Cmentarz ewangelicki - Rafa

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

rafa1.jpg

Opis cmentarza

las.png
Położenie

Cmentarz położony w lesie przy drodze, ok. 650 metrów na północ za dawną szkołą, w kierunku na Słończ i Czarże.

Podstawowe informacje
Data założenia co najmniej 1886
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Ostromecko (od 1855), przedtem Chełmno, od 1862 Ostromecko samodzielną parafią)
Status nieczynny
Powierzchnia ~0,33 ha
Nr działki nie wyodrębniono na terenie 33/1
Kształt zbliżony do prostokąta
Najstarszy zachowany nagrobek k. XIX w.
Istniejąca dokumentacja APE Malbork, sygn. 9/59/0/1731 Der Begräbnisplatz in Raffa Band 1, 1886-1888; APE Malbork, sygn. 9/59/0/1732 Der kommunale Begräbnisplatz in Raffa Band 2, 1894.
Zagrożenia śmieci, dewastacja
Stan zachowania ZŁY, Typ III
Data zamknięcia, likwidacji 1945?, -
Roślinność
Drzewa lipa, dąb, …
Krzewy lilak, …
Inne trawa, …

Układ cmentarza częściowo czytelny. Brak informacji o pomnikach przyrody i alei.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże TAK - - - -
Obeliski NIE - - - -
Mogiły obmurowane TAK 10 k. XIX - I poł. XX w. lastryko, beton
Mogiły ziemne NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Pola grobowe NIE - - - -
Postumenty NIE - - - -
Przyścienne NIE - - - -
ŁĄCZNIE 10 stanowisk
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne NIE - - - -

Brak informacji na temat grobów o znaczeniu historycznym oraz osób szczególnie zasłużonych.

Inskrypcje

Nie znaleziono.


Galeria zdjęć

fot. Kornel Pleskot, 2016;

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10
{$caption}
fot. 11
{$caption}
fot. 12
{$caption}
fot. 13

Renowacja

Nie przeprowadzono. Cmentarz jest ostoją leśnej zwierzyny. Niektóre nagrobki mają dziury.


Osadnictwo w Rafie

Historia

Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego wskazuje, że do Rafy w latach 80 XIX w. należały również dwa wybudowania Szadun i Szestof. Są one zaznaczone na mapie Schroettera w odróżnieniu od Rafy, a zatem należy przyjąć, że wieś musiała powstać co najmniej po 1812 r. Natomiast Szestof zwany w średniowieczu Kindorff notowany był po raz pierwszy w 1285. Dopiero w 1882 starostwo chełmińskie połączyło Szadun, Szestofi istniejącą już Rafę w jedną wieś gminną o nazwie Rafa.
Protestanci w latach 80. XIX w. stanowili 68% mieszkańców. Należeli do parafii ewangelickiej w Ostromecku. Pierwszy spis powszechny podaje, że we wsi mieszkało 45% ewangelików.

Ludzie

Lista strat z I wojny światowej zawiera następujące nazwiska: Falenzikowski, Gorski, Knaak Kruschinski, Mandel, Pankratz, Swinarski, Wojahn, Zielinski

1922 rok : Karczewski (rolnik rzeczoznawca), Michałowski (rolnik rzeczoznawca)

Księga adresowa z 1928 r. zawiera następujące nazwiska: Bieńkowski (właściciel gospodarstwa), Kunkiel (właściciel gospodarstwa)

Księga adresowa z 1941 r. zawiera następujące nazwiska: Krusziński (wędliny), Lorenz (wędliny)


Bibliografia:

 1. 2775 Rasmushausen, Topographische Karte (Meßtischblatt) 1:25000, Preuss. Landesaufnahme, 1906. comp.jpg
 2. APE Malbork, sygn. 9/59/0/1731 Der Begräbnisplatz in Raffa Band 1, 1886-1888.
 3. APE Malbork, sygn. 9/59/0/1732 Der kommunale Begräbnisplatz in Raffa Band 2, 1894.
 4. Deutsches Reichs Adressbuch. Die Ostgebiete, Berlin: Buch- und Tiefdruck Gesellschaft, 1941, s. 134. comp.jpg
 5. J. T. Dziedzic, P. Ossowski, Powiat i miasto Chełmno. Monografia krajoznawcza. Chełmno: F. Tyszkiewicz, 1923, s. 38, 110, 144. comp.jpg
 6. A. Harnoch, Chronik und Statistik der evangelischen Kirchen in den Provinzen Ost- und Westpreussen. Neidenburg, 1890, s. 479-480. comp.jpg
 7. Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, Warszawa: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej, 1928, s. 1205. comp.jpg
 8. Z. Raszeja, Ostromecko i okolice, Bydgoszcz: Margrafsen, 2002, s. 358.
 9. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 11, Województwo Pomorskie. Warszawa: GUS, 1926, s. 8 comp.jpg
 10. Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego, Dąbrowa Chełmińska, 2005, http://www.bip.dabrowachelminska.lo.pl/?cid=151&bip_id=587 [dostęp: 30.09.2015]
 11. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. IX, s. 488. comp.jpg

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License