Cmentarz ewangelicki - Polski Konopat

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

5lrMOvFkb3Y3XCA-2B7l3nmapGlHOmpfsacyZ4C0oJGW4Qcip-UtPakV810ku8lJzA9vB6ZcXBKl_6g=w320

Opis cmentarza

las.png
Położenie

Cmentarz położony w lesie na wschód od dawnego folwarku. Jedziemy drogą wojewódzką nr 240 ze Świecia w kierunku Tucholi. Od razu za zieloną tabliczką informującą o rozpoczęciu się terenu wsi Polski Konopat skręcamy w prawo i po ok. 400 metrach na jedynym skrzyżowaniu znów skręcamy w prawo w stronę lasu. Potem nieco ponad 500 metrów cały czas prosto aż po prawej stronie zobaczymy młody las. Tu znajduje się cmentarz. Od północy sąsiaduje z leśną ścieżką, którą dojechaliśmy, a z pozostałych stron z lasem.

Podstawowe informacje
Data założenia XIX w. (w 1879 roku już był)
Wyznanie ewangelicki (prawdopodobnie pierwotnie epidemiczny)
Ówczesna parafia Świecie (od 1795)
Status nieczynny
Powierzchnia ~0,05 ha
Nr działki nie wyodrębniona, na terenie 3351/3
Kształt prostokąt
Najstarszy zachowany nagrobek ?
Istniejąca dokumentacja ?
Zagrożenia śmieci, dewastacja
Stan zachowania ZLIKWIDOWANY, Typ Ia
Data zamknięcia, likwidacji 1945?, przed 2012

Na najstarszej dostępnej mapie z 1879 droga na cmentarz wiedzie z Kozłowa. Od przynajmniej 1893 droga wiodła także od strony Polskiego Konopatu.

Roślinność
Drzewa klon, brzoza
Krzewy
Inne bluszcz, barwinek, konwalia, pokrzywa

Brak informacji o alei. Układ cmentarza nieznany. Brak pomników przyrody.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Mogiły obmurowane NIE - - - 1 destrukt
Mogiły ziemne NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Pola grobowe NIE - - - -
Postumenty NIE - - - -
Przyścienne NIE - - - -
ŁĄCZNIE 1 destrukt i "dziury" po nagrobkach
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne NIE - - - -

Brak danych o pochowanych tu osobach.

Inskrypcje

Nie znaleziono.


Galeria zdjęć

fot. Kornel Pleskot, 2016

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6

fot. Adam Drogomirecki, 2012;

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6

Renowacja

Nie przeprowadzono. Przed 2012 cmentarz musiał zostać zaorany przez nadleśnictwo, które posadziło tu młody las.


Osadnictwo w Polskim Konopacie

Historia

Konopat znany jest historiografii od przynajmniej 1400 roku i wyjąwszy lata 1565-1580 od początku aż do początku XVIII w. był rękach rodu Konopackich. Następcami byli Kruszyńscy do 1797. Od XIX stulecia właściciele zmieniali się częściej. W 1831 był nim Derengowski, od 1831 von Bolzenthal, od 1843 Krause, od 1852 Schneider. W 1860 majątek zakupiła rodzina Gordon ustanowiwszy Polski Konopat swoim trzecim gniazdem po Laskowicach i Jaszczu (oba z przyległościami). Gordonowie obecni byli do 1945 roku. Majątek składał się z Polskiego Konopatu oraz folwarków w Terespolu i Drozdowie.
W 1910 ewangelicy stanowili 59% ludności miejscowości, w 1921 ich liczebność spadła do 16%. Podlegali pod parafię ewangelicką w Świeciu.
W latach 30. XX w. majątek został rozparcelowany. Tuż przy szosie powstała nowa osada Polski Konopat. Dwór będący w katastrofalnym stanie został rozebrany w 2008.

Ludzie

Księga adresowa z 1928: Bremer (bydło), Desselberger (młyn), Franciszek Gordon (właściciel majątku, cegielnia, gorzelnia), Kalinowski (kołodziej), Kontny (kowal), Lipski (młyn), Schultz (wyszynk trunków), Strehlau (wyszynk trunków)

Księga adresowa z 1941: Gordon (gorzelnia), Nitz (młyn)


Bibliografia:

 1. 2576 Schwetz, Topographische Karte (Meßtischblatt) 1:25000, Reichsamt für Landesaufnahme, 1940. comp.jpg
 2. F. Calsow, General-Adressbuch der Ritterguts- und Gutsbesitzer in Norddeutschland, T. IV Westpreussen, Berlin, 1872, s. 18-19. comp.jpg
 3. Deutsches Reichs Adressbuch. Die Ostgebiete, Berlin: Buch- und Tiefdruck Gesellschaft, 1941, s. 104. comp.jpg
 4. "Gazeta Bydgoska" z 16.02.1930, nr 39, s. 8. comp.jpg"]]
 5. Gemeindelexikon die Regierungsbezirke Allenstein, Danzig, Marienwerder, Posen, Bromberg und Oppeln : auf Grund der Ergebnisse der Volkszählung vom 1. Dezember 1910 und anderer amtlicher Quellen, Berlin, 1912, s. 64-65. comp.jpg
 6. J. F. Goldbeck, Volständige Topographie des Königreichs Preussen, Marienwerder, 1789, s. 98. comp.jpg
 7. Handbuch des Grundbesitzes im Deutschen Reiche, Berlin, 1880, s. 84-85. comp.jpg
 8. A. Harnoch, Chronik und Statistik der evangelischen Kirchen in den Provinzen Ost- und Westpreussen. Neidenburg, 1890, s. 537-539. comp.jpg
 9. J. Krzepela, Rody ziem pruskich, cz. I, Kraków, 1927, s. 107. comp.jpg
 10. Książka adresowa gospodarstw rolnych ponad 50 hektarów wojew. pomorskiego, 1926, s. 356-357. comp.jpg
 11. Księga adresowa gospodarstw rolnych ponad 50 hektarów województwa pomorskiego, Toruń, 1929, s. 538-539. comp.jpg
 12. Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, Warszawa: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej, 1928, s. 1201. comp.jpg
 13. H. Maercker, Eine polnische Starostei und ein preußischer Landkreis. Geschichte des Schwetzer Kreises 1473-1873, Band II, "Zeitschrift des Westpreußischen Geschichtsvereins, 1886-1888, H. 17-19", s. 230-231. comp.jpg
 14. Polski Konopat na stronie PolskieZabytki.pl, http://www.polskiezabytki.pl/m/obiekt/1253/Polski_Konopat/
 15. Provinz Westpreussen / im Auftrag der Landwirtschaftskammer unter Mitwirkung der Königlichen Behörden der Provinz, 1909, s. 270. comp.jpg
 16. K. Rauer, Hand-Matrikel der in sämmtlichen Kreisen des preussischen Staats auf Kreis- und Landtagen vertretenen Rittergüter, 1857, s. 51. comp.jpg
 17. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 11, Województwo Pomorskie. Warszawa: GUS, 1926, s. 53. comp.jpg
 18. Spis abonentów sieci telefonicznych Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów, Bydgoszcz, 1939, s. 119. comp.jpg
 19. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. X, s. 326-327. comp.jpg - WSTAWIĆ WŁAŚCIWY LINK
 20. Westpreussisches Güter-Adressbuch, Stettin: P. Niekammer, 1903, s. 154-155 comp.jpg

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License