Cmentarz ewangelicki rodowy - Wierzbiczany

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

w1.jpg

Opis cmentarza

rodowy.png chronione.png las.png smieci.png
Położenie

Cmentarz położony na południowym skraju parku dworskiego. Najłatwiej udać się drogą w stronę Gąsek, ok. 270 m za bramą wjazdową do dworu aż ściana parku skończy się i skrajem dojść do cmentarza, ok. 180 m. Cmentarz od północy, wschodu i zachodu graniczy z terenem parku dworskiego, w istocie laskiem, a od południa z polem uprawnym.

Podstawowe informacje
Data założenia k. XIX w./ pocz. XX w.
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Murzynko (od 1846), przedtem Inowrocław
Status nieczynny
Powierzchnia ~0,10 ha ?
Nr działki niewyodrębniona, na terenie 27/3
Kształt nieokreślony
Najstarszy zachowany nagrobek XIX w.
Istniejąca dokumentacja ?
Zagrożenia -
Stan zachowania LIKWIDACJA CZĘŚCIOWA, Typ II
Data zamknięcia, likwidacji 1945,
Roślinność
Drzewa
Krzewy
Inne bluszcz, …

Brak zarejestrowanych pomników przyrody. Istnieje aleja. Układ cmentarza nieznany z powodu znacznej dewastacji nagrobków.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy TAK 1 XX w. ziemia do mogiły dostawiono postument z inskrypcją (INS. 1)
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Obejścia NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Mogiły obmurowane NIE - - - -
Mogiły ziemne NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Postumenty NIE - - - -
Przyścienne NIE - - - -
ŁĄCZNIE ?
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - w przeszłości istniała kaplica grobowa, której szczątki możemy zauważyć na cmentarzu
Inne NIE - - - -

W kaplicy chowani byli członkowie rodu von Schlichting, a także Anna Viktoria von Harnier.

Inskrypcje - fot. Michał P. Wiśniewski, 2014


Galeria zdjęć

fot. Michał P. Wiśniewski, 2014

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10
{$caption}
fot. 11

Renowacja

Nie przeprowadzono.


Osadnictwo w Wierzbiczanach.

Historia

Najstarsza wzmianka o Wierzbiczanach pochodzi z 1343 r., w związku ze spotkaniem króla Kazimierza Wielkiego z wielkim mistrzem Ludolfem König von Wattzau na wierzbiczańskich łąkach, podczas którego ratyfikowano tzw. pokój kaliski. Wierzbiczany były wsią szlachecką, której pierwszymi właścicielami byli Krotoscy. Przez wieki kolejnymi właścicielami były rody: Leszczyńscy, Ruszinowscy, Szczawińscy, Garczyńscy. Już w czasie zaborów, w 1776 r. majątek nabył dowódca regimentu huzarów Garnizonu Inowrocław von Szekely. Po nim również miał go wojskowy, kapitan von Schöning. Następnym właścicielem był Lawrenz, za którego wyszła wdowa po Schöningu. Niestety dobra wierzbiczańskie popadły w długi co spowodowało subhastę, czyli przymusową licytację majątku, który nabyli w 1840 r. pochodzący ze Szwajcarii bracia von Roy. To Ryszard von Roy zlecił w latach 1845-1846 wybudowanie pałacu pod kierunkiem architekta berlińskiego Friedricha Stülera. Po nich mieszkała tu rodzina von Schlichting, która postawiła kaplicę grobową dla członków swojego rodu. Schlichtingowie byli także kolatorami kościoła katolickiego w Ostrowie. Ostatni właściciele, skoligaceni z nimi von Harnier byli tu do 1945 r.
Po wojnie z folwarku zrobiono PGR, a w pałacu mieścił się tzw. uniwersytet ludowy i szkoła rolnicza, potem przedszkole. Kaplica grobowa, w której pochowano również Annę von Harnier została doszczętnie zniszczona. Kres przedszkola rozpoczął okres dewastacji zakończonej w 2006 r. gdy pałac znów przeszedł w ręce prywatne. Docelowo ma się tu mieścić hotel. We wsi do dziś stoi dawny domek myśliwski, śrutownik, kuźnia i szkoła podstawowa.
We wsi ilość protestantów była bardzo mała. Ograniczała się niemal tylko do członków rodziny właścicieli majątku oraz wyższych urzędników folwarku. W spisie z 1921 r. zanotowano ich 5%. Co ciekawe 5 mieszkańców wsi było innego wyznania chrześcijańskiego (niekatolicy i nieewangelicy)

Ludzie

W księdze adresowej z 1903 r. wymieniono nazwiska: Schlichting (właściciel majątku), Marold (inspektor), Ruhmen (kowal).

Lista strat z I wojny światowej: Banczak, Cieślinski, Duch, Gotowalski, Janiszewski, Joswiak, Kowalski, Krause, Kwiciński, Lipigorski, Lorenz, Oserowski, Ratajski, Sopolinski, Solarski, Waczak, Zeliszak

Księga adresowa z 1931 r. zawiera następujące nazwiska: Schlichting


Bibliografia:

 1. 3176 Argenau, Topographische Karte (Meßtischblatt) 1:25000, Reichsamt für Landesaufnahme, 1940. comp.jpg
 2. Adressbuch für die Stadt Inowrazlaw und die Kreise Inowrazlaw und Strelno, Inowrazlaw: Kujawischer Bote, 1903, s. 160-161. comp.jpg
 3. Dzieje parafii rzymskokatolickiej pw Matki Boskiej Szkaplerznej, http://gniewkowo.eu/index.php?idm=27&idm2=39 [dostęp: 25.11.2014]
 4. Księga adresowa gospodarstw rolnych województwa poznańskiego, Poznań, 1926, s. 96. comp.jpg
 5. Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, Warszawa: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej, 1928, s. 1379. comp.jpg
 6. Pałac powraca do dawnej świetności, "Gazeta Pomorska", wydanie internetowe z 12.11.2008 r., http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20081112/INOWROCLAW01/513311780 [dostep: 30.12.2014]
 7. Plan Odnowy Miejscowości Wierzbiczany, Wierzbiczany, 2008, s. 24-27. comp.jpg
 8. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 10, Województwo Poznańskie. Warszawa: GUS, 1926, s. 25 comp.jpg
 9. L. Stochmal, U. Szarpatowska, Wierzbiczany. Rys historyczny, http://www.gniewkowo.eu/index.php?idm=840 [dostęp: 01.12.2014]
 10. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. XIII, s. 396. comp.jpg
 11. A. Werner, Geschichte der evangelischen Parochieen in der Provinz Posen. Posen: W. Decker, 1898, s. 143. comp.jpg
 12. Wierzbiczany na stronie PolskieZabytki.pl, http://www.polskiezabytki.pl/m/obiekt/1412/Wierzbiczany/ [dostęp: 28.11.2014]

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License