Cmentarz ewangelicki rodowy - Wtelno

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

Przechwytywanie.PNG

Opis cmentarza

las.png rodowy.png
Położenie

Cmentarz leży na obszarze lasku w zachodniej części wsi, przy drodze równoległej do drogi prowadzącej do Mochla przez Wteleno. Ze wszystkich stron sąsiaduje z lasem.

Podstawowe informacje
Data założenia lata 70/80 XIX w.
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Wtelno (od 1912 albo 1913), Koronowo (od 1772)
Status nieczynny
Powierzchnia 0,10ha
Nr działki 173
Kształt czworokąt nieforemny zbliżony do kwadratu
Najstarszy zachowany nagrobek ?
Istniejąca dokumentacja ?
Zagrożenia śmieci, likwidacja, dewastacja
Stan zachowania PRZECIĘTNY, Typ VIa
Data zamknięcia, likwidacji 1945?, ?
Roślinność
Drzewa dąb, klon, …
Krzewy grochodrzew, …
Inne

Brak informacji o alei. Układ cmentarza czytelny.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce TAK 1 lata 70/80 XIX w. cegła, granit, kamień polny mauzoleum rodziny Beck
Krzyże NIE - - - -
Mogiły obmurowane TAK > 4 k. XIX / pocz. XX w. ? -
Mogiły ziemne NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Pola grobowe NIE - - - -
Postumenty NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Przyścienne NIE - - - -
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Krzyż NIE - - - -
Inne NIE - - - -

Brak informacji na temat grobów o znaczeniu historycznym oraz osób szczególnie zasłużonych.

Inskrypcje

Nie znaleziono.


Galeria zdjęć

fot. Igor Nigmański, 2015
{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5

Renowacja

Nie przeprowadzono. Mauzoleum jest zabezpieczone, ale jego ściany są zniszczone przez napisy sprayem. Według opracowań cmentarz powstał w miejscu pochówku epidemii cholery.


Osadnictwo we Wtelnie

Historia


Rodzina Beck była właścicielem majątku od przynajmniej początku lat 50. XIX w. do co najmniej lat 70. XIX w. W 1857 Beck uruchomił we Wtelnie dwuletnią szkołę agronomiczną dla uczniów od 16 roku życia. Nieznany z imienia Pokrzywnicki ożenił się z wdową po Becku (przed 1885), a potem majątek przeszedł droga subhasty na krewnych Becków.

Ludzie

Ksiega adresowa z 1928: Dembek (szewc), Domański (karczma, zajazd), Górski (właściciel ziemski, młóckarnia), Heyn (murarz, stolarz), Izydorek (młyn), Antoni Kaczmarek (dzierżawca majątku), Kolender (akuszerka), Romocki (właściciel ziemski), Zywert (karczma)

Księga adresowa z 1941: Bieliński (fryzjer), Bunger (rymarz), Jager (stelmach), Mazur (kominiarz), Prill (szewc), Rokicka (sklep), Suesinski (kowal)


Bibliografia:

 1. 2773 Wtelno, Messtischblatt, 1:25 000, 1913. comp.jpg
 2. Amtsblatt der Königlichen Preussischen Regierung zu Bromberg z 30.01.1857, nr 5, s. 78-81. comp.jpg
 3. J. N. Bobrowicz, Opisanie historyczno-statystyczne Wielkiego Księstwa Poznańskiego, 1846, s. 429. comp.jpg
 4. Deutsches Reichs-Adressbuch, 1941, s. 161. comp.jpg
 5. Gemeindelexikon die Regierungsbezirke Allenstein, Danzig, Marienwerder, Posen, Bromberg und Oppeln : auf Grund der Ergebnisse der Volkszählung vom 1. Dezember 1910 und anderer amtlicher Quellen, Berlin, 1912, s. 6-7 (Reg. Bromberg). comp.jpg
 6. Genealogisches Handbuch burgerlicher Familien, Band 9, 1902, s. 52. comp.jpg
 7. Gminny Program opieki nad zabytkami Miasta i Gminy Koronowo na lata 2015-2018, 2015.
 8. Gothaisches genealogisches Taschenbuch der adeligen Häuser //, 1905, s. 209. comp.jpg
 9. Gueter-Adressbuch der Provinz Posen, Stettin, 1907, s. 162-163. comp.jpg
 10. Güter-Adressbuch für die Provinz Posen, 1913, s. 186-187. comp.jpg
 11. Handbuch des Grundbesitzes im Deutschen Reiche. Das Koenigreich Preussen. VII Band: Provinz Posen, 1905, s. 238-239 comp.jpg
 12. S. Kozierowski, //Badania nazw topograficznych na obszarze dawnej zachodniej i środkowej Wielkopolski, t. II M-Z, Poznań, 1922, s. 499-500. comp.jpg
 13. Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, Warszawa: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej, 1928, s. 1488. comp.jpg
 14. L. Ledebur, Adelslexicon der preussischen Monarchie, Berlin, 1854, s. 127, 154. comp.jpg
 15. W. Löbe, Jahres-Bericht über die Fortschritte der gesammten Land- und Hauswirthschaft und der einschlagenden technischen Gewerbe und Hilfswissenschaften, 1858, s. 131. comp.jpg
 16. Plan Odnowy Miejscowości Wtelno, 2009, http://bip.koronowo.pl/?app=uchwaly&nid=3423
 17. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 10, Województwo Poznańskie. Warszawa: GUS, 1926, s. 6. comp.jpg
 18. Spis abonentów sieci telefonicznych Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów w Bydgoszczy i Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej w mieście Bydgoszczy na 1939 r., Warszawa, 1939, s. 72. comp.jpg
 19. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Koronowo. Cz. I. uwarunkowania rozwoju, Koronowo, 2009, s. 57, 62, http://www.bip.koronowo.pl/?app=uchwaly&nid=3751&y=2009
 20. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. XIV, s. 67. comp.jpg
 21. Teki Dworzaczka, http://teki.bkpan.poznan.pl/index_regesty.html
 22. Uebersicht der Bestandtheile und Verzeichniss aller Ortschadten des Bromberger Regierungsbezirks, 1818, s. 20. comp.jpg
 23. Verzeichniss aller Ortschaften des Bromberger Regierungs-Bezirks : mit einer geographisch-statistischen Übersicht derselben, Bromberg: Gruenauer, 1833, s. 16. comp.jpg
 24. Verzeichniss saemmtlicher Ritter-und anderer selbststaendigen groesseren Gueter der Provinz Posen, 1859, s. 2. comp.jpg
 25. Verzeichniss sämmtlicher Ortschaften des Regierungs-Bezirks Bromberg, Bromberg: M. Aronsohn, 1860, s. 16-17. comp.jpg
 26. A. Werner, Geschichte der evangelischen Parochieen in der Provinz Posen. Posen: W. Decker, 1898, s. 49-50. comp.jpg
 27. Wtelno na PolskieZabytki.pl, http://www.polskiezabytki.pl/m/obiekt/1441/Wtelno/

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License