Cmentarz ewangelicki - Przepałkowo

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

przepalkowo.png

Opis cmentarza

polny.png chronione.png
Położenie

Cmentarz polny usytuowany na północnym skraju miejscowości, na skarpie schodzącej o Sępolny. Jadąc drogą krajową nr 25 w stronę Sepólna Krajeńskiego dojeżdżamy do jedynego skrzyżowania, na którym skręcamy w prawo (droga na Komierowo). Po ok. 80 metrach po lewej stronie mamy cmentarz. Od północy sąsiaduje z nieużytkami, od wschodu z drogą, którą dojechaliśmy, a od południa i zachodu z polem uprawnym.

Podstawowe informacje
Data założenia I poł. XIX w
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Obodowo-Sośno (od 1890), Sępólno Krajeńskie (1773-1890)
Status nieczynny
Powierzchnia 0,25ha
Nr działki nie wyodrębniono, na terenie 9/4
Kształt prostokąt
Najstarszy zachowany nagrobek 1892
Istniejąca dokumentacja ?
Zagrożenia śmieci, dewastacja
Stan zachowania ZŁY, Typ III
Data zamknięcia, likwidacji 1945?, -
Roślinność
Drzewa dąb, klon, modrzew?…
Krzewy lilak, …
Inne bluszcz, trawa

Układ cmentarza częściowo czytelny. Znajduje się dąb bezszypułkowy "Dąb Krajan" - pomnik przyrody uznany w 2004 za pomnik przyrody, o obwodzie 415 cm.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Mogiły obmurowane TAK 7 I poł. XX w. lastryko, beton -
Mogiły ziemne NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Pola grobowe NIE - - - -
Postumenty TAK 7 k. XIX w. - I poł. XX w. lastryko, beton, piaskowiec przy mogiłach i osobno
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Przyścienne NIE - - - -
RAZEM > 12 stanowisk
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Krzyż NIE - - - -
Inne NIE - - - -

Brak informacji na temat grobów o znaczeniu historycznym oraz osób szczególnie zasłużonych

Inskrypcje - fot. Karolina Falleńczyk, 2015;


Galeria zdjęć

fot. Karolina Falleńczyk, 2015
{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10
{$caption}
fot. 11
{$caption}
fot. 12
{$caption}
fot. 13
{$caption}
fot. 14
{$caption}
fot. 15
{$caption}
fot. 16
{$caption}
fot. 17
{$caption}
fot. 18
{$caption}
fot. 19

Renowacja

Nie przeprowadzono.


Osadnictwo w Przepałkowie

Historia

Najstarsze wzmianki pochodzą z 1429 roku. Był to majątek rycerski, potem szlachecki. Pierwszym właścicielem był Szlag de Radzicz (z Radzi(e)ckich herbu Nałęcz, 1496), następnie Przepałkowscy (herbu Przegonia, XVI w). W XVII w. część wsi przypadła rodom Ostrowskich i Kowalskich (1618). W latach 1700-1765 Przepałkowo należy do Wałdowskich, którzy sprowadzają do wsi luteran. Informacja o tym, że prawie wszyscy mieszkańcy to protestanci pochodzi z 1744. Kolejni znani właściciele to ród von Heyden-Zborowski (1805), a następnie Dominik Radzi(e)cki, który wybudował starszą część dworu. Zmarł w 1851. W tym samym roku nastąpiła sprzedaż wsi. Zgodnie z testamentem zmarłego miał ją kupić katolik. Czy tak właściwie było nie wiadomo, w 1857 Przepałkowem włada Georg Friedrich von Kunowski, a następnie rodzina Tepper von Trzeboń-Ferguson, skoligacona poprzez małżeństwo Georga z Albertyną Tepper von Trzeboń-Ferguson. Od przynajmniej 1872 do co najmniej 1903 właścicielem był Fritz von Muller z Sośna, w 1909 Isidor Schwartz. Natomiast o ostatnim właścicielu dowiadujemy się z dostępnych materiałów dopiero w 1920. Walter Rasmus obecny był w Przepałkowie do 1945 kiedy to spotkała go śmierć z rąk czerwonoarmistów. Potem majątek znacjonalizowano. Obecnie dwór jest własnością prywatną.
Protestanci pojawili się za czasów Wałdowskich, od co najmniej lat 40. XVIII w. W latach 80. XIX w. ewangelicy stanowili 81%. Po odzyskaniu niepodległości według spisu z 1921 było ich 77%. Do momentu utworzenia parafii ewangelickiej Obodowo-Sośno w 1890 podlegali parafii w Sępólnie Krajeńskim. Wedle niepotwierdzonych źródeł szkoła w Przepałkowie istniała już w 1779.
Przedwojenna prasa polska dostarcza dwóch ciekawych informacji. Pierwsza o charakterze aferalnym z 1928 dotyczy aresztowania kolportera wydawnictw pornograficznych, niejakiego Teodora Jacha, rozsyłającego materiały za granicę. Druga z 1937 o tym, że w związku z parcelacją i budową poniatówek rozkopano stary cmentarz z czasów napoleońskich.

Ludzie

Lista poległych w I wojnie światowej zawiera następujące nazwiska: Berg, Bleck, Erdmann, Frase, Grochowski, Koppe, Kowalski, Krause, Kreklau, Kriegel, Lewandowski, Losch, Ludtke, Manthei, Matysik, Matz, Meyer, Nowitzki, Pubanz, Raddatz, Rahr, Rutzkowski, Ratzlaff, Schlief, Sturmpowski, Totz, Wietzke, Winter

Nauczyciel z 1925: Mieczysław Zimny

Księga adresowa Polski z 1928 r. zawiera następujące nazwiska: Adryan (kowal), Gola (akuszerka), Rasmus (właściciel majątku, cegielnia, gorzelnia), Rehbein (kołodziej), Szymaniak (sklep)


Bibliografia:

 1. 2572 Waldau, Topographische Karte (Meßtischblatt) 1: 25 000, Reichsamt für Landesaufnahme, 1940 comp.jpg
 2. E. Callier, Powiat nakielski w XVI stuleciu. Szkic geograficzno-historyczny, 1886, s. 35-36. comp.jpg
 3. F. Calsow, General-Adressbuch der Ritterguts- und Gutsbesitzer in Norddeutschland, T. IV Westpreussen, Berlin, 1872, s. 130-131. comp.jpg
 4. "Gazeta Tucholska" 1928 nr 81, s. 3. comp.jpg
 5. Gemeindelexikon für die Provinz Westpreussen : auf Grund der Materialien der Volkszählung vom 1. Dezember 1885 und anderer amtlicher Quellen, 1887, s. 170-171. comp.jpg
 6. Handbuch des Grundbesitzes im Deutschen Reiche, Berlin, 1880, s. 16-17. comp.jpg
 7. Handbuch des preußischen Adels, t. I, 1892, s. 316, 570. comp.jpg
 8. A. Harnoch, Chronik und Statistik der evangelischen Kirchen in den Provinzen Ost- und Westpreussen, Neidenburg, 1890, s. 492-494. comp.jpg
 9. Historia szkoły w Przepałkowie, https://przepalkowo.edupage.org/about/?
 10. Kalendarz nauczycielski na rok 1925, Tuchola, 1924, s. 50. comp.jpg
 11. S. Kozierowski, badanie nazw topograficznych na obszarze dawnej środkowej i zachodniej Wielkopolski, t. 2 M-Z, 1922, s 203. comp.jpg
 12. Księga adresowa gospodarstw rolnych ponad 50 hektarów województwa pomorskiego, Toruń, 1929, s. 468. comp.jpg
 13. Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, Warszawa: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej, 1928, s. 1203. comp.jpg
 14. "Nadwiślanin" z 26.03.1851, nr 13, s. 104. comp.jpg
 15. Plan Rozwoju Miejscowości Przepałkowo, 2011, http://www.bip.sosno.lo.pl/?bip_id=3486&cid=196
 16. Provinz Westpreussen / im Auftrag der Landwirtschaftskammer unter Mitwirkung der Königlichen Behörden der Provinz, 1909, s. 180. comp.jpg
 17. Przepałkowo na PolskieZabytki.pl, http://www.polskiezabytki.pl/m/obiekt/1261/Przepalkowo/
 18. K. Rauer, Hand-Matrikel der in sämmtlichen Kreisen des preussischen Staats auf Kreis- und Landtagen vertretenen Rittergüter, 1857, s. 49. comp.jpg
 19. F. W. F. Schmidt, Der Der Kreis Flatow in seinem gesammten Beziehungen, Thorn, 1867, s. 96, 295, 296, 302. comp.jpg
 20. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 11 Województwo Pomorskie, Warszawa: GUS, 1926, s. 42. comp.jpg
 21. "Słowo Pomorskie" z 13.07.1928, nr 159, s. 2. comp.jpg
 22. "Słowo Pomorskie" z 15.07.1928, nr 161, s. 7. comp.jpg
 23. Spis abonentów sieci telefonicznych Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów w Bydgoszczy i Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej w mieście Bydgoszczy na 1939 r., Warszawa, 1939, s. 105. comp.jpg
 24. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sośno, 2008, s. 28, http://www.bip.sosno.lo.pl/?bip_id=1700&cid=208
 25. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. IX, s. 174. comp.jpg
 26. Uchwała nr XVI/100/04 Rady Gminy Sośno z 30.11.2004 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody comp.jpg
 27. Westpreussisches Güter-Adressbuch, Stettin, 1903, s. 102-103. comp.jpg

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License