Cmentarz ewangelicki - Otowice

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

brak cmentarza na starych mapach

Opis cmentarza

las.png
Położenie

Cmentarz położony w południowej części wsi na skraju lasu. Będąc w Dąbrowie Chełmińskiej przy kościele kierujemy się ul. Bydgoską w stronę Unisławia do najbliższego skrzyżowania (ul. Targowa, Strażacka, Bydgoska i Bazowa). Wybieramy Bazową i jedziemy do końca ulicy, ok. 1,75 km, aż do Otowickiej (już w Otowicach). Tu skręcamy w lewo i po ok. 450 m. skręcamy w prawo w stronę lasu. Po ok. 280 m. po lewej stronie znajduje się cmentarz. Od północy sąsiaduje ze strugą i polem uprawnym, z pozostałych stron z lasem.

Podstawowe informacje
Data założenia pocz. XX w. (przypuszczalnie po 1909)
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Ostromecko (od 1855), przedtem Chełmno, od 1862 Ostromecko samodzielną parafią)
Status nieczynny
Powierzchnia ~0,10 ha
Nr działki na terenie działki 77
Kształt zbliżony do prostokąta
Najstarszy zachowany nagrobek I poł. XX w.
Istniejąca dokumentacja
Zagrożenia śmieci, dewastacja
Stan zachowania BARDZO ZŁY, Typ III
Data zamknięcia, likwidacji 1945?, -
Roślinność
Drzewa sosna, dąb, klon, …,
Krzewy lilak, …
Inne trawa,…

Brak zarejestrowanych pomników przyrody. Układ cmentarza zatarty. Brak informacji o istnieniu alei.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Mogiły obmurowane TAK 4 I poł. XX w. cegła, beton
Mogiły ziemne NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Pola grobowe NIE - - - -
Postumenty TAK 2 I poł. XX w. beton -
Przyścienne NIE - - - -
ŁĄCZNIE 4 stanowiska
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne NIE - - - -

Brak informacji na temat grobów o znaczeniu historycznym oraz osób szczególnie zasłużonych.

Inskrypcje

Nie znaleziono.


Galeria zdjęć

fot. Kornel Pleskot, 2015

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10
{$caption}
fot. 11
{$caption}
fot. 12
{$caption}
fot. 13
{$caption}
fot. 14

Renowacja

Nie przeprowadzono.


Osadnictwo w Otowicach.

Historia

Otowice to najmłodsza miejscowość w gminie. Założono ją w 1828 r. Na początku była to kolonia należąca do majątku w Gierkowie. Powstała poprzez parcelację tego obszaru dworskiego. Według pierwszego spisu powszechnego ewangelicy stanowili 18% mieszkańców wsi. Należeli do parafii ewangelickiej w Ostromecku. Od powstania do 1975 miejscowość związana była z powiatem toruńskim.

Ludzie

Lista strat z I wojny światowej zawiera następujące nazwiska: Balicki, Bryski, Brocker, Drygalski, Duwe, Drzewiatowski, Goertz, Gunther, Haberer, Jahn, Kocieniewski, Krampitz, Krause, Kurkowski, Kwiatkowski, Lewandowski, Lippke, Lohse, Majewski, Michałowski, Ossowski, Palaszewski, Pichowski, Podlasinski, Przyjemski, Scheerer, Sikorski, Słowiński, Wilms, Windmuller, Wozniakowski, Zaklikowski, Zakuszczewski, Zawadski, Zebrowski, Zielinski

Księga adresowa z 1941 r. zawiera następujące nazwiska: Konczewski (szewc), Zarembski (torf)


Bibliografia:

  1. Deutsches Reichs Adressbuch. Die Ostgebiete, Berlin: Buch- und Tiefdruck Gesellschaft, 1941, s. 130. comp.jpg
  2. A. Harnoch, Chronik und Statistik der evangelischen Kirchen in den Provinzen Ost- und Westpreussen. Neidenburg, 1890, s. 483-484. comp.jpg
  3. Z. Raszeja, Ostromecko i okolice, Bydgoszcz: Margrafsen, 2002, s. 358.
  4. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 11, Województwo Pomorskie. Warszawa: GUS, 1926, s.59 comp.jpg
  5. O. Steinmann, Kreis Thorn. Statistische Beschereibung, Thorn, 1866, s. 155, 264. comp.jpg
  6. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. VII, s. 761. comp.jpg

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License