Cmentarz ewangelicki - Pinino

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

pinino.JPG

Opis cmentarza

polny.png
Położenie

Cmentarz położony pośrodku wsi. Jadąc drogą powiatową z Opok do Przybranowa mijamy most na Tążynie i po ok. 300 metrach skręcamy w prawo (na południe) do Pinina. Po 600 m. jesteśmy przy cmentarzu. Od północy i wschodu sąsiaduje on z nieużytkami oraz gospodarstwem domowym. Od południa z nieutwardzoną drogą, a od zachodu z nieutwardzoną drogą i małym zagajnikiem. Za nim w odległości ok. 350 m. płynie Tążyna.

Podstawowe informacje
Data założenia I poł. XIX w.
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Nieszawa, na miejscu szkoła kantoralna od co najmniej 1867
Status nieczynny
Powierzchnia ~0,22 ha
Nr działki Nie wyodrębniono. Na terenie nr 238
Kształt prostokąt
Najstarszy zachowany nagrobek I poł XX w.
Istniejąca dokumentacja Karta cmentarna, oprac. Piotr Kokotkiewicz, 1987
Zagrożenia śmieci
Stan zachowania BARDZO ZŁY, Typ III
Data zamknięcia, likwidacji 1945?, -
Roślinność
Drzewa -
Krzewy lilak, grochodrzew, …
Inne pokrzywy, mech, …

Brak zarejestrowanych pomników przyrody. Układ cmentarza nieznany. Brak informacji o istnieniu alei.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Obejścia NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Mogiły obmurowane TAK 12 I poł. XX w. lastryko, beton w tym destrukty
Mogiły ziemne NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Postumenty TAK 3 I poł. XX w. lastryko, beton, piaskowiec przy mogiłach obmurowanych, w tym destrukty
Przyścienne NIE - - - -
ŁĄCZNIE ok. 12 stanowisk
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne NIE - - - -

Brak informacji na temat grobów o znaczeniu historycznym oraz osób szczególnie zasłużonych.

Inskrypcje - Michał P. Wiśniewski, 2016


Galeria zdjęć

fot. Michał P. Wiśniewski, 2016

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10
{$caption}
fot. 11
{$caption}
fot. 12
{$caption}
fot. 13
{$caption}
fot. 14
{$caption}
fot. 15
{$caption}
fot. 16

fot. Michał P. Wiśniewski, 2014

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10
{$caption}
fot. 11
{$caption}
fot. 12
{$caption}
fot. 13
{$caption}
fot. 14

Karta cmentarna, oprac. P. Kokotkiewicz, 1987

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2

Renowacja

Nie przeprowadzono.


Osadnictwo w Pininie

Historia

Miejscowość Pinino jest jedną z najmłodszych w gminie Aleksandrów Kujawski. Najprawdopodobniej powstała w drugiej ćwierci XIX wieku. Nie ma jej na dokładnej mapie okolic przebiegu granicy prusko-rosyjskiej z 1823 roku, ani też w spisie miejscowości Królestwa Polskiego z 1827. Nie występuje w żadnym ze znanych autorowi wcześniejszych opracowaniach bądź mapach. Pinino zostało zaznaczone na tzw. Mapie Kwatermistrzostwa z ok. 1850, a zatem wieś została założona w latach 1823-1850. Protestanci podlegali pod parafię ewangelicką w Nieszawie, a na miejscu posiadali własną szkołę. Według informacji statystycznych z 1867, w szkoła była budynkiem z nieopalonej cegły, w którym uczyło się 32 uczniów. Według pierwszego spisu powszechnego z 1921 roku, blisko 76% mieszkańców Pinina było ewangelikami, a do tego 13 mieszkańców było wyznawcami innego odłamu chrześcijaństwa. Według Kneifla byli to zielonoświątkowcy, według Krzemińskiego baptyśc (najpewniej obie grupy wiernych zamieszkiwały Pinino i Podgaj). Tutejsi ewangelicy posiadali orkiestrę puzonistów i stowarzyszenie młodzieżowe.
Cmentarz przypuszczalnie utworzono wraz z założeniem osady, najpewniej istniał już w II połowie XIX wieku, gdyż osobny budynek szkolny pełniący jednocześnie funkcję domu modlitewnego najczęściej oznaczał również funkcjonowanie cmentarza grzebalnego.
We wsi mieścił się posterunek graniczny dawnej granicy prusko-rosyjskiej gdzie służbę pełnili rosyjscy pogranicznicy, czyli prawosławni. Prawdopodobnie w odległości kilkunastu metrów od południowo-zachodniego krańca cmentarza stała szkoła ewangelicka, obecnie nie istnieje.

Ludzie

Na cmentarzu pochowano 21 osób narodowości niemieckiej ze Straszewa, Poczałkowa, Podgaju i Goszczewa, które były ofiarami samosądów podczas walk we wrześniu 1939.


Bibliografia:

  1. AP Poznań, Zentrale für Gräber der ermordeten Volksdeutschen in den eingegliederten Ostgebieten – Posen, sygn. 349, Amtliche Meldungen Kreis Hermannsbad u. Nessau, 1939-1940, http://szukajwarchiwach.pl/53/303/0/3/349/skan/full/fP1MCdwILeZhBKTtX1xMkA
  2. M. Borucki, Ziemia kujawska pod względem historycznym, jeograficznym, archeologicznym, ekonomicznym i statystycznym, Włocławek: H. Neuman, 1882, s. 369.
  3. E. H. Busch, Beitrage zur Geschichte und Statistik des Kirchen und Schulwesens der Ev.-Augsburg. Gemeinden im Konigreich Polen, Leipzig, 1867, s. 228.
  4. Karta cmentarna, oprac. Piotr Kokotkiewicz, 1987.
  5. E. Kneifel, Die evangelisch-augsburgischen Gemeinden in Polen 1555-1939, Vierkirchen über München : Selbstverlag des Verfassers, 1971, s. 247.
  6. T. Krzemiński, Ewangelicy niemieccy na terenie powiatu nieszawskiego w okresie międzywojennym, [w:] "Sześć narodów, pięć kultur, jedno miasto, wspólne losy" pod red. A. Cieśli, Aleksandrów Kujawski: Miejska Biblioteka Publiczna, 2008.
  7. P37 S27 Ciechocinek, Mapa Taktyczna Polski 1:100 000, Wojskowy Instytut Geograficzny, 1930. comp.jpg
  8. Pinino. Cmentarz na zadupiu. Post na zamówienie, …byłem i widziałem…, (29.12.2011), http://jerzy-foto.blogspot.com/2011/12/pinino-cmentarz-na-zadupiu-post-na.html [dostęp: 05.06.2014]
  9. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 1, M. St. Warszawa, województwo warszawskie. Warszawa: GUS, 1925, s. 105. comp.jpg
  10. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. VIII, s. 166. comp.jpg

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License