Cmentarz ewangelicki - Przyłubie (Przyłubie Polskie)

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

Przechwytywanie.PNG

Opis cmentarza

las.png mennonici.png
Położenie

Cmentarz położony był w lesie ok. 80 metrów na południe od drogi wojewódzkiej nr 394. Jadąc od strony Solca Kujawskiego w stronę Przyłubia skręcamy w prawo w pierwszą leśną ścieżkę tuż za znakiem drogowym oznaczającym koniec miejscowości Solec Kujawski. Po ok. 80 metrach (nie przy pierwszej krzyżówce z leśnym traktem) po prawej stronie widzimy młody lasek sosnowy, a na ziemi konwalie. Tu znajdował się cmentarz, który sąsiadował z lasem ze wszystkich stron.

Podstawowe informacje
Data założenia pocz. XX w.
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Solec Kujawski (od 1834), przedtem Bydgoszcz. Szkoła służąca też jako dom modlitwy znajdowała się w Przyłubiu, wiadomo też o korzystaniu z posługi duszpasterskiej w Górsku
Status nieistniejący
Powierzchnia ? ha
Nr działki nie wyodrębniono, na terenie 265LP
Kształt ?
Najstarszy zachowany nagrobek -
Istniejąca dokumentacja ?
Zagrożenia -
Stan zachowania ZLIKWIDOWANY, Typ Ia
Data zamknięcia, likwidacji ?, ?

Nie ma go na mapie z 1900, pojawia się na mapie z 1910.

Roślinność
Drzewa sosna
Krzewy -
Inne trawa, konwalia, …

Brak danych o alei i o układzie cmentarza na skutek jego likwidacji.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Mogiły obmurowane NIE - - - -
Mogiły ziemne NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Pola grobowe NIE - - - -
Postumenty NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Przyścienne NIE - - - -
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne NIE - - - -

Brak danych o pochówkach osób znanych i szczególnie zasłużonych.

Inskrypcje

Nie znaleziono.


Galeria zdjęć

fot. Michał P. Wiśniewski, 2015

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5

Renowacja

Nie przeprowadzono. Cmentarz zlikwidowany.


Osadnictwo w Przyłubiu Polskim

Historia

Od końca XV i prawie cały wiek XVI Przyłubie Polskie należało do braci Przyłubskich. W odróżnieniu od olęderskiej wsi Przyłubie był to obszar dworski z folwarkiem. W 1782 właścicielem był Antoni Nieborski. Podobno w 1837 olędrzy z Przyłubia Niemieckiego wykupili Przyłubie Polskie. Prawdopodobnie chodziło o zakup części gruntów gdyż folwark istniał nadal. W 1846 majątek należał do von Kriegera. Od co najmniej 1857 właścicielem był E. A. T. Weisser. Nastepni właściciele to: Schneider (1905-1907-1913?), Kiewe, a w 1913 Kubaczek. Folwark składał się z tartaku i cegielni parowej. W 1925 r. Obszar folwarku włączono do Solca Kujawskiego. Mniejsza część (wraz z terenem gdzie istniał cmentarz) została dołączona do Przyłubia zwanego w dwudziestoleciu międzywojennym Przyłubiem Kraińskim.
Pod względem wyznania w latach 30. XIX w. mieszkańcami byli niemal wyłącznie ewangelicy - 97%. Ich ilość stopniowo malała. W 1921 r. stanowili 51% mieszkańców. Należeli do parafii ewangelickiej Solec Kujawski, szkoła znajdowała się w Przyłubiu.

Ludzie

Gospodarze z 1913: Finger, Griebe, Pamplau, Pansegrau, Ruback


Bibliografia:

 1. P36 S26 I Kabat, WIG, 1:25 000, 1933. comp.jpg
 2. J. N. Bobrowicz, Opisanie historyczno-statystyczne Wielkiego Księstwa Poznańskiego, 1846, s. 424. comp.jpg
 3. Z. Guldon, R. Kabaciński, Przywileje lokacyjne Przyłubia z lat 1359-1594, "Dokumenty do dziejów Kujaw i ziemi dobrzyńskiej XIV - XIX w", 1974.
 4. Gueter-Adressbuch der Provinz Posen, Stettin, 1907, s. 162-163. comp.jpg
 5. Güter-Adressbuch für die Provinz Posen, 1913, s. 184-185. comp.jpg
 6. Handbuch des Grundbesitzes im Deutschen Reiche. I Das Koenigreich Preussen. VII Band: Provinz Posen, 1905, s. 238-239. comp.jpg
 7. Historia Przyłubia, http://przylubie.blogspot.com/p/historia-przyubia.html
 8. L v. Ledebur, Adelslexicon der preussischen Monarchie, t. 2, 1855, s. 147. comp.jpg
 9. "Orędownik" z 12.08.1913 r., nr 184, s. 2. comp.jpg
 10. K. Rauer, Hand-Matrikel der in sämmtlichen Kreisen des preussischen Staats auf Kreis- und Landtagen vertretenen Rittergüter, 1857, s. 295. comp.jpg
 11. P. Rudolf, Z historii Solca Kujawskiego i okolicznych wsi, 2003.
 12. E. Schmidt, Geschichte des Deutschtums in Lande Posen unter polnischer Herrschaft, Bromberg: Mitteler'lche Buchhandlung, 1904, s. 319. comp.jpg
 13. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 10, Województwo Poznańskie. Warszawa: GUS, 1926, s. 7. comp.jpg
 14. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. IX, s. 217. comp.jpg
 15. Uebersicht der Bestandtheile und Verzeichniss aller Ortschadten des Bromberger Regierungsbezirks, 1818, s. 19. comp.jpg
 16. Verzeichniss aller Ortschaften des Bromberger Regierungs-Bezirks : mit einer geographisch-statistischen Übersicht derselben, Bromberg: Gruenauer, 1833, s. 6. comp.jpg
 17. Verzeichniss sämmtlicher Ortschaften des Regierungs-Bezirks Bromberg, Bromberg: M. Aronsohn, 1860, s. 12-13. comp.jpg
 18. A. Werner, Geschichte der evangelischen Parochieen in der Provinz Posen. Posen: W. Decker, 1898, s. 367. comp.jpg

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License