Cmentarz ewangelicki - Płonkówko

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

plonko.PNG

Opis cmentarza

polny.png
Położenie

Cmentarz położony w polu na północ od głównej części wsi. Jedziemy drogą wojewódzką nr 246 z Rojewa w stronę Gniewkowa. Ok. 630 m. od minięcia tabliczki informacyjnej z nazwą wsi mamy skrzyżowanie z krzyżem przydrożnym gdzie skręcamy w lewo w drogę polną prowadzącą na Jaszczółtowo i Leśnianki. Po ok. 600 metrach widzimy po prawej leśny zagajnik. Skręcamy w prawo w jego kierunku. Po następnych 300 metrach po lewej mamy cmentarz. Od północy i południa sąsiaduje z polem uprawnym, od wschodu z dawnym ciekiem wodnym, a od zachodu z wyrobiskiem.

Podstawowe informacje
Data założenia IV ćw. XIX w.
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Rojewo (od 1907), Rojewice (1856-1907), Bydgoszcz (1835-1856), przed 1833 uczęszczali do Osieka Wielkiego
Status nieczynny
Powierzchnia ~0,40 ha
Nr działki 113
Kształt równoległobok
Najstarszy zachowany nagrobek I poł. XX w.
Istniejąca dokumentacja ?
Zagrożenia śmieci
Stan zachowania ZŁY, Typ III
Data zamknięcia, likwidacji 1945, -
Roślinność
Drzewa dąb, klon, …
Krzewy lilak, grochodrzew, …
Inne bluszcz, …

Brak zarejestrowanych pomników przyrody. Brak informacji co do istnienia alei. Układ cmentarza częściowo czytelny.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Obejścia NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Mogiły obmurowane TAK > 10 I poł. XX w. beton, lastryko
Mogiły ziemne NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Postumenty TAK > 5 I poł. XX w. lastryko, beton przy mogiłach obmurowanych i osobno
Przyścienne NIE - - - -
ŁĄCZNIE > 12 stanowisk
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne NIE - - - -
Inskrypcje

Nie znaleziono.


Galeria zdjęć

fot. Michał P. Wiśniewski, 2015

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10
{$caption}
fot. 11
{$caption}
fot. 12
{$caption}
fot. 13
{$caption}
fot. 14
{$caption}
fot. 15
{$caption}
fot. 16

Renowacja

Nie przeprowadzono.


Osadnictwo w Płonkówku

Historia

Płonkówko to folwark będący najpierw własnością Kaczkowskich, a w 1583 Płomykowskiego. W czasach pruskich stał się domeną rządową, co oznacza, że prawdopodobnie w XVII albo XVIII wieku przed rozbiorem był własnością królewską. W 1860 właścicielem folwarku był W. Busse. Na poczatku XX wieku sprzedaje go Baumgartowi, a ten z kolei sprzedaje Płonkówko komisji kolonizacyjnej w 1905. Parcelacja i sprowadzenie kolonistów następuje w latach 1907-1910. Rok później zniemczono nazwę na Plonkhofen.
Protestanci byli obecni w Płonkówku już wcześniej, bo w latach 1775-1786 sprowadzono 3 rodziny niemieckie w ramach kolonizacji fryderycjańskiej. Według spisów statystycznych w 1833 stanowili 10% mieszkańców wsi i wówczas uczęszczali do domu modlitwy w Osieku Wielkim. Za czasów Bussego w 1860 było ich 52%. Przekazanie wsi w ręce komisji kolonizacyjnej skutkowało tym, że pierwszy spis powszechny z 1921 wykazał 77% ewangelików. Zanim zaczęli uczęszczać do parafii w Rojewie należeli do parafii ewangelickiej w Rojewicach. Również w Rojewie mieściła się szkoła ewangelicka dla Płonkówka, przedtem w Jaszczółtowie. W Płonkówku istniała gorzelnia, cegielnia oraz młyn motorowy.

Ludzie

W księdze adresowej z 1903 r. wymieniono nazwiska: Baumgart (właściciel majątku), Zart (zarządca spółdzielni gorzelniczej)

Lista strat z I wojny światowej wymienia następujące nazwiska: Błochowiak, Jazwiak, Podkowiński

Księga telefoniczna z 1939: B. Hammermeister (młyn motorowy)


Bibliografia:

 1. 3075 Gr. Wodek, Topographische Karte (Meßtischblatt) 1:25000, Reichsamt für Landesaufnahme, 1890. comp.jpg
 2. Adressbuch für die Stadt Inowrazlaw und die Kreise Inowrazlaw und Strelno, Inowrazlaw: Kujawischer Bote, 1903, s. 172. comp.jpg
 3. "Gazeta Grudziądzka" z 08.04.1911, nr 42, s. 3. comp.jpg
 4. Die Geschichte, die wirtschaftliche und die kulturelle Entwickelung des Kreises Hohensalza bis zum Jahre 1911, Hohensalza: Lehmann, 1911, s. 88, 89, 114, 115. comp.jpg
 5. Program opieki nad zabytkami dla Gminy Rojewo na lata 2015-2018, 2015, s. 35, 39, 50. comp.jpg
 6. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 10, Województwo Poznańskie. Warszawa: GUS, 1926, s. 23 comp.jpg
 7. Spis abonentów sieci telefonicznych Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów w Bydgoszczy i Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej w mieście Bydgoszczy, 1939, s. 107. comp.jpg
 8. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Gmina Rojewo. Część I, Rojewo, 2012, s. 55. comp.jpg
 9. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. VIII, s. 311. comp.jpg
 10. Verzeichniss aller Ortschaften des Bromberger Regierungs-Bezirks, Bromberg: Gruenauer, 1833, s. 75. comp.jpg
 11. Verzeichniss sämmtlicher Ortschaften des Regierungs-Bezirks Bromberg, Bromberg: M. Aronsohn, 1860, s. 82-83. comp.jpg
 12. A. Werner, Geschichte der evangelischen Parochieen in der Provinz Posen. Posen: W. Decker, 1898, s. 116-118. comp.jpg
 13. K. Zimmermann, Fryderyk Wielki i jego kolonizacya rolna na ziemiach polskich, t. 2, 1915, s. 18, 333. comp.jpg

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License