Cmentarz ewangelicki - Przyłęki (Ostrów)

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

z9AySDIqPDkTZUMm6jUJQP8VmX9-CEIvu2ETp85imi6zfmBljYhry1Sq1q40Yng_nunXW7ue7vn2CIC5vMQ=w320

Opis cmentarza

las.png mennonici.png
Położenie

Cmentarz położony po zachodniej stronie Przyłęk, na terenie zalesionym, naprzeciwko skrzyżowania Młyńskiej z Zachodnią. Od południa graniczy z ul. Zachodnią, a z pozostałych stron z lasem.

Podstawowe informacje
Data założenia I poł. XIX w.
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Ciele (od 1866), Bydgoszcz (1772-1866)
Status nieczynny
Powierzchnia ~0,46ha
Nr działki 53
Kształt zbliżony do prostokąta
Najstarszy zachowany nagrobek poł. XIX w.
Istniejąca dokumentacja ?
Zagrożenia likwidacja, śmieci
Stan zachowania BARDZO ZŁY, typ III
Data zamknięcia, likwidacji 1945?, -
Roślinność
Drzewa lipa, akacja, dąb, …
Krzewy lilak, …
Inne trawa, konwalia, …

Brak pomników przyrody. Układ nieczytelny.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mogiły obmurowane TAK 3 k. XIX - I poł. XX beton, cegła w tym 1 destrukt i 1 dziecięcy
Mogiły obmurowane z postumentem TAK 1 I poł. XX w. beton z cokołem
Mogiły ziemne TAK 1 - - -
Pola grobowe TAK 2 ? beton, cegła w tym 1 z żeliwnym "wihajstrem"
Krzyże NIE - - - -
Postumenty TAK 1 ? beton -
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Przyścienne NIE - - - -
Inne NIE - - - -
RAZEM 8 stanowisk
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne NIE - - - -
Inskrypcje

Nie znaleziono.


Galeria zdjęć

fot. Michał P. Wiśniewski, 2015;

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10
{$caption}
fot. 11
{$caption}
fot. 12
{$caption}
fot. 13
{$caption}
fot. 14
{$caption}
fot. 15
{$caption}
fot. 16
{$caption}
fot. 17
{$caption}
fot. 18
{$caption}
fot. 19
{$caption}
fot. 20
{$caption}
fot. 19
{$caption}
fot. 20

Renowacja

Nie przeprowadzono.


Osadnictwo w Przyłękach (Ostrowiu)

Historia

Z uwagi na skąpe materiały źródłowe trudno dociec kiedy założono Ostrów zwany też Ostrowem Przyłęckim. Była to własność prywatna więc próżno szukać jej w lustracjach posiadłości starostwa bydgoskiego. Najstarsza wzmianka pochodzi z 1789 roku. Wówczas, aż do przynajmniej 1807, był w rękach Antoniego Przysieckiego, właściciela majątku w Przyłąkach. W początkowych spisach statystycznych Ostrów wspominany jest jako folwark a nawet etablissement, a od przynajmniej lat. 40 XIX był wsią.
Nigdy nie była to ludna osada. Mieszkali w niej prawie wyłącznie protestanci. W 1872 zniemczono nazwę na Grunwerder. Pomiędzy 1885, a 1905 włączono Ostrów w skład wsi Przyłęki. Protestanci podlegali pod parafie ewangelicką w Bydgoszczy, a od 1866 pod Ciele. Szkoła znajdowała się w Przyłękach.

Ludzie

Księga adresowa z 1906 (Przyłęki): Gadaszewski (zajazd, wiatrak), Kopp (kowal), Leu (szewc), Lewandowski (szewc), Pries (mleczarnia), Siwiński (stelmach), Stenzel (zajazd), Strohschein (zajazd), Szynka (kowal),

Lista strat z I wojny światowej (Ostrów): Hollweg (Paul i Wilhelm)

Księga adresowa Polski z 1928 (Przyłęki): Bamke (murarz), Fellmuth (handel bydłem, rzeźnik), Gaworzewski (zakład mleczarski, wiatrak), Gąsiorowski (fryzjer), Godaszewski (zajazd), Janowicz (handel bydłem), Koepp (kowal), Malicki (wyszynk trunków), Polley (koszykarz), Siwiński (kołodziej), Snelewski (szewc), Szynka (kowal), Szypuła (murarz), Thiede (rzeźnik)


Bibliografia:

 1. 2973 Zielonke, Topographische Karte (Meßtischblatt) 1:25000, Reichsamt für Landesaufnahme, 1911. comp.jpg
 2. Amtsblatt der Königlichen Preußischen Regierung zu Bromberg, 1872, nr 40, s .268. comp.jpg
 3. J. N. Bobrowicz, Opisanie historyczno-statystyczne Wielkiego Księstwa Poznańskiego, 1846, s. 424. comp.jpg
 4. Deutsches Reichs-Adressbuch, 1906, s. 125. comp.jpg
 5. J. F. Goldbeck, Volständige Topographie des Königreichs Preussen, Marienwerder, 1789, s. 180.
 6. A. Holsche, Geographie und Statistik von West- Süd- und Neu-Ostpreußen, Berlin, 1807, s. 57. comp.jpg
 7. Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, Warszawa: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej, 1928, s. 1436. comp.jpg
 8. Przyłęki na Wikipedii, https://pl.wikipedia.org/wiki/Przy%C5%82%C4%99ki_(wojew%C3%B3dztwo_kujawsko-pomorskie)
 9. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 10, Województwo Poznańskie, 1926, s. 5. comp.jpg
 10. Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego gminy Białe Błota, 2016, s. 46. comp.jpg
 11. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. VII, s. 710. comp.jpg
 12. Uebersicht der Bestandtheile und Verzeichniss aller Ortschadten des Bromberger Regierungsbezirks, 1818, s. 18. comp.jpg
 13. Verzeichniss aller Ortschaften des Bromberger Regierungs-Bezirks, Bromberg: Gruenauer, 1833, s. 6. comp.jpg
 14. Verzeichniss sämmtlicher Ortschaften des Regierungs-Bezirks Bromberg, Bromberg: M. Aronsohn, 1860, s. 4-5. comp.jpg
 15. A. Werner, Geschichte der evangelischen Parochieen in der Provinz Posen. Posen: W. Decker, 1898, s. 48-49. comp.jpg

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License