Cmentarz ewangelicki rodowy - Mgoszcz

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

brak cm. na starych mapach ]

Opis cmentarza

las.png rodowy.png
Położenie

Cmentarz położony na terenie parku dworskiego majątku Mgoszcz, który dziś funkcjonuje jako dom pomocy społecznej. Nagrobki są usytuowane na północny zachód od zabudowań folwarcznych. Sąsiadują z terenem parku

Podstawowe informacje
Data założenia I poł. XX w.
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Lisewo (od 1889), Radzyń Chełmiński (1795-1889)
Status nieczynny
Powierzchnia ?
Nr działki nie wyodrębniono, na terenie 40/15
Kształt czworokąt
Najstarszy zachowany nagrobek ?
Istniejąca dokumentacja -
Zagrożenia dewastacja, zlikwidowanie cmentarza
Stan zachowania ZŁY, Typ III
Data zamknięcia 1945?, -
Roślinność
Drzewa klon, …
Krzewy -
Inne trawa, …

Brak zarejestrowanych pomników przyrody. Układ zewnętrzny cmentarza czytelny. Układ wewnętrzny nieznany.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mogiły obmurowane TAK 4 I poł. XX w. beton -
Mogiły obmurowane z postumentem TAK 1 1934 beton, granit -
Mogiły ziemne NIE - - - -
Pola grobowe NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Postumenty NIE - - - -
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Przyścienne NIE - - - -
Inne NIE - - - -
RAZEM 5 stanowisk
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne NIE - - - -

Na pewno spoczywa tu właściciel majątku Hans von Bushe, tożsamość osób, których nagrobki to mogiły obmurowane, pozostaje nieznana.

Inskrypcje


Galeria zdjęć

fot. Ryszard Dorożyński, 2017;

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2

Renowacja

Nie przeprowadzono.


Osadnictwo w Mgoszczu

Historia

Najstarsze pisemne wzmianki o Mgoszczu pochodzą z 1409 roku. Był to majątek rycerski leżący wówczas na terenie wójtostwa lipieńskiego i funkcjonował pod nazwą Borkardswalde. Pierwszym znanym właścicielem wymienionym w dokumentach krzyżackich był Erazm z Borkardswalde. Po upadku Zakonu Krzyżackiego Mgoszcz stał się własnością zakonu Benedyktynek z Chełmna. Zakonnice wydzierżawiały majątek mieszczanom toruńskim lub szlachcie. Według kronik zakonu w 1603 Mgoszcz dzierżawił Jan Amandus, mieszczanin z Torunia. W drugiej połowie XVIII wieku dzierżawili go Działowscy. Wraz z pierwszym zaborem majątek trafił oficjalnie w ręce pruskiego skarbu państwa jednak do chwili kasaty zakonu pozwolono benedyktynkom nadal czerpać zysk z dzierżawy. Po Działowskich dzierżawił generał Dominik Dziewanowski (1789), a następnie Piegłowski (1796). Następnym znanym właścicielem była mieszczańska rodzina Muller z Hamburga. Nie przebywali oni tu na stałe, nad całością czuwał administrator. Panowanie Mullerów w Mgoszczu trwało przynajmniej 60 lat. To za ich czasów w 1866 zmieniono nazwę na Heimbrunn. Najwcześniejsze wzmianki o nich pochodzą z 1855. Wiadomo, że wdowa po Johannesie Juliusu Mullerze, Anna musiała sprzedać posiadłość pomiędzy 1909, a 1913. W owym roku trzynastym zanotowano ślub nowego właściciela Hugo Ernsta Hansa Busse z Ellen Maragarete von Hugel. Almanach gotajski podaje, że odbył się w Mgoszczu zaś Hugo Ernst był przedstawicielem rodziny Busse, której majątek znajdował się w Latkowie pod Inowrocławiem. Z niewiadomych nam przyczyn nazwisko zostało zmienione na Bushe i takie widnieje na nagrobku. W polskojęzycznych źródłach możemy także znaleźć inne wersje: Buhse albo Buske. Jednak w najpóźniejszych dokumentach z końca lat 30. XX wieku nazwisko pisano Busse. W 1937 ogłoszono, że 400 ha z majątku Mgoszcz ma zostać rozparcelowane. Nie wiadomo, czy parcelację przeprowadzono w całości do wybuchu II wojny aczkolwiek powstała wtedy kolonia gospodarstw tzw. poniatówek. Ostatni właściciele mieli przynajmniej jednego syna Hugo Heinricha, który urodził się w Grudziądzu w 1929.
Jeszcze w 1868 ewangelicy stanowili 1/3 wszystkich mieszkańców Mgoszcza. Pod koniec XIX wieku ich ilość zmalała do 16%, a pierwszy polski spis powszechny z 1921 podaje, że mieszka tu 3 ewangelików. Najprawdopodobniej było to małżeństwo właścicieli i inspektor. Szkoła w Mgoszczu była symultanna, a po 1920 stała się powszechną. Protestanci podlegali pod odległą o 20 km parafię ewangelicką w Radzyniu Chełmińskim, a od 1889 pod o wiele bliższą utworzoną w Lisewie.
Po wojnie przeprowadzono całkowitą parcelację zaś resztówka w postaci dworu, zabudowań folwarcznych i park zaczęła od 1946 roku służyć jako dom pomocy społecznej dla osób dorosłych, niepełnosprawnych intelektualnie.

Ludzie

Księga adresowa z 1905: Wilhelm Wieries (właściciel ziemski - tak naprawdę był jedynie zarządcą), Anna Muller (właścicielka ziemska), Bielfield (główny księgowy majątku), Ciechowski (ogrodnik dworski), Hing (inspektor dworski), Hagelstein (karczmarka), Koof (maszynista), Melcarski (kowal), Schalkowski (karczmarz), Schlack (karczmarz), Szczuczka (stalmach), Talaska (nauczyciel)

Księga adresowa z 1906: Frau Muller (z Hamburga, właścicielka)

Lista strat z I wojny światowej: Borowski, Brzosowski, Choiński, Drusell, Drzewuczewski, Falkowski, Filipski ,Gackowski, Gajewski, Gołębiewski, Goretzky, Hoffmann, Mechowski, Muller, Nowacki, Nowakowski, Nowatke, Piasecki, Stankowski, Szarafiński, Szymański, Weissenberg

Nauczyciele w 1925: Stanisław Szymański

W księdze adresowej z 1928 r. figurują nazwiska: Hans Busse (właściciel ziemski, 526ha)


Bibliografia:

 1. J. Bachanek, R. Kirkowski, Lisewo i okolice. Zarys dziejów do 1946 roku, Lisewo: UG Lisewo, 1993, s. 47-49.
 2. M. Biskup (red.), Dzieje Chełmna i jego regionu. Toruń: TNT, 1968, s. 72, 84. comp.jpg
 3. F. Calsow, General-Adressbuch der Ritterguts- und Gutsbesitzer in Norddeutschland, T. IV Westpreussen, Berlin, 1872, s. 140-141. comp.jpg
 4. Deutsches Reichs Adressbuch, Berlin: Buch- und Tiefdruck Gesellschaft, 1906, s. 613. comp.jpg
 5. "Deutsche Rundschau in Polen", 1934, nr 23, s. 4. comp.jpg
 6. J. T. Dziedzic, P. Ossowski, Powiat i miasto Chełmno. Monografja krajoznawcza, Chełmno, 1923, s. 110, 128, 143. comp.jpg
 7. "Dziennik Bydgoski" z 24.02.1937, s. 5. comp.jpg
 8. Gemeindelexikon für die Provinz Westpreussen : auf Grund der Materialien der Volkszählung vom 1. Dezember 1895 und anderer amtlicher Quellen, Berlin, 1895, s. 122-123. comp.jpg
 9. Gothaisches genealogisches Taschenbuch der adeligen Häuser, 1930, s. 116. comp.jpg
 10. Handbuch des Grundbesitzes im Deutschen Reiche, 1880, s. 38-39. comp.jpg
 11. A. Harnoch, Chronik und Statistik der evangelischen Kirchen in den Provinzen Ost- und Westpreussen. Neidenburg, 1890, s. 484-485. comp.jpg
 12. Kalendarz nauczycielski na rok 1925, Tuchola, 1924, s. 29. comp.jpg
 13. Klingenberg's Adressbuch für die Stadt und den Kreis Culm a.W., 1905, s. 49. comp.jpg
 14. Kronika Benedyktynek chełmińskich, 1937, s. 39, 68, 82, 178. comp.jpg
 15. J. Krzepela, Rody ziem pruskich, cz. I, Kraków, 1927, s. 58. comp.jpg
 16. Książka adresowa gospodarstw rolnych ponad 50 hektarów wojew. pomorskiego, 1926, s. 80-81. comp.jpg
 17. Księga adresowa gospodarstw rolnych ponad 50 hektarów województwa pomorskiego, Toruń, 1929, s. 110-111. comp.jpg
 18. Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, Warszawa: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej, 1928, s. 1187. comp.jpg
 19. Mgoszcz na portalu PolskieZabytki.pl, http://www.polskiezabytki.pl/m/obiekt/1485/Mgoszcz/
 20. Mgoszcz w internetowym Słowniku historyczno-geograficznym ziem polskich w średniowieczu, http://www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?id=1267&q=mgoszcz
 21. Provinz Westpreussen / im Auftrag der Landwirtschaftskammer unter Mitwirkung der Königlichen Behörden der Provinz, 1909, s. 144-145. comp.jpg
 22. K. Rauer, Hand-Matrikel der in sämmtlichen Kreisen des preussischen Staats auf Kreis- und Landtagen vertretenen Rittergüter, 1857, s. 46. comp.jpg
 23. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 11, Województwo Pomorskie. Warszawa: GUS, 1926, s. 9. comp.jpg
 24. Spis abonentów sieci telefonicznych Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów w Bydgoszczy i Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej w mieście Bydgoszczy na 1939 r., 1939, s. 109.
 25. Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lisewo. Część A - Uwarunkowania, 2013, s. 61, 69. comp.jpg
 26. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. VIII, s. 329. comp.jpg
 27. Westpreussisches Güter-Adressbuch, Stettin, 1903, s. 80-81. comp.jpg

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License