Cmentarz ewangelicki - Płużnica

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

0mwRijpmaGB-pwNPg-xxgad2xG9lsCZURXIYPU35YxG2W6lwvYhUjUJU4TQUt0Y2X1P1hkxUJtc9kn8=w320

Opis cmentarza

polny.png
Położenie

Cmentarz położony w północnej części wsi. Jadąc drogą wojewódzką nr 548 z Wąbrzeźna w stronę Chełmna skręcamy na głównym skrzyżowaniu w Płużnicy w prawo (na Błędowo) i jedziemy prosto ok. 1,2 km aż napotkamy znak "koniec terenu zabudowanego". Na jego wysokości, po lewej stronie widzimy drzewo i krzak. tam znajduje się cmentarz. Ze wszystkich stron graniczy z gruntami uprawnymi bądź pastwiskami.

Podstawowe informacje
Data założenia pocz. XX w.
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Wieldządz (od 1888), Wąbrzeźno (1854-1888), Radzyń Chełmiński (1795-1854, od 1780 dom modlitwy)
Status nieczynny
Powierzchnia ~0,21 ha
Nr działki na terenie działki nr 13
Kształt prostokąt
Najstarszy zachowany nagrobek I ćw. XX w.
Istniejąca dokumentacja -
Zagrożenia zaoranie cmentarza, śmieci
Stan zachowania FATALNY, Typ III
Data zamknięcia 1945?, -

Niewykluczone, że cmentarz był nieco większy, zwłaszcza od strony południowej.

Roślinność
Drzewa
Krzewy lilak, …
Inne trawa, …

Brak zarejestrowanych pomników przyrody. Układ cmentarza nieznany.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Mogiły obmurowane TAK ok. 20 I poł. XX w. lastryko/beton
Mogiły ziemne NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Pola grobowe NIE - - - -
Postumenty TAK ? I poł. XX w. lastryko, beton -
Przyścienne NIE - - - -
ŁĄCZNIE ok. 20 stanowisk
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne NIE - - - -

Brak danych o osobach znanych i zasłużonych pochowanych na cmentarzu.

Inskrypcje

Nie znaleziono.


Galeria zdjęć

fot. Kornel Pleskot, 2016;

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10
{$caption}
fot. 11
{$caption}
fot. 12
{$caption}
fot. 13
{$caption}
fot. 14
{$caption}
fot. 15

Renowacja

Nie przeprowadzono. Cmentarz bardziej przypomina łąkę. Nagrobki zostały usunięte lub zalegają pod ziemią. Na terenie cmentarza widać ślady ciągnika. Z opisu stanu na 2003 rok wynika, że cmentarz służy za pastwisko dla krów z sąsiedniego gospodarstwa.


Osadnictwo w Płużnicy

Historia

Ludzie

Lista strat z I wojny światowej: Bethge, Bugajski, Butschkowski, Cywinski, Czerwinski, Eberle, Falenski, Gross, Jaworski, Kussmaul, Ledkiewicz, Linowski, Piórkowski, Rosinski, Schlehr, Skowroński, Sorge, Wiliński, Wolnikowski, Aakrzewski, Zander

Nauczyciele w 1925: Feliks Gzella, Zofia Gzellówna, Ernst Howe

W księdze adresowej z 1928 r. figurują nazwiska: Altrock (krawiec), Bystry (szewc), Dąbrowski (artykuły kolonialne, zajazd), Fuhlbrugge (akuszerka), Gehrke (mąka), Głowacki (kowal), Lisewski (kołodziej), Sieg (kowal), Sowiński (artykuły kolonialne, krawiec), Zawadzki (rzeźnik), Zwoliński (artykuły spożywcze)

W księdze adresowej z 1941 r. figurują nazwiska: Kalinowski (piekarz), Knodel (kowal), Seele (rzeźnik), Wolnikowski (skład opału, piece)

Koloniści z Besarabii sprowadzeni w 1941: Leinz, Wagner

Ostatnia niemiecka mieszkanka w 1945: Meta Weber


Bibliografia:

 1. 2678 Blandau, Topographische Karte (Meßtischblatt) 1:25000, Reichsamt für Landesaufnahme, 1911. comp.jpg
 2. Alfabet miejscowości powiatu wąbrzeskiego. Zeszyt III. Rejon Płużnicy - gmina Płużnica, pod red. Aleksandra Czarneckiego, 2009, s. 7-40.
 3. B. Borysowski, Dokumentacja cmentarzy poewangelickich w powiecie wąbrzeskim, Wąbrzeźno, 2003.
 4. F. Calsow, General-Adressbuch der Ritterguts- und Gutsbesitzer in Norddeutschland, T. IV Westpreussen, Berlin, 1872, s. 140-141. comp.jpg
 5. Deutsches Reichs Adressbuch. Die Ostgebiete, Berlin: Buch- und Tiefdruck Gesellschaft, 1941, s. 131. comp.jpg
 6. Gemeindelexikon für die Provinz Westpreussen : auf Grund der Materialien der Volkszählung vom 1. Dezember 1895 und anderer amtlicher Quellen, Berlin, 1895, s. 108-109. comp.jpg
 7. Handbuch des Grundbesitzes im Deutschen Reiche, 1880, s. 42-43. comp.jpg
 8. A. Harnoch, Chronik und Statistik der evangelischen Kirchen in den Provinzen Ost- und Westpreussen. Neidenburg, 1890, s. 484-485. comp.jpg
 9. R. Heling, Die Evangelischen Kirchengemeinden in Ostpreussen und Westpreussen in den Pfarr-Almanachen von 1912 und 1913. Hamburg: Selbstverlag des Vereins, 2000, s. 48.
 10. B. Heym, Geschichte des Kreises Briesen und seiner Ortschaften, Briesen am Wpr: Otto Weise, 1902, s. 200, 331-333. comp.jpg
 11. Kalendarz nauczycielski na rok 1925, Tuchola, 1924, s. 67. comp.jpg
 12. Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, Warszawa: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej, 1928, s. 1200. comp.jpg
 13. Płużnica w internetowym Słowniku historyczno-geograficznym ziem polskich w średniowieczu, www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?id=1497&q=płużnica (patrz też: Augustynki i Kwiatki)
 14. Płużnica w Płużnickie historie, http://pluznickiehistorie.pl/wsie/pluznica/
 15. K. Rauer, Hand-Matrikel der in sämmtlichen Kreisen des preussischen Staats auf Kreis- und Landtagen vertretenen Rittergüter, 1857, s. 46. comp.jpg
 16. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 11, Województwo Pomorskie. Warszawa: GUS, 1926, s. 64. comp.jpg
 17. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. VIII, s. 329. comp.jpg

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License