Cmentarz ewangelicki rodowy - Olszewka (gm. Nakło nad Notecią)

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

erlau.PNG

Opis cmentarza

zabudowany.png church.png rodowy.png
Położenie

Z Nakła do Olszewki kierujemy się ulicą Olszewską. Po ok. 2,6 km. skręcamy w lewo w stronę centrum wsi. Następnie nieco ponad 100 m i po lewej mamy kaplicę pw Matki Bożej Siewnej. Na południe od niej betonowy plac, a po lewej (patrząc od strony kaplicy) dwa dęby. Tu był cmentarz rodowy rodziny Birschel

Podstawowe informacje
Data założenia II poł. XIX w.
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Nakło nad Notecią (od 1797), przy cmentarzu kaplica protestancka z końca XIX w.
Status nieistniejący
Powierzchnia ?
Nr działki na terenie nr 149
Kształt prostokąt?
Najstarszy zachowany nagrobek brak
Istniejąca dokumentacja ?
Zagrożenia -
Stan zachowania LIKWIDACJA CAŁKOWITA, Typ I
Data zamknięcia, likwidacji 1945, 1970's
Roślinność
Drzewa dąb, świerk, …
Krzewy
Inne trawa, …

Brak zarejestrowanych pomników przyrody. Brak informacji co do istnienia alei. Układ cmentarza nieznany

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Pola grobowe NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Mogiły obmurowane NIE - - - -
Mogiły ziemne NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Postumenty NIE - - - -
Przyścienne NIE - - - -
ŁĄCZNIE -
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica TAK 1 k. XIX w. cegła obecnie kaplica pw. Matki Bożej Siewnej należąca do parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Wawrzyńca w Nakle
Inne NIE - - - -

Na cmentarzu pochowani są członkowie rodu Birschel.

Inskrypcje

Brak z powodu likwidacji nagrobków.


Galeria zdjęć

fot. Sławomir Sikorski, 2015

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10

Renowacja

Niemożliwa z powodu zlikwidowania cmentarza. Stało się to w latach 70. XX w. Nagrobki rozebrano, a żeliwne ogrodzenia sprzedano. Podobno do 1945 r. liczył 12 mogił, a wśród nich były dwa bogato zdobione nagrobki bliźniaków Hermanna i Meinharda. U wezgłowi posadzono dwa jesiony stojące do dziś. Kaplica została przebudowana na potrzeby działalności kulturalnej. W 1980 r. przekazano ją parafii Św. Wawrzyńca w Nakle. Od 1982 r. ruszyły regularne msze.
Warto wspomnieć, że na terenie boiska szkolnego rośnie ogromny dąb zasadzony przez mieszkańców w 1871 r. na cześć zwycięstwa z Francją. Obok stał pomnik z kamieni dla uczczenia pamięci poległych mieszkańców Olszewki. W 1938 r. został przeniesiony w pobliże kaplicy w południowo-zachodni narożnik. Na początku września 1939 r. pochowano przy nim 3 żołnierzy Wehrmachtu.


Osadnictwo w Olszewce.

Historia

Olszewka była królewszczyzną, o której najstarsze zapiski sięgają 1509 r. Pieczę nad majątkiem sprawowali starostowie nakielscy.Początki osadnictwa protestanckiego we wsi to II poł. XVIII w. Wiązało się to ze stopniowym przechodzeniem na gospodarkę czynszową. W 1754 r. zanotowano najstarszy chrzest luterański mieszkańca Olszewki w kościele parafialnym w Nakle. Wówczas protestanci nie posiadali jeszcze własnych świątyń jednakże Olszewka musiał być dużą wsią skoro zamieszkiwał w niej nauczyciel. Po I zaborze pruskim zwiększyła się ilość osadników protestanckich. Głównym zajęciem mieszkańców było rolnictwo. Uprawiano zboże, ziemniaki i buraki, które znajdowały zbyt w nakielskich zakładach przetwórczych. Wśród posiadaczy ziemskich prym wiodły 3 rodziny: Birschel, Doering i Erdmann. Doeringowie i Erdmannowie pojawili się ok. 1800 r. zaś Birschelowie przybyli w 1851 r. za sprawą Karla Ludwika Birschela (1800-1883) pochodzącego z Unterbach koło Dusseldorfu. Dla swoich synów bliźniaków (Hermann i Meinhard) kupił majątek o powierzchni 225 ha, a sam został u siebie pod Dusseldorfem. Dwór wybudowano w 1859 r. Dzięki sprawnemu zarządzaniu majatkiem rozrósł się on do 540 ha w 1907 r. Zatrudniano głównie Niemców i to oni stanowili zdecydowaną większość mieszkańców. Protestanci liczyli 84% w latach 80. XIX w. i 87% w 1921 r. Udział w powiększeniu ilości protestantów miała również pruska komisja osadnicza, która w 1906 r wykupiła część Olszewki. Większość z Birschelami na czele postanowiła zostać po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.
Majątkiem gospodarzył Hermann Birschel (1826-1904). Ożenił się z Selmą z domu Peiper i miał z nią 6 dzieci. Brat Meinhard (1826-1894) zajmował się księgowością i umarł bezdzietnie. W Olszewce mieszkała także ich młodsza siostra Marie (1834-1866). Bracia byli bardzo poważani przez mieszkańców Olszewki, a także religijni. Hermann był nawet członkiem ewangelickiego synodu generalnego w Berlinie. Pod koniec XIX w. ufundował kaplicę, w pobliżu której założono niewielki cmentarz rodowy. Do tego czasu protestanci jeździli na nabożeństwo do Nakła albo uczestniczyli w cotygodniowym nabożeństwie w domu Meinharda. W 1899 r. Hermann otrzymał order czerwonego orła. Po jego śmierci majątek przejął syn Walter (1872-195x) Podobnie jak ojciec prowadził ożywione życie publiczne i religijne. Cieszył się poparciem Polaków. W odróżnieniu od Erdmannów stronił od ruchu faszystowskiego. W ramach działań prewencyjnych tuż przed początkiem wojny został aresztowany przez wojsko polskie i umieszczony w areszcie. Uwolniono go za wstawiennictwem ks. Ignacego Gepperta. Podczas okupacji pozostawał życzliwy dla polskich pracowników przymusowych aczkolwiek nie udało mu się zapobiec wysiedleniom. Na miejsce polskich gospodarzy wprowadzili się Niemcy z Besarabii.

Ludzie

Spis strat z I wojny światowej: Bartz, Beß, Birschel, Bolka, Budzynski, Daron, Erdmann, Fenske, Furst, Gehrke, Hoft, Kain, Kalk, Kobnick, Lewandowski, Lorenz, Malohn, Mathyi, Maslowski, Meyer, Neumann, Presse, Priebe, Rahn, Rick, Roepke, Ryck, Ryszewski, Schmeichel, Schrandt, Schudlik, Schulke, Steinke, Stießel, Sztubiński, Taciak, Tetzlaff, Trzynski, Weidner, Woitinek, Wojtalewicz, Zieliński

Księga adresowa z 1928 r.: Birschel, Doering, Erdmann, Lorke, Rux (karczma), Zinter (kowal)

Księga adresowa z 1941 r.: Rux (sklep, karczma)


Bibliografia:

 1. 2871 Nakel a. d. Netze, Topographische Karte (Meßtischblatt) 1:25000, Reichsamt für Landesaufnahme, 1940. comp.jpg
 2. P. Antonkiewicz, Coraz mniej śladów i pamięci, "Ekspress Bydgoski", artykuł w wersji internetowej z 28.10.2010 r. comp.jpg [dostęp: 01.08.2014]
 3. Deutsches Reichs Adressbuch. Die Ostgebiete, Berlin: Buch- und Tiefdruck Gesellschaft, 1941, s. 75. comp.jpg
 4. "Gazeta Toruńska" z 13.09.1906 r., nr 210, s. 3. comp.jpg
 5. K. J. Hładykiewicz, Zmiany krajobrazu i rozwój osadnictwa w Wielkopolsce od XIV do XIX wieku, Lwów, 1932 r., s. 130. comp.jpg
 6. Krajna i Nakło. Studja i rozprawy wydane z okazji pięćdziesięciolecia gimnazjum imienia Bolesława Krzywoustego w Nakle, Nakło, 1926, s.103, 104, 116, 128, 138. comp.jpg
 7. Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, Warszawa: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej, 1928, s. 1375. comp.jpg
 8. S. Łaniecki, Dowód wdzięczności króla Augusta, "Express Bydgoski", wyd. internetowe z 28.05.2007, http://express.bydgoski.pl/67092,Dowod-wdziecznosci-krola-Augusta.html [dostęp: 13.07.2015]
 9. S. Łaniecki, Nadnoteckie pałace, dwory, folwarki Krajny i Pałuk, Toruń, 2013, s. 155-168.
 10. S. Łaniecki, O czym szumią drzewa w Olszewce, "Express Bydgoski", wyd. internetowe z 09.06.2006, http://nowosci.com.pl/33870,O-czym-szumia-drzewa-w-Olszewce.html [dostęp: 13.07.2015]
 11. Olszewka w PolskieZabytki.pl, http://www.polskiezabytki.pl/m/obiekt/1206/Olszewka/ [dostęp: 21.05.2014]
 12. H. Papstein, Kreis Wirsitz, ein westpreußisches Heimatbuch, Bad Zwischenahn : Heimatkreis Wirsitz/Westpreussen, 1982
 13. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 10, Województwo Poznańskie. Warszawa: GUS, 1926, s. 122. comp.jpg
 14. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. VII, s. 507. comp.jpg
 15. A. Werner, Geschichte der evangelischen Parochieen in der Provinz Posen. Posen: W. Decker, 1898, s. 224-227. comp.jpg

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License