Cmentarz ewangelicki rodowy - Cichoradz

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

cichoradz.PNG

Opis cmentarza

las.png rodowy.png chronione.png
Położenie

Cmentarz położony w dawnym Lesie Cichoradzkim na północ od majątku przy drodze do leśniczówki Cichoradz. Jadąc od strony Rzęczkowa do Cichoradza dojeżdżamy do skrzyżowania gdzie skręcamy w lewo w stronę Dąbrowy Chełmińskiej, a następnie po ok. 150. skręcamy w prawo w polną drogę zmierzającą do lasu. Stąd po ok. 1,2 km skręcamy w prawo w stronę leśniczówki. Po ok. 250 m. po prawej stronie widzimy drewniany płot szkółki leśnej. Idąc wzdłuż płotu na południe powinniśmy zobaczyć leżącą na ziemi stelę. Tu jest cmentarz rodowy. Ze wszystkich stron otoczony przez las

Podstawowe informacje
Data założenia między 1830, a 1875 r.
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Rzęczkowo (od 1897), Ostromecko (1855-1897), przed 1855 Górsk (w księdze adresowej z 1903 nadal jest parafia w Ostromecku
Status nieczynny
Powierzchnia ?
Nr działki nie wyodrębniono, na terenie 3118/1
Kształt ?
Najstarszy zachowany nagrobek k. XIX w.
Istniejąca dokumentacja ?
Zagrożenia zniesienie powierzchni cmentarza
Stan zachowania BARDZO ZŁY, Typ III
Data zamknięcia, likwidacji 1920, ?
Roślinność
Drzewa buk, klon
Krzewy
Inne bluszcz, barwinek, konwalia, …

Brak zarejestrowanych pomników przyrody. Brak danych o alei. Układ cmentarza nieznany.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Mogiły obmurowane NIE - - - -
Mogiły ziemne TAK 2 ? - 2 doły po grobach, jeden duży przy steli i drugi mniejszy. Nagrobek Luizy Rafalskiej najprawdopodobniej posiadał żeliwne ogrodzenie
Pola grobowe NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Postumenty TAK 1 III ćw. XIX w. piaskowiec stela
Przyścienne NIE - - - -
ŁĄCZNIE 2 stanowiska
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne NIE - - - -

Na cmentarzu zostali pochowani członkowie rodu Rafalski, właściciele majątku Cichoradz w latach 1839-1875. Rafalscy posiadali także majątek w Lipniczkach.

Inskrypcje - fot. Michał P. Wiśniewski, 2015;


Galeria zdjęć

fot. Michał P. Wiśniewski, 2015

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8

fot. Robert Babiarz, 2014

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6

Renowacja

Nie przeprowadzono. Cmentarz właściwie nieistniejący gdyż poza stelą Luizy Rafalskiej są 2 doły po grobach. Jest wyszczególniony w SUIKZP gminy Zławieś Wielka. Z inicjatywy Panów Roberta Babiarza i Andrzeja Walczyńskiego udało się ustawić stelę tak, by widoczne były napisy z obu stron. Zabezpieczono żeliwne ozdoby, które trafią do Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku. W planach jest postawienie nagrobka w pierwotnym miejscu albo przeniesienie go.


Osadnictwo w Cichoradzu

Historia

Pierwsza wzmianka o Cichoradzu pochodzi z 1423 r. z czasów krzyżackich. Wówczas należał do prokuratorii unisławskiej i był własnością rycerską. Potem stał się własnością szlachecką i był nią aż do 1945 r. Jego właścicielami były rodziny: Wypczyńskich, Tomaszewskich, Ostromeckich, Głuchowskich, Popowskich, Kruszyńskich - pierwszych właścicieli po zaborze do 1828 r. W latach 1828-1830 Cichoradz jest w rękach Skórzewskich, którzy sprzedają go Rafalskim. Rafalscy posiadają majątek do 1875 kiedy to nabywa go rodzina Alvensleben i ma go do 1945 r. W 1874 Cichoradz zniemczono na Tannhagen. W okresie I wojny światowej na majątku zatrudnieni byli jeńcy rosyjscy.
Dwór z końca XIX w. rozebrano w latach 70. XX w.
Ewangelicy nigdy nie stanowili większości mieszkańców. Uczęszczali do parafii protestanckiej w Ostromecku, a po wybudowaniu kościoła w Rzęczkowie właśnie tam.

Ludzie

Szymon Rafalski - właściciel w latach 1830-1839
Emil Rafalski - syn Szymona, właściciel w latach 1839-1875, mąż Luizy z domu Bischoff
Louise Charlotte Rafalski z domu Bischoff (1817 - 18??) - żona Emila Rafalskiego, ślub w 1839 w Grudziądzu, pochodziła z Grudziądza
Paul Gustav Rafalski (1851-1915) - generał armii pruskiej; syn Luizy i Emila Rafalskich; służył w 8 wschodniopruskim pułku kawalerii Graf zu Dohna

Spis strat z I wojny światowej zawiera następujące nazwiska: Balicki, Brzyski, Chylewski, Demski, Domanski, Dziarszyk, Fengleer, Fisrer, Franz, Jarzemski, Jasieniecki, Jerzewski, Lewandowski, Lewicki, Mielke, Podlaschinski, Radomski, Schill, Sionkowski, Styzynski, Tomaschewski, Zielinski, Ziolkowski

Księga adresowa z 1928 r. zawiera następujące nazwiska: Albert von Alvensleben (właściciel)


Bibliografia:

 1. 2876 Birglau, Topographische Karte (Meßtischblatt) 1:25000, Preuss. Landesaufnahme, 1909. comp.jpg
 2. H. H. F. von Forster, Geschichte des Königlich Preussischen Ulanen-Regiments Graf zu Dohna (Ostpreussisches), 1890, s. 193. comp.jpg
 3. Cichoradz w Słowniku geograficzno-historycznym ziem polskich, http://www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?q=cichoradz&d=0&t=0 [dostęp: 03.05.2015]
 4. "Gazeta Grudziądzka" z 07.08.1915, nr 94 s. 6.
 5. Die Gemeinden und Gutsbezirke der Provinz Preussen und ihre Bevölkerung : nach den Urmaterialien der allgemeinen Volkszählung vom 1. December 1871, Berlin, 1874, s. 438-439. comp.jpg
 6. A. Harnoch, Chronik und Statistik der evangelischen Kirchen in den Provinzen Ost- und Westpreussen. Neidenburg, 1890, s. 483-484. comp.jpg
 7. Informacja o Paulu Rafalskim, https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/WUZ7FMWA43HK4OLNH7HF3IQGHT5V2V5Q [dostep: 03.05.2015]
 8. Informacje o Luizie Bischoff, http://www.familytree.name/family.php?famid=F2284&ged=Family2.GED [dostęp: 03.05.2015]
 9. Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, Warszawa: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej, 1928, s. 1143. comp.jpg
 10. H. Maercker, Geschichte der ländlichen Ortschaften und der drei kleineren Städte des Kreises Thorn in seiner früheren Ausdehnung vor der Abzweigung des Kreises Briesen i. J. 1888. Danzig, 1900, s. 549-551. comp.jpg
 11. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 11, Województwo Pomorskie. Warszawa: GUS, 1926, s. 58 comp.jpg
 12. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. XII, s. 155. comp.jpg
 13. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka. Część I - Uwarunkowania, Warszawa: Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, 2007, s. 43, 44.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License