Cmentarz ewangelicki - Ostrowite II

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

u1NW5hyjR1ok5jhOkxtMjL74KsnO40uwURmCzkTxZPgxQSqHaVpzV5tE4ucSjd3Ix7jx1_b5VJoc_LwtZKk=w320

Opis cmentarza

polny.png
Położenie

Cmentarz położony tuż za parkiem dworskim i na południowy zachód od boiska piłkarskiego. Od północnego zachodu sąsiaduje z parkiem dworskim, od północnego wschodu z boiskiem, a z pozostałych stron z gruntami uprawnymi.

Podstawowe informacje
Data założenia pocz. XX w. (prawdopodobnie między 1901, a 1905)
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Ostrowite (od 1905), Golub (1781-1905)
Status nieczynny
Powierzchnia ~ 0,11ha
Nr działki nie wyodrębniono, na terenie 285, 286, 288, 289/10, 289/11
Kształt prostokąt
Najstarszy zachowany nagrobek pocz. XX w.
Istniejąca dokumentacja -
Zagrożenia śmieci, splantowanie cmentarza
Stan zachowania ŚREDNI, Typ VIb
Data zamknięcia, likwidacji 1945?, ?

Według mapy z 1911 roku teren cmentarza zajmował o wiele większą powierzchnię, bo aż 0,45 ha. Teren był większy o działkę nr 287, która jest polem uprawnym. Zgodnie z monografią gminy autorstwa R. Kowalskiego był to pierwotnie cmentarz rodowy powstały wraz z budową pałacu ok. 1880. Wydaje się to bardzo mało prawdopodobne gdyż polscy właściciele wyznania katolickiego (w tym wypadku Gołkowscy) nie mieli zwyczaju, w przeciwieństwie do ewangelickich właścicieli majątków, tworzyć własnych cmentarzy rodowych i zwykle chowani byli na miejscowym cmentarzu parafialnym. Autorowi strony znany jest zaledwie jeden przypadek katolickiego cmentarza rodowego polskich właścicieli w województwie umieszczonego na terenie parku dworskiego (ilość ewangelickich cmentarzy rodowych na pewno przekracza 60 obiektów).

Roślinność
Drzewa klon, jesion, …
Krzewy śnieguliczka, lilak, …
Inne

Brak alei. Brak zarejestrowanych pomników przyrody. Układ czytelny

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Mogiły obmurowane TAK ? pocz. XX w. lastryko, beton -
Obejścia NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Postumenty TAK ? pocz. XX w. lastryko, beton
Przyścienne NIE - - - -
RAZEM > 30 stanowisk
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne NIE - - - -
Inskrypcje


Galeria zdjęć

fot. Urszula Karolczak, 2016

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7

fot. Tymoteusz Słowikowski, 2013

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6

Renowacja

W 2007 lub w 2008 roku - według informacji mieszkańców - Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Jędryczki w Ostrowitem po raz pierwszy podjęła się sprzątania terenu cmentazra i od tej pory czyni to regularnie będąc opiekunem miejsca pochówku.


Osadnictwo w Ostrowitem

Historia

Pierwsze wzmianki pisemne występują już w 1222. Do końca XIII wieku miejscowość była miejscowością ważniejszą niż Golub jednak założenie w tej ostatniej komturstwa i strategiczne położenie nad Drwęcą na zawsze zdystansowało Ostrowite. W okresie krzyżackim administracyjnie podlegała komtustwu golubskiemu, a w czasie I Rzeczpospolitej stało się królewszczyzną podlegającą pod starostwo golubskie. Jednak stosunki własnościowe były o wiele bardziej skomplikowane, tzn. prócz części królewskiej były także część kościelna i części prywatne. Pierwsza wojna ze Szwedami oraz potop okrutnie spustoszyły wieś. Stan zapaści trwał do 1745, gdy starosta golubski Stanisław Wessel nadał opustoszałą wieś na okres 40 lat Janowi Malanowskiemu na prawie emfiteuzy. Tenże odstąpił później w 1753 prawo do dzierżawy Antoniemu Tokarskiemu. Z kolei inny dział własnościowy został nadany przez Augusta III szlachcicowi Jacentemu Kralewskiemu, który dokupił opuszczona włókę wybraniecką i karczmarską powiększając majątek. Z powodu gwałtownego usposobienia Malanowskiego szybko doszło do konfliktu z Kralewskim, a co za tym idzie do rozprawy sądowej (według Kralewskiego Malanowski zmusił go przemocą do opuszczenia własnego majątku). Problem rozwiązał się sam, gdy Malanowski padł trupem podczas awantury w karczmie we Wrockach zastrzelony przez Jana Zdanieckiego w 1757. Ostatecznie i Kralewski zrezygnował z Ostrowitego odstępując włości Tokarskiemu, który był dzierżawcą aż do I zaboru. Lustracja z 1765 mówi o powstaniu trzech nowych osad w granicach Ostrowitego, które ówczesny lustrator określa mianem rumunków. W 1772 Tokarski złożył przysięgę na wierność królowi Prus. Kataster kontrybucyjny z 1773 wymienia wszystkie części Ostrowitego:
1) własność Antoniego Tokarskiego (sołectwo, karczmarstwo, wybraniectwo);
2) folwark królewski - dzierżawiony przez Tokarskiego;
3) własność dominikanów toruńskich;
4) włóki plebańskie;
5) 4 rumunki;
Dopiero w 1782 Tokarski po licytacji otrzymał folwark na własność. Dane z 1790 prócz majątku Tokarskiego i wymienionych wyżej części wymieniają dodatkowo trzy działy prywatne w rękach szlacheckich. Od przynajmniej 1795 schedę po Antonim przejął syn Stanisław, a wieś znów ma 3 rumunki. Na początku XIX wieku istniała tu manufaktura - wytwórnia płótna natomiast kościół nadal był filią parafii św. Katarzyny w Golubiu. Dekret królewski z 1838 podniósł rangę majątku do samodzielnego obwodu dworskiego z dobrem szlacheckim. Rok wcześniej zakupił go Albrecht Freudenfeld, który potem dokupił kilka parcel w sąsiedniej wsi Krążno gdzie utworzył osobny folwark. W 1860 właściciel popadł w długi, wskutek czego Ostrowite sprzedano na subhaście Aleksandrowi Bormannowi. Niecałe 5 lat później nabył go Florian Gołkowski. Za zapisków w kronice szkolnej dowiadujemy się, że polski właściciel doprowadził do wyższej kultury gospodarowania, wprowadził konieczne inwestycje i przekazał za darmo ziemię pod budowę kolei u dworca. Linię kolejową ukończono w 1899. W 1901 Ostrowite zostało sprzedane rentierowi z Poznania o nazwisku Gościński, lecz ten po 3 miesiącach sprzedaje majątek właścicielowi tartaku i młyna parowego w Fordonie, niejakiemu Egielmannowi. Fordoński właściciel w listopadzie 1901 zbywa Ostrowite pruskiej komisji kolonizacyjnej. Należy wspomnieć, że prócz majątku głównego w Ostrowitem w skład jego wchodziły także folwarki Napole, Krążno i Poćwiartowo, które również podlegały parcelacji. Według kroniki szkolnej ziemię podzielono na 66 zagród osiedleńczych, na którą sprowadzono kolonistów z Wołynia. Nazwę Osterbitz wprowadzono w 1903, a cały proces kolonizacji ukończono w 1907.
W 1868 ewangelicy stanowili 25% mieszkańców, a szkoła mieściła się w Skępsku. W 1905 po parcelacji ilość protestantów wynosiła 84%. Tym samym wzrosła także ilość dzieci w wieku szkolnym. Kierowanie nową placówką szkolną powierzono pastorowi dopiero co powołanej gminy ewangelickiej w Ostrowitem. Na zbór komisja przeznaczyła ogród przy pałacu. Pierwszym wybudowanym obiektem była pastorówka, która w 1905 musiała być gotowa do zamieszkania skoro od tegoż roku notowany jest pastor. Do momentu wybudowania kościoła nabożeństwa odbywały się w dawnej szkole. Kamień węgielny podłożono w 1907, a uroczyste otwarcie nastąpiło 28 sierpnia 1908 w obecności wielu notabli kościelnych i cywilnych. Całość sfinansowała komisja kolonizacyjna. W 1910 ewangelicy stanowili 94% mieszkańców, a 43 osoby wyznawały inny odłam wiary chrześcijańskiej. Najprawdopodobniej byli wśród nich baptyści.
Po odzyskaniu niepodległości nastąpiła stopniowa wymiana ludności. Niemcy sprzedawali gospodarstwa polskim właścicielom przybyłym najczęściej z Kongresówki i Galicji. Szkołę ewangelicką przemianowano na polską szkołę powszechną zachowując jednak klasę dla dzieci ewangelickich kształconych przez nauczycielkę dojeżdżającą z Torunia. Kolejna krótkotrwała wymiana ludności nastąpiła w okresie okupacji. W wysiedlonych polskich gospodarstwach lokowano rodziny niemieckie z dzisiejszego powiatu wołomińskiego oraz z Besarabii.

Ludzie

Lista strat z I wojny światowej: Betke, Dombrowski, Granditzki, Janas, Kaminski, Krukowski, Krykant, Kruger, Kuffel, Kurzynski, Leparowski, Mann, Mazurkiewicz, Mikołajczyk, Olszewski, Priebe, Prusakowski, Przygocki, Rumiński, Rozicki, Rydziński, Sosnowski, Templin, Weiss, Włodarski, Wojciechowski, Zakierski, Zieliński

Księga adresowa z 1928: Borowski (murarz), Buchholz (olejarnia), Durczyński (szewc), Gierczyński (młyn), Hinz (wiatrak), Iwański (kołodziej), Jan Jaranowski (właściciel ziemski, 87), Walerian Kentzer (właściciel ziemski, 81), Klaproth (kowal), Kopoczyńska (akuszerka), Kowalska (krawiec), Konstanty Krużycki (właściciel ziemski, 78), Kurkowski (szewc), Leichnitz (szewc), Majkiewicz (zajazd), Nehring (zboże), Paprocki (murarz), Pioszyk (nabiał), Przygocki (artykuły kolonialne), Wolf (nabiał), Ziółkowski (nabiał)


Bibliografia:

 1. F. Calsow, General-Adressbuch der Ritterguts- und Gutsbesitzer in Norddeutschland, T. IV Westpreussen, Berlin, 1872, s. 54-55. comp.jpg
 2. Gemeindelexikon für die Provinz Westpreussen : auf Grund der Materialien der Volkszählung vom 1. Dezember 1905 und anderer amtlicher Quellen, Berlin, 1905, s. 10-11. comp.jpg
 3. Handbuch des Grundbesitzes im Deutschen Reiche, Berlin, 1880, s. 96-97. comp.jpg
 4. A. Harnoch, Chronik und Statistik der evangelischen Kirchen in den Provinzen Ost- und Westpreussen, Neidenburg, 1890, s. 540. comp.jpg
 5. R. Kowalski, Gmina Golub-Dobrzyń. Historia, zabytki, krajobraz, 2010, s. 211-259.
 6. Księga adresowa gospodarstw rolnych ponad 50 hektarów województwa pomorskiego, 1929, s. 90. comp.jpg
 7. Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, Warszawa: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej, 1928, s. 1196. comp.jpg
 8. H. Plehn, Ortsgeschischte des Kreises Strasburg in Westpreussen, Königsberg, 1900, s. 56. comp.jpg
 9. Provinz Westpreussen. Im Auftrag der Landwirtschaftskammer unter Mitwirkung der Königlichen Behörden der Provinz, Berlin, 1909, s. 132. comp.jpg
 10. K. Rauer, Hand-Matrikel der in sämmtlichen Kreisen des preussischen Staats auf Kreis- und Landtagen vertretenen Rittergüter, 1857, s. 49. comp.jpg
 11. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 11, Województwo Pomorskie. Warszawa: GUS, 1926, s. 65; comp.jpg
 12. Spis abonentów sieci telefonicznych Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów w Bydgoszczy i Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej w mieście Bydgoszczy na 1939 r., 1939. comp.jpg
 13. Sprzątanie cmentarza poewangielickiego, http://www.spostrowite.szkolnastrona.pl/a,63,sprzatanie-cmentarza-poewangielickiego
 14. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. III, s. 606. comp.jpg
 15. Westpreussisches Güter-Adressbuch, Stettin: P. Niekammer, 1903, s. 74-75. comp.jpg
 16. Ostrowite na stronie Gminy Golub-Dobrzyń, http://www.golub-dobrzyn.internetdsl.pl/articles.php?article_id=16

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License