Cmentarz ewangelicki rodowy - Katarzynki

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

fq8muXbQ3a8niA2N0HVgHnKgKIVITLxGbBaOQDD36cXTa-Bohxn02_5V6vcza_GujvXhKvufrTKDrU0=w320

Opis cmentarza

las.png chronione.png rodowy.png
Położenie

Cmentarz położony na skraju lasu. Jadąc drogą wojewódzką nr 534 w stronę Radzynia skręcamy zgodnie z tablicą informacyjną w lewo na Wronie. Po ok. 1,3 km mam po prawej stronie kapliczkę, za którą skręcamy w prawo w las. Dalej po ok. 450 m. mamy po lewej stronie skarpę, na szczycie której znajduje się cmentarz. Ze wszystkich stron sąsiaduje z lasem.

Podstawowe informacje
Data założenia II poł. XIX w. (< 1881)
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Wąbrzeźno (od 1852), kościół już w 1836 jako filia parafii w Radzyniu Chełmińskim (od 1795)
Status nieczynny
Powierzchnia ?*
Nr działki nie wyodrębniono, na terenie 3016/4
Kształt ?*
Najstarszy zachowany nagrobek 1881?
Istniejąca dokumentacja ?
Zagrożenia śmieci, dewastacja
Stan zachowania ZŁY, Typ III
Data zamknięcia 1920?, -

[*] Teoretycznie cmentarz rodowy o 3 nagrobkach, z tym że gdy spojrzymy na mapę z 1909 widzimy, że powierzchnia cm jest dużo większa.

Roślinność
Drzewa buczyna
Krzewy śnieguliczka
Inne barwinek, przylaszczka

Układ cmentarza czytelny, brak alei, brak pomników przyrody.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Mogiły obmurowane TAK 3 k. XIX w. ? tumby, posiadały tablice żeliwne
Mogiły ziemne NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Pola grobowe NIE - - - -
Postumenty NIE - - - -
Przyścienne NIE - - - -
ŁĄCZNIE 3 stanowiska
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne NIE - - - -

Zmarłe rodzeństwo było dziećmi leśnika z Katarzynek.

Inskrypcje


Galeria zdjęć

fot. Tymoteusz Słowikowski, 2015

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9

Renowacja

Nie przeprowadzono. Na zdjęciu z 2003 roku widać, że zachowana była jeszcze 1 tablica żeliwna (INS. 2)


Osadnictwo w Katarzynkach

Historia

Katarzynki "od zawsze" związane były z Wroniem, a dokładniej z jego właścicielami, a najstarszym obiektem była leśniczówka. Tak więc od 1526 aż do początku XVIII wieku władali nią Plemięccy, a potem Czapscy. To za ich kadencji wydzielono teren i założono osadę Katarzynki (1712) dla kolonistów niemieckich. Zachował się kontrakt na prawie olęderskim z 1752 dotyczący 6 gospodarzy zawarty na 40 lat i podpisany przez Konstancję Czapską, właścicielkę Wronia i starościnę radzyńską. Kolonia istniała do 1830, gdy kolejni właściciele, Schonbornowie z Ostromecka (obecni tu od 1818) translokowali gospodarzy do Stanisławek, a z ich ziemi utworzono folwark Katarzynki, Rok wcześniej przeniesiono szkołę do Wronia. Od lat 80. XIX w. do 1945 za folwark Katarzynki (i Pólko) odpowiedzialna była rodzina von Alvensleben, właściciele majątku Wronie. Nie przebywali tu na stałe, a majątkiem zarządzali administratorzy.
W 1868 w Katarzynkach mieszkało 56% ewangelików. Tuż po odzyskaniu niepodległości ich ilość zmniejszyła się do 41%, zaś w 1931 było ich kilkanaście osób (w Wroniu) co stanowiło zaledwie 6%. Podlegali pod parafię we Wąbrzeźnie.

Ludzie

Gospodarze z kontraktu z 1752: Michał Netzla, Jan Klempahn, Antoni Werner, Andrzej Borck, Paweł Werner, Tomasz Lewandowski

Lista strat z I wojny światowej: Kronert, Metzkowski

W księdze adresowej z 1928 r. figurują nazwiska: Wilhelm Bohrich (właściciel ziemski)


Bibliografia:

  1. 2679 Rehden, Topographische Karte (Meßtischblatt) 1:25000, Reichsamt für Landesaufnahme, 1909. comp.jpg
  2. APT, USC Stanisławki, sygn. 1024, nr 33 i 34, Sterbe Haupt Register des Konglich Preussischen Standes-Amtes Stanislawken, Kreis Culm fur das Jahr 1881. comp.jpg
  3. B. Borysowski, Dokumentacja cmentarzy poewangelickich w powiecie wąbrzeskim, Wąbrzeźno, 2003.
  4. R. Czaja (red.), Historia gminy Wąbrzeźno t. 1, Wąbrzeźno: UG Wąbrzeźno, 2006, s. 302-303.
  5. A. Harnoch, Chronik und Statistik der evangelischen Kirchen in den Provinzen Ost- und Westpreussen. Neidenburg, 1890, s. 474-475. comp.jpg
  6. B. Heym, Geschichte des Kreises Briesen und seiner Ortschaften, Briesen am Wpr: Otto Weise, 1902, s. 246-248. comp.jpg
  7. E. Jacobson, Topographisch-statistisches Handbuch für den Regierungsbezirk Marienwerder, 1868, s. 80-81. comp.jpg
  8. Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, Warszawa: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej, 1928, s. 1244. comp.jpg
  9. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 11, Województwo Poznańskie. Warszawa: GUS, 1926, s. 66. comp.jpg
  10. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. III, s. 908. comp.jpg

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License