Cmentarz ewangelicki - Redczyce

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

Tl7I3Xsg5cN8osc1p4DyzuussRTkYxjC8631vgGAj3wpJeF4WD4Zc-dypfl0T-_Bw9LZKNA07zDdy6Q=w320

Opis cmentarza

polny.png
Położenie

Cmentarz polny położony na zachód od centrum wsi. Będąc na skrzyżowaniu przy kapliczce wybieramy drogę w kierunku Dobrylewa, ale nie tą gdzie pokazuje drogowskaz,a tą obok przy dawnej szkole. Po ok. 750 metrach dojedziemy do cmentarza, który będzie po prawej stronie drogi. Od południa sąsiaduje z drogą, którą dojechaliśmy, a z pozostałych stron polami uprawnymi.

Podstawowe informacje
Data założenia ok. poł. XIX w.
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Jabłówko (od 1893), przedtem Łabiszyn (podobno w 1860 Żnin, a potem znów Łabiszyn - dziwne)
Status nieczynny
Powierzchnia 0,17ha
Nr działki 21
Kształt zbliżony do prostokąta
Najstarszy zachowany nagrobek IV ćw. XIX w.
Istniejąca dokumentacja ?
Zagrożenia śmieci, dewastacja, splantowanie
Stan zachowania ZŁY, Typ III
Data zamknięcia, likwidacji 1945?, -
Roślinność
Drzewa jesion, …
Krzewy lilak, …
Inne trawa, …

Układ cmentarza czytelny. Układ wewnętrzny nieczytelny. Brak pomników przyrody.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Mogiły obmurowane TAK >10 k. XIX - I poł. XX w. lastryko, beton
Mogiły ziemne NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Pola grobowe NIE - - - -
Postumenty TAK 4 k. XIX - I poł. XX w. beton, piaskowiec -
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Przyścienne NIE - - - -
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Krzyż NIE - - - -
Inne NIE - - - -
Inskrypcje - fot. Łukasz Naliwajski, 2017;


Galeria zdjęć

fot. Łukasz Naliwajski, 2017
{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6

Renowacja

Nie przeprowadzono. 18 marca 2015 roku dokonano tu ekshumacji łącznie 61 osób pochowanych w zbiorowej mogile na cmentarzu. Byli to w większości żołnierze Wehrmachtu, którzy albo polegli w walkach z Armią Czerwoną 21 stycznia 1945 roku albo zostali przez nich rozstrzelani.


Osadnictwo w Redczycach

Historia

Najstarsze informacje o Redczycach sięgają co najmniej XIII wieku. Wieś składała się z łanów dziedzicznych i kmiecych. Pod koniec XVIII wieku grunty dziedziczne dzielili między sobą Słupeccy i Osłowscy. Prócz wsi istniał już folwark, który potem wyodrębniono i nazwano na cześć właściciela Karla Friedricha Lawrenza - Lawrencowem. Był on także właścicielem pobliskiego Dobrylewa. Według znalezionych dokumentów władał Redczycami i Lawrencowem już od lat 40. XIX wieku, jednak Bobrowicz podaje w opisie Wielkiego Księstwa Poznańskiego, że obie miejscowości są własnością Augusta Krienke z Piechcina. Potomek Karla Lawrenza, Rudolph, był właścicielem tych dóbr do przynajmniej 1877 roku. W 1905 doszło do sprzedaży dóbr Lawrencowo pruskiej komisji kolonizacyjnej. Dziś rozparcelowany folwark to Wawrzynki.
W 1833 protestanci stanowili już 38% mieszkańców wsi Redczyce natomiast na trenie folwarku byli prawie nieobecni. W latach 80. XIX wieku ich ilość wzrosła do 53%, a tuż po odzyskaniu niepodległości ewangelicy to 48% populacji Redczyc. Szkoła znajdowała się na miejscu od przynajmniej 1860. Jeśli chodzi o przynależność parafialną to mamy nieścisłość: spis z 1860 podaje Żnin, a spis z 1885 podaje Łabiszyn. W istocie w 1893 Redczyce przypisano do nowo utworzonej parafii w Jabłowie, która wyodrębniła się z Łabiszyna (zatem przedtem Łabiszyn jest bardziej prawdopodobny niż Żnin).

Ludzie

Lista strat w I wojnie światowej zawiera następujące nazwiska: Benz, Karaszkiewicz, Kwasek, Manke, Marchlewski, Mauke, Pohl, Schulke, Siewert, Splitt, Szymanski, Wierzchosławski, Zabel


Bibliografia:

 1. 3072 Grunhagen, Topographische Karte, 1:25 000 (Meßtischblatt), 1912. comp.jpg
 2. Adressbuch des Grundbesitzes im Grossherzogthum Posen dem Areal nach von 500 Morgen, Berlin, 1872, s. 154-155. comp.jpg
 3. J. N. Bobrowicz, Opisanie historyczno-statystyczne Wielkiego Księstwa Poznańskiego, 1846, s. 516-517. comp.jpg
 4. Galeria przedstawiająca zdjęcia z prac ekshumacyjnych stowarzyszenia Pomost, 2015, http://www.pomost.net.pl/galeria/276/album/index.html
 5. K. Gapiński, Rozstrzelani w 1945 r. przez czerwonoarmistów ekshumowani, "Pałuki", 2015, nr 13, http://palukitv.pl/teksty/karty-historii/25450-rozstrzelani-w-1945-r-przez-czerwonoarmistow-ekshumowani.html
 6. Gemeindelexikon für die Provinz Posen: auf Grund der Materialien der Volkszählung vom 1 Dezember 1885 und anderer amtlicher Quellen, Berlin, 1887, s. 250-251. comp.jpg
 7. Gueter-Adressbuch der Provinz Posen, Stettin: Paul Niekammer, 1907, s. 266-267. comp.jpg
 8. S. Kozierowski, Badania nazw topograficznych na obszarze dawnej zachodniej i środkowej Wielkopolski T. 2 M-Z, Poznań, 1922, s. 237. comp.jpg
 9. Kurzgefasstes statistisches Handbuch der Provinz Posen, Posen, 1877, s. 171. comp.jpg
 10. A. Pawiński, Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym. Wielkopolska, t. I, Warszawa, 1883, s. 181. comp.jpg
 11. K. Rauer, Hand-Matrikel der in sämmtlichen Kreisen des preussischen Staats auf Kreis- und Landtagen vertretenen Rittergüter, 1857, s. 297. comp.jpg
 12. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 10, Województwo Poznańskie, Warszawa: GUS, 1926, s. 127. comp.jpg
 13. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. IX, s. 585. comp.jpg
 14. Verzeichniss aller Ortschaften des Bromberger Regierungs-Bezirks : mit einer geographisch-statistischen Übersicht derselben, Bromberg, 1833, s. 107. comp.jpg
 15. Verzeichniss sämmtlicher Ortschaften des Regierungs-Bezirks Bromberg, Bromberg: M. Aronsohn, 1860, s. 148-149. comp.jpg
 16. Video Redczyce_cmentarz Ewangelicki, 2015 (3 części). comp.jpg, comp.jpg, comp.jpg
 17. A. Werner, Geschichte der evangelischen Parochieen in der Provinz Posen, Posen: W. Decker, 1898, s. 176. comp.jpg

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License