Cmentarz ewangelicki rodowy - Osówiec

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

osowo.PNG

Opis cmentarza

las.png rodowy.png
Położenie

Cmentarz położony w północno-wschodnim skraju dawnego parku pałacowego. Jadąc od strony Bydgoszczy przedłużeniem ul. Św. Maksymiliana Kolbego po minięciu zielonej tabliczki z nazwą wsi przejeżdżamy prosto rozwidlenie z kapliczką po prawej. Mijamy także dawny PGR po lewej stronie i dojeżdżamy do następnego skrzyżowania z zadrzewioną aleją po prawej. Skręcamy tam i po ok. 300. widzimy po lewej stronie ruiny dawnego dworu. Odwracamy się tak by mieć dwór po lewej stronie i idziemy ścieżką prowadzącą na wprost. Po niecałych 100 metrach dojdziemy do dwóch nagrobków. Cmentarz ze wszystkich stron otoczony jest zadrzewionym terenem parku.

Podstawowe informacje
Data założenia II poł. XIX w.
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Sicienko (od 1856), przedtem Bydgoszcz
Status nieczynny
Powierzchnia ~0,05ha
Nr działki nie wyodrębniono, na terenie 5/51
Kształt ?
Najstarszy zachowany nagrobek 1899
Istniejąca dokumentacja ?
Zagrożenia dewastacja
Stan zachowania ZŁY, Typ III
Data zamknięcia, likwidacji 1939?, -
Roślinność
Drzewa dąb, klon, lipa, grab …
Krzewy lilak, …
Inne

Brak pomników przyrody. Układ cmentarza nieznany. Brak informacji o alei.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Mogiły obmurowane NIE - - - -
Mogiły ziemne NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Pola grobowe NIE - - - -
Postumenty TAK 2 1899, lata 30 XX w. granit, piaskowiec, lastryko zdekompletowane
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Przyścienne NIE - - - -
RAZEM 2 stanowiska
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne NIE - - - -

Na terenie cmentarza pochowano właścicieli majątku Osówiec, Państwa Dirlam: Alberta (1829-1899) i Annę z domu Cantara (1832-1898). Trzeci nagrobek ma według Gminnego Programu Ochrony Zabytków Gminy Sicienko należeć do Elli Dirlam (1888-1899). Z kolei Deutsches Geschlechetrbuch z 1979 r. podaje, że w Osówcu została pochowana Elisabeth Henriette Luise Paula urodzona 15.1.1870 w Wyszęcicach, pow. wołowski, woj. dolnośląskie, a zmarła 22.01.1933 r. Była drugą żoną Wilhelma Heinricha Oscara Dirlama, właściciela Czekanówka koło Lidzbarka Welskiego. Prawdopodobnie Elisabeth była córką Alberta i Anny, którzy pobrali się przed 1860 r.

Inskrypcje -fot. Tomasz Mądrzyński, 2015


Galeria zdjęć

fot. Tomasz Mądrzyński, 2015

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2

Renowacja

Nie przeprowadzono. Nagrobki są zdekompletowane. Nie wiadomo, czy nie pochowano tam więcej osób.


Osadnictwo w Osówcu

Historia

Genezy miejscowości należy doszukiwać się w połowie XIV w. Była to wieś szlachecka. Właścicieli znamy fragmentarycznie. W 1580 był nim Maciej Żaliński, kasztelan gdański, a w 1793 Józef Korytowski, były biskup sufragan archidiecezji gnieźnieńskiej. Od co najmniej 1830 właścicielami była rodzina Kretschmer. Za ich czasów wybudowano zachowany do dziś w agonalnym stanie dwór. Kolejnym znanym właścicielem był z 1885 roku Ludwik Meyer, który rozpoczął rozbudowę dworu. Ostatnimi właścicielami była rodzina Dirlam. Prawdopodobnie kupiła Osówiec w latach 90. XIX w. W parku dworskim znajduje się nagrobek nabywców Anny i Alberta. Po nich majątkiem włada prawdopodobnie syn Heinrich z małżonką Erną. W 1938 r. Skarb Państwa zarządził przymusową parcelację majątku Osówiec. Zabrano 475 ha. Z uwagi na bliskość polskich umocnień, tzw. przedmościa bydgoskiego Dirlamowie zostali wysiedleni latem 1939, a we dworze umieszczono placówkę II batalionu 61 pp. Dalsze losy Dirlamów pozostają nieznane. Wiadomo, że żona Erna i nieznana kolejna Elisabeth uczestniczyły w tzw. marszu na Łowicz i przeżyły to internowanie. Na początku października 1939 w lesie w Osówcu rozstrzelano 4 polskich mieszkańców wsi Mochle.
Pierwsze informacje o protestantach w Osówcu pojawiają się w wizytacji parafii Dąbrówka Nowa przeprowadzonej przez dziekana bydgoskiego Antoniego Lankiewicza w 1745. Część zamieszkiwała obszar dworski, a część obszar wsi położonej tuż obok. W połowie lat 80. XIX w. stanowili 53% mieszkańców. Jednak zwykle było ich o wiele mniej. Pierwszy spis powszechny z 1921 r. zanotował ok. 18% ewangelików (średnio dla wsi i dworu). Należeli do parafii ewangelickiej w Sicienku, tam też chodzili do szkoły.

Ludzie

Księga strat z I wojny światowej zawiera następujące nazwiska: Burchardt, Czarnowski, Derus, Dietrich, Dirlam, Dobrowolski, Donarski, Donorowicz, Gehrke, Gogołek, Golz, Heleniak, Heleski, Hildebrandt, Ignatowski, Jeliński, Kłoska, Kowal, Kuczucki, Koppnick, Malecki, Matusik, Murzynski, Nowack, Rybacki, Schreiber, Synakiewicz, Will, Wypniewski

Księga adresowa z 1928 r. zawiera następujące nazwiska: Dirlam (właściciel ziemski)


Bibliografia:

 1. 2873 Bromberg West, Messtischblatt, 1:25 000, 1940. comp.jpg
 2. "Deutsche Rundschau" z 21.09.1939 r., nr 212, s. 3. comp.jpg
 3. "Gazeta Bydgoska" z 07.07.1925, nr 153, s. 6. comp.jpg
 4. Gemeindelexikon die Regierungsbezirke Allenstein, Danzig, Marienwerder, Posen, Bromberg und Oppeln : auf Grund der Ergebnisse der Volkszählung vom 1. Dezember 1910 und anderer amtlicher Quellen, Berlin, 1912, s. 4-5 i 8-9 (Reg. Bromberg). comp.jpg
 5. B. Koerner, Genealogisches Handbuch Burgerlicher Familien, cz. XI, 1904, s. 457. comp.jpg
 6. Gminny program opieki nad zabytkami gminy Sicienko na lata 2014-2017, Sicienko, 2013, s. 39-40, 60, http://bip.sicienko.pl/?app=uchwaly&nid=4342
 7. R. Grochowski, Wybrane aspekty działań bojowych jednostek Armii "Pomorze" od 1 do 6 września 1939 w kontekście wydarzeń bydgoskiej "krwawej niedzieli", "Kronika Bydgoska" 2005, t. 27, s. 217. comp.jpg
 8. Z. Guldon, Rozmieszczenie własności ziemskiej na Kujawach w II połowie XVI wieku, s. 87, Toruń-Łódź: TNT - PWN, 1964.
 9. Informacje o Elli Dirlam w Westpreussen.de, http://www.westpreussen.de/einwohner/index.php?m=family&id=I5848
 10. G. Meinhardt, Aus Brombergs Vergangenheit. Ein Heimatbuch für den Stadt- und Landkreis,Wilhelmshaven : Bidegast-Vereinigung e. V., 1973, s. 44.
 11. S. Kozierowski, Badania nazw topograficznych na obszarze dawnej zachodniej i środkowej Wielkopolski, t. II M-Z, Poznań, 1922, s. 111. comp.jpg
 12. Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, Warszawa: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej, 1928, s. 1378. comp.jpg
 13. W.Kujawski, Repetytorium Ksiąg Wizytacyjnych Diecezjii Kujasko-Pomorskiej przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym we Włocławku, cz. 2: Wizytacje XVIII wieku, Z 1: Wizytacje pierwszej połowy XVIII wieku, “Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”, 1999, t. 71, s. 244.
 14. "Orędownik" z 18.02.1938 r., nr 40, s. 3. comp.jpg
 15. Osówiec w PolskieZabytki.pl, http://www.polskiezabytki.pl/m/obiekt/1214/Osowiec/
 16. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 10, Województwo Poznańskie. Warszawa: GUS, 1926, s. 4, 5. comp.jpg
 17. Spis abonentów sieci telefonicznych Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów w Bydgoszczy i Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej w mieście Bydgoszczy na 1939 r., Warszawa, 1939, s. 113. comp.jpg
 18. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. VII, s. 652. comp.jpg
 19. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sicienko. Cz. I, Sicienko, 2011, s. 47, comp.jpg
 20. Uebersicht der Bestandtheile und Verzeichniss aller Ortschadten des Bromberger Regierungsbezirks, 1818, s. 20. comp.jpg
 21. Verzeichniss aller Ortschaften des Bromberger Regierungs-Bezirks : mit einer geographisch-statistischen Übersicht derselben, Bromberg: Gruenauer, 1833, s. 5. comp.jpg
 22. Verzeichniss sämmtlicher Ortschaften des Regierungs-Bezirks Bromberg, Bromberg: M. Aronsohn, 1860, s. 14-15. comp.jpg
 23. A. Werner, Geschichte der evangelischen Parochieen in der Provinz Posen. Posen: W. Decker, 1898, s. 411. comp.jpg

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License