Cmentarz ewangelicki rodowy - Czuple

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

Tr4x52Cf5eBRsLHfPEdEIiCow55WaUIbsr7gl_UiEFOpg1vFdxlHQBUUIWrUkeESLWg-SbWFZmQ4X28=w320

Opis cmentarza

las.png chronione.png rodowy.png
Położenie

Cmentarz położony na morenowym wzgórzu przy skrzyżowaniu głównej drogi biegnącej przez wieś z drogą idącą z Siewierska w stronę Paruszewic. Będąc na skrzyżowaniu kierujemy się na północ w stronę Świątników. Po kilku metrach zauważymy ścieżkę biegnącą wgłąb lasu i po ok. 30 metrach po swojej prawej stronie mamy cmentarz. Ze wszystkich stron sąsiaduje z lasem.

Podstawowe informacje
Data założenia Poł. XIX
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Chodecz (od 1809, oficjalnie od 1817)
Status nieczynny
Powierzchnia ~0,12 ha
Nr działki na terenie 146 (wyodrębniona tuż obok działka 78, prawdopodobnie błąd umiejscowienia na mapie granic działki)
Kształt prostokąt
Najstarszy zachowany nagrobek 1863
Istniejąca dokumentacja ?
Zagrożenia śmieci, dewastacja, zniesienie cmentarza na skutek prac leśnych
Stan zachowania BARDZO ZŁY, Typ III
Data zamknięcia 1945?, -
Roślinność
Drzewa klon, dąb, akacja, …
Krzewy lilak, grochodrzew
Inne trawa, bluszcz

Brak zarejestrowanych pomników przyrody. Układ cmentarza częściowo czytelny. Brak informacji o istnieniu alei.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Mogiły obmurowane TAK > 1 II poł. XIX w. - I poł. XX w. beton, piaskowiec, cegła -
Mogiły ziemne NIE - - - -
Płyty poziome TAK > 3 II poł. XIX w. - I poł. XX w. piaskowiec, beton -
Płyty pionowe NIE - - - -
Pola grobowe NIE - - -
Postumenty TAK > 2 II poł. XIX w. - I poł. XX w. piaskowiec -
Przyścienne NIE - - - -
ŁĄCZNIE 11 stanowisk
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy TAK - k. XIX/ p. XX w. cegła pozostałości
Brama NIE - - - z pewnością istniała
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne - - - - -
Inskrypcje - fot. Michał Raczkowski, 2015;


Galeria zdjęć

fot. Michał Raczkowski, 2015;

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6

Renowacja

W 2014 Fundacja AriAri wspólnie z Józefem Gabryszewskim i Michałem Raczkowskim przeprowadzili prace porządkowo-inwentaryzacyjne polegające na odsłonięciu płyt nagrobnych, zebraniu śmieci i dokonaniu pomiarów cmentarza. Prócz fragmentów nagrobków znaleziono także elementy po ogrodzeniach.


Osadnictwo w Czuplach

Historia

Zarys historii miejscowości Czuple opracowany przez Pana Michała Raczkowskiego

Czuple, folwark został wydzielony z majątku Sieroszewo na przełomie XVIII i XIX wieku. W czasie wizytacji dekanatu kowalskiego w 1823 r. wykazano, że do Parafii Rzymskokatolickiej w Choceniu należy Sieroszewo wraz kolonią Czuple. W 1827 r. Czuple były właśnością prywatną. W 1839 r. dzierżawcą Czupli był Bogumił (Gottlieb) Bloch, po którym majątek przejął jego syn Władysław August Bloch (ur. 30 lipca 1839 r. w Czuplach). Władysław August Bloch ożenił się 4 czerwca 1864 r. w Chodczu z Karoliną Bloch (zm. 7 stycznia 1907 r. w Czuplach), córką Michała dziedzica wsi Sieroszewo i Karoliny Bloch. Ostatnim właścicielem Czupel był Paweł Gustaw Adolf Bloch (ur. 5 lutego 1874 r. w Czuplach – zm. 23 stycznia 1945 r. w Czuplach). Folwark po ojcu przejął między 1910 r., kiedy to jego tata występuje, jako właściciel Czupli a 1917 r. Wówczas podano, że posesjonatem wsi jest Paweł Bloch. Żoną Pawła Blocha była Anna Wiktoria Steilter (w innym źródle podano nazwisko Hitler). Z „Przeglądu Ewangelickiego” z 1938 r. pochodzi informacja, że Paweł Bloch ofiarował 9 zł na pokrycie miedzą dachu kościoła ewangelickiego w Warszawie. W 1928 r. majątek Czuple miał powierzchnię równą 205 ha.
Czuple należały do Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Chodczu. Spis powszechny z 192 r. wynotował, że w Czuplach mieszkało 4 protestanów, natomiast w Sieroszewie 13.

Ludzie

Zmarli pochodzili głównie z Czupel. Byli na nim pochowani byli właściciele Czupel: Władysław August i Karolina Blochowie, Gottlieb Bloch oraz syn Pawła, Karol Bruno. Ponadto na cmentarzu pochowano również Augustyna Krystyna Brauna.

 1. Karolina Bloch [INS. 1] (zm. 7 stycznia 1908 r. w Czuplach (źródło: Archiwum Państwowe w Toruniu oddział we Włocławku, Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Chodczu, sygn. 184, akt zgonu nr 74).
 2. August Krystyn Braun [INS. 3] (zm. 5 września 1852 r. w Siewiersku. Był kupcem z Włocławka. Miał 52 lata (źródło: Archiwum Państwowe w Toruniu oddział we Włocławku, Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Chodczu, sygn. 73, akt zgonu nr 124).)
 3. Karol Bruno Bloch [INS. 5] (kawaler, syn Pawła Gustawa Adolfa i Anny Wiktorii z Hilterów małżonków Bloch, ur. w Czuplach, zm. w Włocławek-Czuple (źródło: Archiwum Zakładowe Urzędu Stanu Cywilnego w Chodczu, księgi metrykalne Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Chodczu za 1934, akt nr 9/1934.)

Księga adresowa Polski z 1928: Paweł Bloch (właściciel majątku, 205 ha)


Bibliografia:

 1. Archiwum Diecezjalne we Włocławku, Archiwum Biskupów Kujawsko-Kaliskich, Wiz. 2, Visitatio Ecclesiarum Decanatus Covaliensis Anno 1823 per R. Augustinum Gembicki, decanum, confecta, k. 28.
 2. Archiwum Państwowe w Toruniu Oddział we Włocławku, Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Chodczu, sygn. 169, akt urodzenia nr 46.
 3. Archiwum Zakładowe Urzędu Stanu Cywilnego w Boniewie, księga zgonów za 1951 r., akt zgonu nr 47.
 4. Archiwum Zakładowe Urzędu Stanu Cywilnego w Chodczu, księgi metrykalne Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Chodczu za 1934, akt nr 9/1934.
 5. Borucki M., Ziemia kujawska pod względem historycznym, jeograficznym, archeologicznym, ekonomicznym i statystycznym, Włocławek 1882, s. 354.
 6. Kneifel L., Die evangelisch-augsbugischen Gemeiden der Kalischer Diözese, 1937, s. 103.
 7. Księga adresowa Królestwa Polskiego na rok 1910, Warszawa 1910.
 8. Księga adresowa Polski (wraz z W.M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, Warszawa 1928, s. 2043.
 9. Kujawianin: kalendarz na rok 1917, R. 3, s. 80.
 10. Kujawianin: kalendarz na rok 1919, R. 5, s. 61.
 11. Kujawianin: kalendarz na rok 1921. Informator handlowo-przemysłowy, R. 7, s. 56.
 12. W. Kujawski, Repertorium ksiąg wizytacyjnych Diecezji Kujawsko-Kaliskiej przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym we Włocławku, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 74, 2000, s. 281.
 13. P 39 S28 A Boniewo (Boningen), 1:25 000, Wojskowy Instytut Geograficzny, 1944. comp.jpg
 14. "Przegląd Ewangelicki", R.V, 1938, nr 9, z 27 lutego, s. 107.
 15. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych, t. 1: M. St. Warszawa, województwo warszawskie, Warszawa 1925, s. 205.
 16. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. I, Warszawa 1880, s. 882; t. X, Warszawa 1889, s. 594.
 17. Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego, z wyrażeniem ich położenia i ludności, alfabetycznie ułożona w Biórze Kommissyi Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policyi, t. 1: A-Ł, 1827, s. 87.
 18. Wizyta Fundacji AriAri na cmentarzu w Czuplach, 2014. comp.jpg
 19. Zagubione ślady społeczności ewangelickiej we Włocławku i okolicy, 2011. comp.jpg
 20. Zdjęcia cmentarza w Czuplach na stronie WKKR PTTK "Cyklista" Włocławek, 2007. comp.jpg
 21. Zdjęcia cmentarza w Czuplach na forum WKKR PTTK "Cyklista" Włocławek, 2012. comp.jpg

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License