Cmentarz ewangelicki rodowy - Janocin

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

brak cmentarza na starych mapach

Opis cmentarza

polny.png smieci.png
Położenie

Cmentarz polny położony w pobliżu drogi krajowej nr 62. Jadąc z Kruszwicy w stronę Radziejowa docieramy do skrzyżowania z drogami na Gocanówko (w lewo) i Rusinowo (prawo). Skręcamy jak na Rusinowo jednak momentalnie skręcamy w lewo do spółdzielni produkcyjnej. Cmentarz to ten duży zagajnik znajdujący się na prawo od murów zakładu. Od północy i zachodu graniczy z polami uprawnymi, a od wschodu i południa z zakładem.

Podstawowe informacje
Data założenia 1937?
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Kruszwica (od 1845)
Status nieczynny
Powierzchnia ~0,55 ha
Nr działki nie wyodrębniono, na terenie 6/2
Kształt prostokąt
Najstarszy zachowany nagrobek I poł. XX w.
Istniejąca dokumentacja ?
Zagrożenia śmieci, zniesienie cmentarza, składowanie odpadów
Stan zachowania BARDZO ZŁY, Typ III
Data zamknięcia, likwidacji 1945, -
Roślinność
Drzewa klon, dąb, lipa, …
Krzewy lilak, grochodrzew, …
Inne trawa, …

Brak zarejestrowanych pomników przyrody. Brak informacji co do istnienia alei. Układ cmentarza nieznany.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Mogiły obmurowane NIE - - - -
Mogiły ziemne NIE - - - -
Płyty poziome TAK 1 1937 piaskowiec rozbita na 2 części, niekompletna
Płyty pionowe NIE - - - -
Pola grobowe NIE - - - -
Postumenty NIE - - - -
Przyścienne NIE - - - -
ŁĄCZNIE 1 stanowisk0
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne TAK 1 XX w. beton słupek
Inskrypcje - fot. Michał P. Wiśniewski, 2015;


Na cmentarzu znaleziono tylko jedną płytę nagrobną w dwóch fragmentach należącą do Otto Naso, właściciela majątku Janocin.

Galeria zdjęć

fot. Michał P. Wiśniewski, 2015

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8

Renowacja

Nie przeprowadzono. Na terenie cmentarza walają się śmieci zarówno odpady codzienne jak i budowlane.


Osadnictwo w Janocinie

Historia

Najstarsza wzmianka o Janocinie (jako Ninocinie) pochodzi z 1422 roku. Co najmniej od lat 60. XVI wieku istnieje tu majątek szlachecki. Pierwszymi znanmi właścicielami z tego okresu są Tarnowscy (Borucki pisze, że Grabska). W 1791 roku Janocin należy do rodziny Krzesińskich, a następnie skoligaconych z nimi Bielickich (do co najmniej 1822). W 1844 majątek miał zostać sprzedany na przymusowej licytacji. Być może wtedy nabył go kolejny znany właściciel Johann Julius Schendel. W 1860 właścicielką wsi jest wdowa po Schendlu. Potem Janocin (najpóźniej w 1872) przechodzi w ręce Theodora Mittelstaedta z Lubinia pod Trzemesznem. Majątkiem administruje syn Anastazy (do co najmniej 1877). Pomiędzy 1877, a 1903 Janocin nabywa Simon Christian Otto Naue, syn właściciela majątku Chełmiczki. Umiera w 1937 pozostawiając dwór jedynemu synowi Otto, który umiera w 1945 w kopalni węgla w Donbasie. Potem majątek przechodzi w ręce państwowe.
Ewangelicy z Janocina podlegali parafii w Kruszwicy. Stanowili wyraźną mniejszość. Prawdopodobnie od czasów rodziny Naue protestanci ograniczali się do członków najbliższej rodziny.

Ludzie

Simon Christian Otto Naue był synem Johanna Christiana Andreasa Naue (1829-1911), właściciela majątku Chełmiczki
Simon Christian Otto Naue (07.03.1867, Barleben (ok. Magdeburga, Saksonia-Anhalt) - 15.06.1937, Janocin) ożenił się z Emmą Henriettą Liną Gorsch (10.11.1867, 08.07.1947, Magdeburg). Posiadali 1 dziecko:
Otto Hans Peter Naue (12.10.1900, Janocin - 31.08.1945, Donieck) ożenił się z Liselotte Hempel (23.07.1906, Dobrogościce - 20.09.1994, Berlin). Posiadali 6 dzieci:
1. Eva Maria Naue (1932 - )
2. Brigide Naye (1934 - )
3. Peter Naue (1938 - )
4. Helmut Naue (1940 - )
5. Hannelore Naue (1943 - 1945)
6. Otto Naue (1945 - 1946)

W księdze adresowej z 1903 r. wymieniono nazwiska: Otto Naue (właściciel dóbr ziemskich)

Lista strat z I wojny światowej zawiera nazwiska: Janicki, Kowalski, Krawczak, Radolski, Rożniakowski, Sadowski, Wielant

W księdze adresowej Polski z 1928 r. wymieniono nazwiska: Otto Naue (właściciel majątku)


Bibliografia:

 1. Adressbuch des Grundbesitzes im Grossherzogthum Posen dem Areal nach von 500 Morgen, Berlin, 1872, s. 56-57. comp.jpg
 2. Adressbuch für die Stadt Inowrazlaw und die Kreise Inowrazlaw und Strelno, Inowrazlaw: Kujawischer Bote, 1903, s. 202. comp.jpg
 3. J. N. Bobrowicz, Opisanie historyczno-statystyczne Wielkiego Księstwa Poznańskiego, 1846, s. 480. comp.jpg
 4. M. Borucki, Ziemia kujawska pod względem historycznym, jeograficznym, archeologicznym, ekonomicznym i statystycznym, Włocławek, 1882, s. 161. comp.jpg
 5. E. Callier, Kruszwica, Inowrocław, 1895, s. 91-92. comp.jpg
 6. "Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego" z 29.04.1844, nr 100, s. 7 (799). comp.jpg
 7. B. Grabowski, Wieś Janocin, blog Nadgoplańskiego Towarzystwa Historycznego, wpis z 22.10.2015, http://kruszwicahistoria.blogspot.com/2015/10/wies-i-dwor-w-janocinie.html
 8. Gueter-Adressbuch der Provinz Posen, Stettin: Paul Niekammer, 1907, s. 222-223. comp.jpg
 9. Güter-Adressbuch für die Provinz Posen, 1913, s. 246-247. comp.jpg
 10. Janocin na PolskieZabytki.pl, http://www.polskiezabytki.pl/m/obiekt/8580/Janocin/
 11. S. Kozierowski, Badanie nazw topograficznych na obszarze dawnej zachodniej i środkowej Wielkopolski. Tom II M-Z, Poznań: Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1922, s. 75. Patrz: Ninocin. comp.jpg
 12. Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, Warszawa: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej, 1928, s. 1318. comp.jpg
 13. Kurzgefasstes statistisches Handbuch der Provinz Posen, Posen, 1877, s. 171. comp.jpg
 14. A. Pawiński, Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym. Wielkopolska, t. II, Warszawa, 1883, s. 28. comp.jpg
 15. K. Rauer, Hand-Matrikel der in sämmtlichen Kreisen des preussischen Staats auf Kreis- und Landtagen vertretenen Rittergüter, 1857, s. 298. comp.jpg
 16. Simon Christian Otto Naue w Genealogy.net, https://gedbas.genealogy.net/person/show/1163884739
 17. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 10, Województwo Poznańskie. Warszawa: GUS, 1926, s. 84. comp.jpg
 18. W. Skowroński, Notaty i wstępne szkice dotyczące szlachty wielkopolskiej, PTPN, s. 67. comp.jpg
 19. W. Skowroński, Rody szlacheckie w Wielkopolsce z XVI-XIX w, PTPN, s. 121. comp.jpg
 20. Spis abonentów sieci telefonicznych Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów w Bydgoszczy i Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej w mieście Bydgoszczy na 1939 r., Warszawa, 1939, s. 35. comp.jpg
 21. Spis dzieci Otta Naue i Liselotte Hempel, http://www.genealogy.com/ftm/r/o/s/Finn-G-Rosholm/GENE7-0004.html
 22. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. III, s. 412. comp.jpg
 23. Verzeichniss sämmtlicher Ortschaften des Regierungs-Bezirks Bromberg, Bromberg: M. Aronsohn, 1860, s. 90-91. comp.jpg
 24. A. Werner, Geschichte der evangelischen Parochieen in der Provinz Posen. Posen: W. Decker, 1898, s. 171-173. comp.jpg

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License