Cmentarz ewangelicki rodowy - Rybieniec

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

ryb.PNG

Opis cmentarza

las.png rodowy.png
Położenie

Cmentarz, a dokładniej kaplica grobowa zlokalizowana była w północno-wschodnim rogu parku dworskiego w Rybieńcu. Najłatwiej jest dojechać na północny skraj Rybieńca i skręcić w dróżkę w prawo idącą wzdłuż północnej krawędzi parku dworskiego. Obecnie przetrwały jedynie fundamenty. Ze wszystkich stron otoczone przez roślinność dawnego parku.

Podstawowe informacje
Data założenia XIX w.
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Chełmno (od 1772)
Status nieczynny
Powierzchnia ?
Nr działki nie wyodrębniono, ne terenie 35/39
Kształt prostokąt
Najstarszy zachowany nagrobek -
Istniejąca dokumentacja -
Zagrożenia likwidacja resztek
Stan zachowania FATALNY, Typ III
Data zamknięcia, likwidacji 1945?, -
Roślinność
Drzewa
Krzewy
Inne trawa, …

Brak informacji o istnieniu alei. Wygląd kaplicy nieznany

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Mogiły obmurowane NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Pola grobowe NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Postumenty NIE - - - -
Przyścienne NIE - - - -
Inne NIE - - - -
RAZEM -
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - przetrwały jedynie elementy fundamentów
Inne NIE - - - -

Według danych z Gminnego Programu Ochrony Zabytków, SUiZKP Gminy Stolno, a także Programu Ochrony Miejscowości Rybieniec, w kaplicy grobowej pochowano członków rodu Urlich albo Ulrich, ostatnich właścicieli majątku Rybieniec. Niestety dostępne dane na temat właścicieli nie potwierdzają aby właścicielami była kiedykolwiek rodzina o takim nazwisku. Być może omyłka wzięła się od Franza Ulricha (1803-1860) założyciela rybienieckiej gałęzi rodu von Trotha. Jedyną znalezioną osobą, która zmarła w Rybieńcu i mogła zostać tam pochowana jest Agathe Freiin von Maltzahn z Meklemburgii (1810-1845). Drugi syn z tego małżeństwa Eduard Wilhelm von Trotha zmarł w wieku 6 lat także w 1845. Niewykluczone, że pochowano go z matką.
Druga hipoteza zakłada, że kaplicę/grobowiec wybudowano przez rodzinę Zenker

Inskrypcje

Nie znaleziono.


Galeria zdjęć

fot. Kornel Pleskot, 2015

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10
{$caption}
fot. 11

Renowacja

Nie przeprowadzono z powodu rozebrania kaplicy. Można dostrzec zarys jej fundamentów oraz inne kamienie mogące być niegdyś elementami nagrobków, a także najzwyklejsze kamienie polne.


Osadnictwo w Rybieńcu

Historia

Po raz pierwszy wymieniono wieś w 1301 roku. Za czasów krzyżackich stanowiła dobro zakonu i podlegała komturstwu starogrodzkiemu, a w okresie I Rzeczypospolitej stała się własnością prywatną. Należała do Mgowskich (XV w.) , Orłowskich (XVI i XVII w.), Dorpowskich (XVI w.), Walewskich (XVI w.), Dobrskich (XVIII w.), Kczewskich (1744-1840). Od przynajmniej 1845, do co najmniej 1872 Rybieniec należał do rodu von Trotha. Od przynajmniej 1880 do co najmniej 1903 jest w posiadaniu Adolfa Zenkera z Brandenburgii. W jego imieniu administratorem jest C. Uebel, a następnie syn Zenkera. W 1909 wieś opisana jest jako własność domenalna, którą dzierżawi Georg Kauffmann. W okresie dwudziestolecia międzywojennego najpierw część Rybieńca jako dobro państwowe dzierżawił Romuald Grzybowski, a drugą część majątku przejął Zarząd Lasów Państwowych. Od 1928 roku właścicielem części z dworem został Stanisław Racieniewski, pozostałą część nadal posiadał Zarząd Lasów Państwowych.
Nazwę na Ribenz zniemczono w 1866. najprawdopodobniej ilość ewangelików ograniczała się do właścicieli majątku i najbliższych współpracowników. W latach 80. XIX stanowili 12%, a w 1921 4% (14 osób). Podlegali pod parafię ewangelicką w Chełmnie.

Ludzie

Lista strat z I wojny światowej zawiera następujące nazwiska: Bukowski, Dronsella, Dziedziński, Grabowski, Januszewski, Jendrzewski, Kostkowski, Kowalkowski, Lewandowski, Lorey, Marchlewski, Marx, Ott, Pawlikowski, Rutkowski, Seidler, Sobutzki, Spion, Stogowski, Tobolewski, Trzinski, Ubertowski, Wesner, Witkowski, Zielinski

Inne (z 1922): Romuald Grzybowski (dzierżawca domeny Rybieniec i Stolno, rzeczoznawca, taksator),


Bibliografia:

 1. 2677 Wabcz, Topographische Karte (Meßtischblatt) 1:25000, Preuss. Landesaufnahme, 1911. comp.jpg
 2. J. Bender, Begründung und Erläuterung der Stammtafel der Grafen von Berg und Altena und des davon in weiblicher Linie abstammenden Hohenzollern'schen Königs- und Kaiserhauses, 1885, s. 16. comp.jpg
 3. M. Biskup (red.), Dzieje Chełmna i jego regionu. Toruń: TNT, 1968. comp.jpg
 4. F. Calsow, General-Adressbuch der Ritterguts- und Gutsbesitzer in Norddeutschland, T. IV Westpreussen, Berlin, 1872, s. 142-143. comp.jpg
 5. Franz Ulrich von Trotha na Wikipedii, https://de.wikipedia.org/wiki/Franz_Ulrich_von_Trotha
 6. J. T. Dziedzic, P. Ossowski, Powiat i miasto Chełmno. Monografja krajoznawcza, Chełmno, 1923, s. 32, 36, 37, 107, 108, 148. comp.jpg
 7. Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Stolno na lata 2014 - 2017, Stolno, 2014, s. 13, 14, 16, 30, 36-37, 60. comp.jpg
 8. Handbuch des Grundbesitzes im Deutschen Reiche, Berlin, 1880, s. 42-43. comp.jpg
 9. A. Harnoch, Chronik und Statistik der evangelischen Kirchen in den Provinzen Ost- und Westpreussen. Neidenburg, 1890, s. 475-476. comp.jpg
 10. Informacje o Agathe Freiin von Maltzahn, http://www.schlossarchiv.de/TNG//getperson.php?personID=I810920M&tree=tree1
 11. Książka adresowa gospodarstw rolnych ponad 50 hektarów wojew. pomorskiego, 1926, s. 84-85. comp.jpg
 12. Księga adresowa gospodarstw rolnych ponad 50 hektarów województwa pomorskiego, Toruń, 1929, s. 116. comp.jpg
 13. Provinz Westpreussen / im Auftrag der Landwirtschaftskammer unter Mitwirkung der Königlichen Behörden der Provinz, 1909, s. 1146-147. comp.jpg
 14. K. Rauer, Hand-Matrikel der in sämmtlichen Kreisen des preussischen Staats auf Kreis- und Landtagen vertretenen Rittergüter, 1857, s. 46. comp.jpg
 15. Rybieniec w internetowym Słowniku Historyczno-geograficznym Ziem Polskich w średniowieczu, http://www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?id=1624&q=rybieniec&d=0&t=0
 16. Rybieniecka linia von Trotha, http://trotha.de/stammtafel/xiv-generation-1813-1870/4-zweig-rybienitz/
 17. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 11, Województwo Pomorskie. Warszawa: GUS, 1926, s. 10. comp.jpg
 18. "Słowo Pomorskie// z 08.09.1928, nr 207, s. 7. comp.jpg
 19. Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stolno, Stolno, 2009, s. 41, 42, 47. comp.jpg
 20. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. X, s. 54. comp.jpg
 21. Westpreussisches Güter-Adressbuch, Stettin, 1903, s. 83-84. comp.jpg

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License