Cmentarz ewangelicki rodowy - Kłódka

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

klodka.PNG

Opis cmentarza

las.png rodowy.png
Położenie

Jadąc z Grudziądza w stronę Iławy drogą krajową nr 16 przekraczamy przejazd kolejowy przy stacji Grudziądz Owczarki następnie przejeżdżamy przez most nad Osą gdzie kończy się Grudziądz. Po ok. 2, 5 km dojeżdżamy do znaku informacyjnego pokazującego skręt w lewo w stronę Kłódki i przejścia dla pieszych. Skręcamy w lewo i jedziemy w czymś przypominającym wąwóz w górę. Po ok. 250 m. mamy ścieżkę w lewo a za nią znajduje się cmentarz. Jest widoczny z drogi, po lewej stronie względem do kierunku jazdy. Ze wszystkich stron otoczony jest przez las.

Podstawowe informacje
Data założenia IV ćw. XIX w. (po 1878)
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Mokre (od 1889), przedtem Grudziądz
Status nieczynny
Powierzchnia ~0,15 ha
Nr działki niewyodrębniona, na terenie 3265/2 i częściowo 141
Kształt prawdopodobnie prostokąt
Najstarszy zachowany nagrobek I ćw. XX w.
Istniejąca dokumentacja ?
Zagrożenia śmieci, likwidacja cmentarza
Stan zachowania ZŁY, Typ III
Data zamknięcia, likwidacji 1945?, -
Roślinność
Drzewa buk, klon, …
Krzewy
Inne paproć, bluszcz, …

Brak informacji o istnieniu alei lub nie do wyodrębnienia na skutek zatarcia. Brak zarejestrowanych pomników przyrody. Układ cmentarza czytelny.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Mogiły obmurowane TAK ok. 20 k. XIX - I poł. XX w. lastryko, piaskowiec
Mogiły ziemne NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Pola grobowe NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Postumenty TAK >4 I poł. XX w. piaskowiec, lastryko przy mogiłach i osobno, w tym 1 podstawa pod krzyż
Przyścienne NIE - - - -
Inne NIE - - - -
RAZEM ok. 20 stanowisk
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne NIE - - - -

Na cmentarzu spoczywają najpewniej właściciele majątku Kłódka Młyn - rodzina Fredenhagen oraz najprawdopodobniej rodziny pracowników młyna i rodziny rozparcelowanego majątku Kłódka Szlachecka.

Inskrypcje - fot. Marek Lewandowski, 2014-2015;


Galeria zdjęć

fot. Marek Lewandowski, 2015

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5

fot. Marek Lewandowski, 2014

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10
{$caption}
fot. 11
{$caption}
fot. 12
{$caption}
fot. 13
{$caption}
fot. 14
{$caption}
fot. 15
{$caption}
fot. 16
{$caption}
fot. 17
{$caption}
fot. 18
{$caption}
fot. 19
{$caption}
fot. 20
{$caption}
fot. 21

Renowacja

Nie przeprowadzono.


Osadnictwo w Kłódce

Historia

Miejscowość Kłódka po raz pierwszy pojawia się w źródłach pisanych w 1323 r. Co najmniej od 1386 r. są majątkiem szlacheckim. W 1500 r. ówczesny właściciel sprzedaje majątek burmistrzowi Grudziądza. Rozdzielenie dóbr od młyna nastąpiło w 1547 r. Właścicielami Kłódki od połowy XVI w. byli kolejno: Bartuszewscy, Kozłowscy, Bagniewscy, Dąbscy. Hrabia Dąbski z Lubrańca sprzedał majątek już po I rozbiorze Franciszkowi Bolewskiemu, a ten sprzedał go w 1800 r. kapitanowi Driebergowi. W 1807 r. znów zmienia właściciela na majora Meyera. Trudno ustalić kto był właścicielem przez następne blisko 70 lat. W 1872 r. Kłódką włada kupiec Bischoff, w 1880 jest zarządzany przez Marię Bischoff (być może wdowę albo córkę), w 1898 r. w rubryce właściciel figuruje nazwisko Habicht. Natomiast na początku XX w. (1901-1903) posiadaczami Kłódki są Rudolf Dombrowski i Oscar Deuser. W latach 1905-1907 rządzi Emil Retz. W księdze adresowej z 1909 r. znajdziemy informację, że Kłódka Szlachecka znajduje się już w rękach pruskiej komisji kolonizacyjnej. Przejęcie mogło nastąpić w latach 1907-1909. Następnie (lata 1910-1911) majątek został rozparcelowany i zasiedlony przez 28 rodzin. Jak podaje rys historyczny, wszyscy nowi dzierżawcy byli Niemcami pochodzącymi z Rosji. Część z tych rodzin o nazwiskach Binz, Podczaske i Cittlau była obecna do 1945 r.
W skład Kłódki Szlacheckiej wchodziła też kolonia Sarnówko.
Młyn Kłódka istniał już w czasach krzyżackih i jak już zostało wspomniane w 1547 r. stał się samodzielną miejscowością. Właścicielami młyna byli od XVII w. kolejno: Dubski, Bagniewski, Gruziński, Łukaszewski. Od 1777 r był w posiadaniu Barbary Preiss, od 1790 Samuel Schneege, od 1833 r. Jan Schankenburg. Po nim młyn przez pewien czas stał się domeną rządku pruskiego, a w 1878 r. został kupiony przez rodzinę Fredenhagen. Zakupił go urodzony w 1847, w Neustadt w Meklemburgi Ferdynand Fredenhagen. Rys historyczny podaje, iż w latach 1918-1939 młyn był dzierżawiony przez Emila Kleissa, zaś rodzina Fredenhagen była jego właścicielem do 1945 r. Ostatnim właścicielem był Reinhard Ludwig Fredenhagen (1879-1959). Potomkowie rodziny żyją do dziś.
Dawna Kłódka Szlachecka, dziś Kłódka oraz osada młyn Kłódka należały do 1889 r. do parafii ewangelickiej w Grudziądzu, a potem do parafii w Mokrem. Wedle statystyk z 1921 r. 65% mieszkańców Kłódki Szlacheckiej stanowili ewangelicy, w młynie było ich 54%. Ciekawostką jest obecność 44 chrześcijan innego wyznania w Kłódce Szlacheckiej i 6 w Kłódce-Młyn. Spis nie precyzuje o jaką denominację chodzi.

Ludzie

Lista strat z I wojny światowej wymienia następujące nazwiska:Batke, BladtkeBorowski, Cichoratzki, Diarski, Diehl, Drigarski, Ehm, Fredenhagen (Ernst), Kanarski, Kanetzki, Kolender, Krzeminski, Marcziczewski, Pawłowski, Stolp, Wilczewski, Zittlau

Księga adresowa z 1928 zawiera nastepujące nazwiska: młyn: Fredenhagen (właściciel), Kleiss (młyn), Schmidt (rzeźnik), Eggert (karczma), majątek: Cichowski (kowal), Krzyżanowski (rzeźnik), Teichert (szewc), Eggert (karczma)

Księga adresowa z 1941 zawiera następujące nazwiska: Egert (karczma), Tablewski (kowal), Goschka (stelmach)


Bibliografia:

 1. 2479 Roggenhausen, Meßtischblatt, 1:25 000, Reichsamt für Landesaufnahme, 1909. comp.jpg
 2. Adress-Buch der Stadt Graudenz und Feste Courbiere : Nach amtlichen Mitteilungen zusammengestellt, Graudenz, 1901, s. 199. comp.jpg
 3. Adress-Buch der Stadt und Festung Graudenz : Nach den Zähllisten vom 1. Dezember 1898 zusammengestellt, Graudenz, 1899, s. XXIII. comp.jpg
 4. F. Calsow, General-Adressbuch der Ritterguts- und Gutsbesitzer in Norddeutschland, T. IV Westpreussen, Berlin, 1872, s. 132, 134. comp.jpg
 5. Członkowie rodu Fredenhagen, http://www.familylink.com/SingleIndexListView.aspx?ix=mh_tree&qt=l&zln=Fredenhagen [dostęp: 26.02.0215]
 6. Deutsches Reichs Adressbuch. Die Ostgebiete, Berlin: Buch- und Tiefdruck Gesellschaft, 1941, s. 102. comp.jpg
 7. X. Froelich, Geschichte des Graudenzer Kreises. [Bd. 1], Graudenz, 1868, s. 173-177. comp.jpg
 8. Handbuch des Grundbesitzes im Deutschen Reiche, Berlin, 1880, s. 20-21. comp.jpg
 9. A. Harnoch, Chronik und Statistik der evangelischen Kirchen in den Provinzen Ost- und Westpreussen. Neidenburg, 1890, s. 479. comp.jpg
 10. Kilka informacji o Ferdynandzie Fredenhagen, http://www.ahnenforschung-bildet.de/forum/viewtopic.php?f=696&t=7963 [dostęp: 26.02.2015]
 11. Księga adresowa gospodarstw rolnych ponad 50 hektarów województwa pomorskiego, Toruń ,1929, s. 256-257. comp.jpg
 12. Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, Warszawa: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej, 1928, s. 1172. comp.jpg
 13. Neues Adreßbuch von Graudenz mit Einschluß der Feste Courbiere und der Vororte Kl.Kunterstein und Kl.Tarpen, Graudenz, 1905. comp.jpg
 14. Neues Adreßbuch von Graudenz mit Einschluß der Feste Courbiere und der Vororte Kl.Kunterstein und Kl.Tarpen, Graudenz, 1909. comp.jpg
 15. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 11, Województwo Pomorskie. Warszawa: GUS, 1926, s. 20 i 22. comp.jpg
 16. Spis abonentów sieci telefonicznych Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów w Bydgoszczy i Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej w mieście Bydgoszczy na 1939 r., Warszawa, 1939, s. 76. comp.jpg
 17. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzenego Gminy Rogóźno, Rogóźno, 2010, s. 53-55. comp.jpg [dostęp: 26.02.2015]
 18. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. IV, s. 182-183. comp.jpg
 19. Westpreussisches Güter-Adressbuch, Stettin, 1903, s. 106-107. comp.jpg

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License