Cmentarz ewangelicki - Osówiec

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

osowiec.PNG

Opis cmentarza

las.png
Położenie

Cmentarz położony w lesie przy drodze z Kruszyna do Osówca. Jadąc DK 10 z Bydgoszczy w stronę Nakła dojeżdżamy do skrzyżowania z drogowskazami w lewo na Kruszyniec i w prawo na Osówiec (ul. Osówiecka). Skręcamy w prawo. Po ok. 2,75 km dojedziemy na cmentarz znajdujący się po lewej stronie. Będzie to lekkie wywyższenie terenu od strony ulicy ze znakiem szlaku turystycznego na jednym z drzew. Ze wszystkich stron cmentarz sąsiaduje z lasem.

Podstawowe informacje
Data założenia II poł. XIX w.
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Sicienko (od 1856), przedtem Bydgoszcz
Status nieczynny
Powierzchnia ~0,40ha
Nr działki 59
Kształt prostokąt
Najstarszy zachowany nagrobek I poł. XX w.
Istniejąca dokumentacja ?
Zagrożenia -
Stan zachowania LAPIDARIUM, Typ IIb
Data zamknięcia, likwidacji 1945?, 19??
Roślinność
Drzewa dąb, sosna, …
Krzewy lilak, …
Inne trawa

Brak pomników przyrody. Układ cmentarza nieznany. Brak informacji o alei.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Mogiły obmurowane TAK 1 I poł. XX w. lastryko
Mogiły ziemne TAK - - - -
Obeliski NIE - - - -
Pola grobowe NIE - - - -
Postumenty NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Przyścienne NIE - - - -
RAZEM 1 stanowisko
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne NIE - - - -

Brak danych o pochówkach osób znanych i szczególnie zasłużonych.

Inskrypcje

Nie znaleziono.


Galeria zdjęć

fot. Michał P. Wiśniewski, 2015

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6

Renowacja

Nie przeprowadzono z powodu likwidacji nagrobków. Nie wiadomo kiedy tego dokonano. Pozostawiono tylko jedną mogiłę.


Osadnictwo w Osówcu

Historia

Genezy miejscowości należy doszukiwać się w połowie XIV w. Była to wieś szlachecka. Właścicieli znamy fragmentarycznie. W 1580 był nim Maciej Żaliński, kasztelan gdański, a w 1793 Józef Korytowski, były biskup sufragan archidiecezji gnieźnieńskiej. Od co najmniej 1830 właścicielami była rodzina Kretschmer. Za ich czasów wybudowano zachowany do dziś w agonalnym stanie dwór. Kolejnym znanym właścicielem był z 1885 roku Ludwik Meyer, który rozpoczął rozbudowę dworu. Ostatnimi właścicielami była rodzina Dirlam. Prawdopodobnie kupiła Osówiec w latach 90. XIX w. W parku dworskim znajduje się nagrobek nabywców Anny i Alberta. Po nich majątkiem włada prawdopodobnie syn Heinrich z małżonką Erną. W 1938 r. Skarb Państwa zarządził przymusową parcelację majątku Osówiec. Zabrano 475 ha. Z uwagi na bliskość polskich umocnień, tzw. przedmościa bydgoskiego Dirlamowie zostali wysiedleni latem 1939, a we dworze umieszczono placówkę II batalionu 61 pp. Dalsze losy Dirlamów pozostają nieznane. Na początku października 1939 w lesie w Osówcu rozstrzelano 4 polskich mieszkańców wsi Mochle.
Pierwsze informacje o protestantach w Osówcu pojawiają się w wizytacji parafii Dąbrówka Nowa przeprowadzonej przez dziekana bydgoskiego Antoniego Lankiewicza w 1745. Część zamieszkiwała obszar dworski, a część obszar wsi położonej tuż obok. W połowie lat 80. XIX w. stanowili 53% mieszkańców. Jednak zwykle było ich o wiele mniej. Pierwszy spis powszechny z 1921 r. zanotował ok. 18% ewangelików (średnio dla wsi i dworu). Należeli do parafii ewangelickiej w Sicienku, tam też chodzili do szkoły.

Ludzie

Księga strat z I wojny światowej zawiera następujące nazwiska: Burchardt, Czarnowski, Derus, Dietrich, Dirlam, Dobrowolski, Donarski, Donorowicz, Gehrke, Gogołek, Golz, Heleniak, Heleski, Hildebrandt, Ignatowski, Jeliński, Kłoska, Kowal, Kuczucki, Koppnick, Malecki, Matusik, Murzynski, Nowack, Rybacki, Schreiber, Synakiewicz, Will, Wypniewski

Księga adresowa z 1928 r. zawiera następujące nazwiska: Dirlam (właściciel ziemski)


Bibliografia:

 1. 2873 Bromberg West, Messtischblatt, 1:25 000, 1940. comp.jpg
 2. "Gazeta Bydgoska" z 07.07.1925, nr 153, s. 6. comp.jpg
 3. Gemeindelexikon die Regierungsbezirke Allenstein, Danzig, Marienwerder, Posen, Bromberg und Oppeln : auf Grund der Ergebnisse der Volkszählung vom 1. Dezember 1910 und anderer amtlicher Quellen, Berlin, 1912, s. 4-5 i 8-9 (Reg. Bromberg). comp.jpg
 4. Gminny program opieki nad zabytkami gminy Sicienko na lata 2014-2017, Sicienko, 2013, s. 39-40, 60, http://bip.sicienko.pl/?app=uchwaly&nid=4342
 5. R. Grochowski, Wybrane aspekty działań bojowych jednostek Armii "Pomorze" od 1 do 6 września 1939 w kontekście wydarzeń bydgoskiej "krwawej niedzieli", "Kronika Bydgoska" 2005, t. 27, s. 217. comp.jpg
 6. Z. Guldon, Rozmieszczenie własności ziemskiej na Kujawach w II połowie XVI wieku, s. 87, Toruń-Łódź: TNT - PWN, 1964.
 7. G. Meinhardt, Aus Brombergs Vergangenheit. Ein Heimatbuch für den Stadt- und Landkreis,Wilhelmshaven : Bidegast-Vereinigung e. V., 1973, s. 44.
 8. S. Kozierowski, Badania nazw topograficznych na obszarze dawnej zachodniej i środkowej Wielkopolski, t. II M-Z, Poznań, 1922, s. 111. comp.jpg
 9. Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, Warszawa: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej, 1928, s. 1378. comp.jpg
 10. W.Kujawski, Repetytorium Ksiąg Wizytacyjnych Diecezjii Kujasko-Pomorskiej przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym we Włocławku, cz. 2: Wizytacje XVIII wieku, Z 1: Wizytacje pierwszej połowy XVIII wieku, “Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”, 1999, t. 71, s. 244.
 11. "Orędownik" z 18.02.1938 r., nr 40, s. 3. comp.jpg
 12. Osówiec w PolskieZabytki.pl, http://www.polskiezabytki.pl/m/obiekt/1214/Osowiec/
 13. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 10, Województwo Poznańskie. Warszawa: GUS, 1926, s. 4, 5. comp.jpg
 14. Spis abonentów sieci telefonicznych Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów w Bydgoszczy i Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej w mieście Bydgoszczy na 1939 r., Warszawa, 1939, s. 113. comp.jpg
 15. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. VII, s. 652. comp.jpg
 16. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sicienko. Cz. I, Sicienko, 2011, s. 47, comp.jpg
 17. Uebersicht der Bestandtheile und Verzeichniss aller Ortschadten des Bromberger Regierungsbezirks, 1818, s. 20. comp.jpg
 18. Verzeichniss aller Ortschaften des Bromberger Regierungs-Bezirks : mit einer geographisch-statistischen Übersicht derselben, Bromberg: Gruenauer, 1833, s. 5. comp.jpg
 19. Verzeichniss sämmtlicher Ortschaften des Regierungs-Bezirks Bromberg, Bromberg: M. Aronsohn, 1860, s. 14-15. comp.jpg
 20. A. Werner, Geschichte der evangelischen Parochieen in der Provinz Posen. Posen: W. Decker, 1898, s. 411. comp.jpg

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License