Piątkowski, Prussakowski, Reich, Sakiewicz, Skowronski, Słupkowski, Sobczynski, Sobota, Śruba, Sudowski, Szymkowiak, Thoms, Tryderewski, Winnicki, Wisniewski, Zegielski, Zielakowski

W księdze adresowej z 1928 r. figurują nazwiska: Cetkowski (krawiec), Cyliński (właściciel ziemski), Jabłoński (kowal), Malinowski (kołodziej), Sergan (artykuły kolonialne), Sojecki (właściciel ziemski), Sztyrbicki (dzierżawca ziemski)


Bibliografia:

 1. APE Malbork, sygn 9/59/0/1554, Die Anlegung eines kommunalen Begräbnisplatzes in Gross Orsichau, 1909-1910# B. Borysowski, Dokumentacja cmentarzy poewangelickich w powiecie wąbrzeskim, Wąbrzeźno, 2003.
 2. B. Borysowski, Dokumentacja cmentarzy poewangelickich w powiecie wąbrzeskim, Wąbrzeźno, 2003.
 3. R. Czaja (red.), Historia gminy Wąbrzeźno t. 1, Wąbrzeźno: UG Wąbrzeźno, 2006.
 4. "Gazeta Toruńska" z 01.04.1908, nr 76, s. 2. comp.jpg
 5. "Gazeta Toruńska" z 27.02.1912, nr 46, s. 2. comp.jpg
 6. Gemeindelexikon die Regierungsbezirke Allenstein, Danzig, Marienwerder, Posen, Bromberg und Oppeln : auf Grund der Ergebnisse der Volkszählung vom 1. Dezember 1910 und anderer amtlicher Quellen, Berlin, 1912, s. 62-63. comp.jpg
 7. A. Harnoch, Chronik und Statistik der evangelischen Kirchen in den Provinzen Ost- und Westpreussen. Neidenburg, 1890, s. 552-553. comp.jpg
 8. B. Heym, Geschichte des Kreises Briesen und seiner Ortschaften, Briesen am Wpr: Otto Weise, 1902, s. 320-321. comp.jpg
 9. Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, Warszawa: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej, 1928, s. 1194-1195. comp.jpg
 10. H. Maercker, Geschichte der ländlichen Ortschaften und der drei kleineren Städte des Kreises Thorn in seiner früheren Ausdehnung vor der Abzweigung des Kreises Briesen i. J. 1888. Danzig, 1900, s. 413-417. comp.jpg
 11. Orzechowo w internetowym "Słowniku geograficzno-historycznym ziem polskich w średniowieczu", http://www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?id=1402&q=orzechowo&d=0&t=0
 12. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 11, Województwo Pomorskie. Warszawa: GUS, 1926, s. 64. comp.jpg
 13. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. VII, s. 611-612. comp.jpg

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License