Cmentarz ewangelicki - Przyłęki (Dziewianowo)

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

qPh3yQwjSPkOKz0npbZnRQxynWDKntxdp4seX_bsLBZtu3CRkuq-jruWY3CIM4zHRMrrQCiSgCp8-XIcyjg=w320

Opis cmentarza

zabudowany.png mennonici.png
Położenie

Cmentarz położony na terenie zabudowanym, przy skrzyżowaniu ulicy Zabytkowej z ul. Korzenną. Od północy ograniczony ul. Zabytkowa, a z pozostałych stron terenami gospodarstw domowych.

Podstawowe informacje
Data założenia k. XVIII w.
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Brzoza (od 1904), Ciele (1866-1904), Bydgoszcz (1772-1866)
Status nieczynny
Powierzchnia ~0,19ha
Nr działki 280/6LPB*
Kształt zbliżony do prostokąta
Najstarszy zachowany nagrobek 1869
Istniejąca dokumentacja ?
Zagrożenia likwidacja, śmieci, zalesienie
Stan zachowania BARDZO ZŁY, typ III
Data zamknięcia, likwidacji 1920?, -

[*] - działka należy do Nadleśnictwa Bydgoszcz.

Roślinność
Drzewa dąb, sosna, …
Krzewy lilak, …
Inne trawa, …

Brak pomników przyrody. Układ nieczytelny.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mogiły obmurowane TAK 1 1901 beton dziecięcy
Mogiły obmurowane z postumentem NIE - - - -
Mogiły ziemne ? - - - -
Pola grobowe NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Postumenty TAK 2 1869 i k.XIX/p. XX w. piaskowiec -
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Przyścienne NIE - - - -
Inne TAK 1 I poł. XX w. lastryko kawałek cokołu?
RAZEM 4 stanowiska
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne NIE - - - -
Inskrypcje


Galeria zdjęć

fot. Michał P. Wiśniewski, 2015;

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10
{$caption}
fot. 11
{$caption}
fot. 12
{$caption}
fot. 13
{$caption}
fot. 14
{$caption}
fot. 15
{$caption}
fot. 16

Renowacja

Nie przeprowadzono. Na cmentarzu zachowało się bardzo mało nagrobków. Niewykluczone, że cmentarz służył ewangelickim mieszkańcom tylko do odzyskania niepodległości przez Polskę. Na pewno pomiędzy 2011, a 2015 rokiem wstawiono nową tabliczkę i wycięto część krzaków, które potem zostawiono na cmentarzu.


Osadnictwo w Przyłękach (Dziewianowie)

Historia

Dziewianowo, przez dłuższy czas zwane Drzewianowem, musiało zostać założone jeszcze przed potopem jednak po raz pierwszy spotykamy się z nim w lustracji starostwa bydgoskiego z 1661. Wówczas figuruje jako osada spustoszona. Również tocząca się pół wieku później III wojna północna odcisnęła piętno na miejscowości. Inwentarz z 1712 wskazuje na zamieszkanie 1 gospodarza, a późniejsze z z 1713 i 1717 mówią o Drzewianowie jako desercie. Pierwszy znany nam kontrakt emfiteutyczny podpisano w 1731 na 40 lat. Zawarł go wójt bydgoski Stanisław Poniatowski z owczarzem Krzysztofem Draheynem. W spisie z 1789 Drzewianowo określono jako czterodymowy wydzierżawiony na prawie emfiteutycznym majątek królewski natomiast spis z 1808 określa miejscowość mianem wsi zamieszkałej przez 49 mieszkańców.
Statystyki z XIX i pocz. XX wieku podają, że Drzewianowo funkcjonujące od 1872 pod nazwą Neuholz zamieszkałe było w znakomitej większości przez ewangelików. Uczęszczali oni do szkoły w pobliskich Przyłękach. Odnośnie przynależności parafialnej to tutejsi protestanci podlegali do 1866 pod parafie ewangelicką w Bydgoszczy, od 1866 do 1904 pod takową w Cielu, a potem (w odróżnieniu od pozostałych części Przyłęk) przyłączono ich do parafii ewangelickiej w Brzozie. Ostatecznie Drzewianowo zostało wchłonięte przez Przyłęki pomiędzy 1885, a 1905 rokiem.

Ludzie

Księga adresowa z 1906 (Przyłęki): Gadaszewski (zajazd, wiatrak), Kopp (kowal), Leu (szewc), Lewandowski (szewc), Pries (mleczarnia), Siwiński (stelmach), Stenzel (zajazd), Strohschein (zajazd), Szynka (kowal),

Lista strat z I wojny światowej (Dziewianowo): Buschkiewitz, Ebel, Gahlke, Kriesel

Księga adresowa Polski z 1928 (Przyłęki): Bamke (murarz), Fellmuth (handel bydłem, rzeźnik), Gaworzewski (zakład mleczarski, wiatrak), Gąsiorowski (fryzjer), Godaszewski (zajazd), Janowicz (handel bydłem), Koepp (kowal), Malicki (wyszynk trunków), Polley (koszykarz), Siwiński (kołodziej), Snelewski (szewc), Szynka (kowal), Szypuła (murarz), Thiede (rzeźnik)


Bibliografia:

 1. 2973 Zielonke, Topographische Karte (Meßtischblatt) 1:25000, Reichsamt für Landesaufnahme, 1911. comp.jpg
 2. Amtsblatt der Königlichen Preußischen Regierung zu Bromberg, 1872, nr 40, s .268. comp.jpg
 3. J. N. Bobrowicz, Opisanie historyczno-statystyczne Wielkiego Księstwa Poznańskiego, 1846, s. 426. comp.jpg
 4. Deutsches Reichs-Adressbuch, 1906, s. 125. comp.jpg
 5. J. F. Goldbeck, Volständige Topographie des Königreichs Preussen, Marienwerder, 1789, s. 47.
 6. Z. Górski, R. Kabaciński, A. Mietz (red.), Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1765. Województwo inowrocławskie, Bydgoszcz, 2011, s. 50.
 7. Z. Guldon, Opisy starostwa bydgoskiego z lat 1661-1765, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe - źródła do dziejów Bydgoszczy nr2, 1966, s. 21, 31, 33, 36, 43.
 8. R. Kabaciński, Inwentarze starostwa i wójtostwa bydgoskiego z lat 1753-1766, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, źródła do dziejów Bydgoszczy, nr 9, 1977, s. 21, 66, .
 9. Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, Warszawa: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej, 1928, s. 1436. comp.jpg
 10. Przyłęki na Wikipedii, https://pl.wikipedia.org/wiki/Przy%C5%82%C4%99ki_(wojew%C3%B3dztwo_kujawsko-pomorskie)
 11. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 10, Województwo Poznańskie, 1926, s. 5. comp.jpg
 12. Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego gminy Białe Błota, 2016, s. 46. comp.jpg
 13. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. IX, s. 25. comp.jpg
 14. Uebersicht der Bestandtheile und Verzeichniss aller Ortschadten des Bromberger Regierungsbezirks, 1818, s. 16. comp.jpg
 15. Verzeichniss aller Ortschaften des Bromberger Regierungs-Bezirks, Bromberg: Gruenauer, 1833, s. 10. comp.jpg
 16. Verzeichniss sämmtlicher Ortschaften des Regierungs-Bezirks Bromberg, Bromberg: M. Aronsohn, 1860, s. 2-3. comp.jpg
 17. A. Werner, Geschichte der evangelischen Parochieen in der Provinz Posen. Posen: W. Decker, 1898, s. 48-49. comp.jpg
 18. F. Żmudziński, Przemiany w gospodarce wiejskiej starostwa bydgoskiego w latach 1661-1772, BTN, Prace Wydziału Nauk Humanistycznych, Seria C, Nr 13, Prace Komisji Historii, t. 9, 1973, s. 93, 104.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License