Cmentarz ewangelicki rodowy - Wtelno

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

Przechwytywanie.PNG

Opis cmentarza

las.png rodowy.png
Położenie

Cmentarz leży na obszarze lasku w zachodniej części wsi, przy drodze równoległej do drogi prowadzącej do Mochla przez Wteleno. Ze wszystkich stron sąsiaduje z lasem.

Podstawowe informacje
Data założenia lata 70/80 XIX w.
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Wtelno (od 1912 albo 1913), Koronowo (od 1772)
Status nieczynny
Powierzchnia 0,10ha
Nr działki 173
Kształt czworokąt nieforemny zbliżony do kwadratu
Najstarszy zachowany nagrobek ?
Istniejąca dokumentacja ?
Zagrożenia śmieci, likwidacja, dewastacja
Stan zachowania PRZECIĘTNY, Typ VIa
Data zamknięcia, likwidacji 1945?, ?
Roślinność
Drzewa dąb, klon, …
Krzewy grochodrzew, …
Inne

Brak informacji o alei. Układ cmentarza czytelny.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce TAK 1 lata 70/80 XIX w. cegła, granit, kamień polny mauzoleum rodziny Beck
Krzyże NIE - - - -
Mogiły obmurowane TAK > 4 k. XIX / pocz. XX w. ? -
Mogiły ziemne NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Pola grobowe NIE - - - -
Postumenty NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Przyścienne NIE - - - -
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Krzyż NIE - - - -
Inne NIE - - - -

Brak informacji na temat grobów o znaczeniu historycznym oraz osób szczególnie zasłużonych.

Inskrypcje

Nie znaleziono.


Galeria zdjęć

fot. Igor Nigmański, 2015
{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5

Renowacja

Nie przeprowadzono. Mauzoleum jest zabezpieczone, ale jego ściany są zniszczone przez napisy sprayem. Według opracowań cmentarz powstał w miejscu pochówku epidemii cholery.


Osadnictwo we Wtelnie

Historia


Rodzina Beck była właścicielem majątku od przynajmniej początku lat 50. XIX w. do co najmniej lat 70. XIX w. W 1857 Beck uruchomił we Wtelnie dwuletnią szkołę agronomiczną dla uczniów od 16 roku życia. Nieznany z imienia Pokrzywnicki ożenił się z wdową po Becku (przed 1885), a potem majątek przeszedł droga subhasty na krewnych Becków.

Ludzie

Ksiega adresowa z 1928: Dembek (szewc), Domański (karczma, zajazd), Górski (właściciel ziemski, młóckarnia), Heyn (murarz, stolarz), Izydorek (młyn), Antoni Kaczmarek (dzierżawca majątku), Kolender (akuszerka), Romocki (właściciel ziemski), Zywert (karczma)

Księga adresowa z 1941: Bieliński (fryzjer), Bunger (rymarz), Jager (stelmach), Mazur (kominiarz), Prill (szewc), Rokicka (sklep), Suesinski (kowal)


Bibliografia:

 1. 2773 Wtelno, Messtischblatt, 1:25 000, 1913. comp.jpg
 2. Amtsblatt der Königlichen Preussischen Regierung zu Bromberg z 30.01.1857, nr 5, s. 78-81. comp.jpg
 3. J. N. Bobrowicz, Opisanie historyczno-statystyczne Wielkiego Księstwa Poznańskiego, 1846, s. 429. comp.jpg
 4. Deutsches Reichs-Adressbuch, 1941, s. 161. comp.jpg
 5. Gemeindelexikon die Regierungsbezirke Allenstein, Danzig, Marienwerder, Posen, Bromberg und Oppeln : auf Grund der Ergebnisse der Volkszählung vom 1. Dezember 1910 und anderer amtlicher Quellen, Berlin, 1912, s. 6-7 (Reg. Bromberg). comp.jpg
 6. Genealogisches Handbuch burgerlicher Familien, Band 9, 1902, s. 52. comp.jpg
 7. Gminny Program opieki nad zabytkami Miasta i Gminy Koronowo na lata 2015-2018, 2015.
 8. Gothaisches genealogisches Taschenbuch der adeligen Häuser //, 1905, s. 209. comp.jpg
 9. Gueter-Adressbuch der Provinz Posen, Stettin, 1907, s. 162-163. comp.jpg
 10. Güter-Adressbuch für die Provinz Posen, 1913, s. 186-187. comp.jpg
 11. Handbuch des Grundbesitzes im Deutschen Reiche. Das Koenigreich Preussen. VII Band: Provinz Posen, 1905, s. 238-239 comp.jpg
 12. S. Kozierowski, //Badania nazw topograficznych na obszarze dawnej zachodniej i środkowej Wielkopolski, t. II M-Z, Poznań, 1922, s. 499-500. comp.jpg
 13. Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, Warszawa: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej, 1928, s. 1488. comp.jpg
 14. L. Ledebur, Adelslexicon der preussischen Monarchie, Berlin, 1854, s. 127, 154. comp.jpg
 15. W. Löbe, Jahres-Bericht über die Fortschritte der gesammten Land- und Hauswirthschaft und der einschlagenden technischen Gewerbe und Hilfswissenschaften, 1858, s. 131. comp.jpg
 16. I. Nigmański, Jakie tajemnice skrywa grobowiec rodziny Beck we Wtelnie?, portal Koronowo.net.pl, 18.02.2019, comp.jpg
 17. Plan Odnowy Miejscowości Wtelno, 2009, http://bip.koronowo.pl/?app=uchwaly&nid=3423
 18. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 10, Województwo Poznańskie. Warszawa: GUS, 1926, s. 6. comp.jpg
 19. Spis abonentów sieci telefonicznych Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów w Bydgoszczy i Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej w mieście Bydgoszczy na 1939 r., Warszawa, 1939, s. 72. comp.jpg
 20. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Koronowo. Cz. I. uwarunkowania rozwoju, Koronowo, 2009, s. 57, 62, http://www.bip.koronowo.pl/?app=uchwaly&nid=3751&y=2009
 21. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. XIV, s. 67. comp.jpg
 22. Teki Dworzaczka, http://teki.bkpan.poznan.pl/index_regesty.html
 23. Uebersicht der Bestandtheile und Verzeichniss aller Ortschadten des Bromberger Regierungsbezirks, 1818, s. 20. comp.jpg
 24. Verzeichniss aller Ortschaften des Bromberger Regierungs-Bezirks : mit einer geographisch-statistischen Übersicht derselben, Bromberg: Gruenauer, 1833, s. 16. comp.jpg
 25. Verzeichniss saemmtlicher Ritter-und anderer selbststaendigen groesseren Gueter der Provinz Posen, 1859, s. 2. comp.jpg
 26. Verzeichniss sämmtlicher Ortschaften des Regierungs-Bezirks Bromberg, Bromberg: M. Aronsohn, 1860, s. 16-17. comp.jpg
 27. A. Werner, Geschichte der evangelischen Parochieen in der Provinz Posen. Posen: W. Decker, 1898, s. 49-50. comp.jpg
 28. Wtelno na PolskieZabytki.pl, http://www.polskiezabytki.pl/m/obiekt/1441/Wtelno/

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License