Cmentarz ewangelicki rodowy - Zamek Bierzgłowski

Są błędy? Niejasności? Brakuje czegoś? A może chcesz użyć poniższych informacji? - pisz: lp.pw|adytnalta.akcilegnawe#lp.pw|adytnalta.akcilegnawe

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

birglau.jpg

Opis cmentarza

las.png rodowy.png
Położenie

Cmentarz położony w lesie sąsiadującym z zamkiem. Będąc nieopodal wejścia do niego, u zbiegu ulic Królowej Jadwigi, Jana Kochanowskiego i Mikołaja Reja, idziemy tą ostatnią (wzdłuż lasu po lewej stronie) ok. 60 metrów i na wysokości gospodarstwa po prawej stronie widzimy ścieżkę w las. Wchodzimy w nią i idziemy ok. 170 metrów prosto aż zobaczymy nagrobki. Ze wszystkich stron cmentarz sąsiaduje z lasem.

Podstawowe informacje
Data założenia 1904
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Rzęczkowo (od 1897), Górsk (1614-1897)
przyłączenie miejscowości do parafii w Górsku nastąpiło dopiero pod koniec XVIII wieku
usamodzielnienie się parafii w Rzęczkowie nastąpiło de facto w 1906 r.
Status nieczynny
Powierzchnia ~ok. 0,08ha
Nr działki niewyodrębniony, na terenie 3005/1, oddział leśny nr 5 (Leśnictwo Olek)
Kształt zbliżony do okręgu
Najstarszy zachowany nagrobek z inskrypcją 1913
Istniejąca dokumentacja Karta cmentarza WUOZ Toruń, oprac. A. Mietz, J. Pakulski, 1988
Karta cmentarza WUOZ Toruń, oprac. H. Grecki, 1994
Zagrożenia śmieci, odpady przemysłowe, splantowanie
Stan zachowania ZŁY, Typ III
Data ostatniego pochówku, zamknięcia, likwidacji 1919?, -, -
Forma ochrony wojewódzka ewidencja zabytków
Stan prawny własność Lasów Państwowych (Nadleśnictwo Toruń), Ls
Roślinność
Drzewa lipa, dąb, sosna, grab
Krzewy ?
Inne glistnik jaskółcze ziele, pokrzywy

Wg karty cmentarza z 1994 roku jego teren stanowi nieco wywyższony kopiec (przyjmujący kształt okręgu). Na obrzeżach kopca zasadzono dęby i sosnę, a u aleję dojściową kończą 2 sosny. W środku założenia rosną 2 lipy.
Układ zewnętrzny częściowo czytelny. Układ wewnętrzny zatarty. Brak pomników przyrody. Brak rzadkich i okazowych gatunków roślin.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mogiły obmurowane NIE - - - -
Mogiły obmurowane z postumentem TAK 1 1919 granit Otto Poehler
Mogiły ziemne NIE - - - -
Pola grobowe TAK 1 1913 beton, granit, lastryko Otto Becker i Mally Hasbach z domu Becker
Krzyże NIE - - - -
Postumenty NIE - - - -
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Przyścienne NIE - - - -
Inne NIE - - - -
RAZEM 2 stanowiska
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne NIE - - - -

Na cmentarzu spoczywają:

 1. Mally (właść. Wilhelmina Clara Amalie) Hasbach z domu Becker (1877-1904) - córka generała Gustava Beckera i pierwsza żona Erwina Hasbacha (1876-1970)
 2. Gustav Becker (1842-1913 ) - pruski generał w stanie spoczynku, ojciec Mally Becker, teść Erwina Hasbacha, dzierżawcy pruskiego majątku domenalnego Zamek Bierzgłowski .
 3. Otto Poehler (1856-1919) - administrator majątku domenalnego Zamek Bierzgłowski, od co najmniej 1891 roku.
Inskrypcje


Galeria zdjęć

fot. Kornel Pleskot, 2020

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8

fot. Kornel Pleskot, 2016

{$caption}
fot. 1

fot. Michał P. Wiśniewski, 2012

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4

fot. Kornel Pleskot, 2007

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2

WUOZ Toruń, oprac. H. Grecki, 1994

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4

WUOZ Toruń, oprac. A. Mietz, J. Pakulski, 1988

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5

Renowacja

Jeszcze w 2007 istniało drewniane ogrodzenie wokół cmentarzyka - być może wykonane przy okazji remontu zamku w 2004. Jego elementy były rozrzucone w 2012.


Osadnictwo w Zamku Bierzgłowskim

Historia (tylko wątek związany z osobami pochowanymi na cmentarzu)

Od 1864 roku majątek Zamek Bierzgłowski należał do rodziny von Ziegler-Klipphausen. Baronesa Wanda wolała spędzać czas w drugiej posiadłości Ochla pod Zieloną Górą, pozostawiając tutejsze dobro w rękach administratora Otto Pohlera (przynajmniej od 1891). Ostatecznie sprzedała Zamek Bierzgłowski pruskiemu skarbowi państwa w 1903 roku. W ten sposób stał się on domeną państwową.
Jeszcze tego samego roku objął go w dzierżawę Erwin Hasbach. Był młodym majętnym agronomem, który dopiero co poślubił Mally Becker. Oboje wywodzili się z białostockich rodzin przemysłowców, specjalizujących się w włókiennictwie. Hasbachowie odegrali kluczowy wpływ na rozwój tego przemysłu w mieście dorabiając się wyjątkowej fortuny. Beckerowie z sukcesem prowadzili w tym mieście fabrykę wyrobów jedwabnych i pluszu. W naturalny sposób niemieckie familie fabrykanckie tworzyły wspólne środowisko towarzysko-biznesowe. Do zapoznania się obu rodzin doszło w czasie obchodów srebnych godów Eugena Beckera (właściciela wspomnianej fabryki wyrobów jedwabnych), na których zaproszeni byli m. in. Hasbachowie i brat Eugena, generał Gustav Becker wraz z córką Mally. Młodzi, tj. generałówna i Erwin wyraźnie mieli się ku sobie. Do tego stopnia, że agronom wystąpił o zgodę rodziców Mally na ich ślub. Uzyskał przychylną odpowiedź i w 1903 roku pobrali się w Berlinie. Dziedzicząc ogromny spadek i niemały posag, Erwin z pewnością mógł stać się właścicielem okazałego majątku. On jednak postanowił zostać królewskim dzierżawcą domeny państwowej. Obowiązki zarządcze powierzył poprzedniemu administratorowi Otto Pohlerowi. Niestety Mally zmarła w połogu zostawiając Erwina z nowo narodzoną córką Angeliką Clarą Marią Amelią. Zrozpaczony wdowiec chowa ją w lasku sąsiadującym z zamkiem od północno-zachodniej strony. Ciężar wychowania córki wzięła na siebie siostra Mally, Dora, z którą Erwin ożenił się w 1907 roku.
Hasbach opuszcza Zamek Bierzgłowski w 1922 roku. Odtąd majątek jest własnością polskiego skarbu państwa. Według pierwszego spisu powszechnego w 1921 roku żyło w Zamku 57 ewangelików, co stanowiło 20% wszystkich mieszkańców. Przed I wojną światową, w 1910 roku, ten odsetek wynosił 33% (102 ewangelików).

Ludzie

Nazwiska z księgi adresowej z 1912: Hasbach (jako królewski wyższy urzędnik), Neumann (nauczyciel), Poehler (nadinspektor), Wunsch (właściciel gospodarstwa)


Źródła:

 1. 2876 Birglau, Topographische Karte (Meßtischblatt) 1:25000, Preuss. Landesaufnahme, 1909. comp.jpg
 2. Adressbuch für Thorn : Stadt und Land 1912, Thorn 1912, s. 10. comp.jpg
 3. Adressbuch nebst Allgemeinem Geschäftsanzeiger von Stadt und Landkreis Thorn auf das Jahr 1904, Thorn 1904, s. 84. comp.jpg
 4. Amts-Blatt der Königlichen Regierung zu Marienwerder, 1903, nr 15, s. 133. comp.jpg
 5. Gemeindelexikon die Regierungsbezirke Allenstein, Danzig, Marienwerder, Posen, Bromberg und Oppeln : auf Grund der Ergebnisse der Volkszählung vom 1. Dezember 1910 und anderer amtlicher Quellen, Berlin 1912, s. 80-81. comp.jpg
 6. E. Kozłowska-Świątkowska, P. Maroszek, Hasbachowie. Z rodzinnego sztambucha, Białystok 2011. comp.jpg
 7. Karta cmentarza WUOZ Toruń, oprac. A. Mietz, J. Pakulski, 1988
 8. Karta cmentarza WUOZ Toruń, oprac. H. Grecki, 1994
 9. R. Kowalski, Gmina Łubianka. Historia i współczesność. Łubianka: Polskie Towarzystwa Reklamowe, 2004, s. ???
 10. H. Maercker, Geschichte der ländlichen Ortschaften und der drei kleineren Städte des Kreises Thorn in seiner früheren Ausdehnung vor der Abzweigung des Kreises Briesen i. J. 1888. Danzig, 1900, s. 183-188. comp.jpg
 11. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 11, Województwo Pomorskie. Warszawa 1926, s. 58. comp.jpg
 12. O. Steinmann, Der Kreis Thorn. Statistische Beschreibung, Thorn 1866.
 13. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. I, Warszawa 1880, s. 221-222. comp.jpg
 14. Westpreussisches Güter-Adressbuch, Stettin 1903, s. 174-175. comp.jpg
 15. M. Wiśniewski, Zamek pod pikelhaubą i hakenkreuzem, blog "Kamień na kamieniu", 2012, https://kamiennakamieniu.wordpress.com/2012/05/22/zamek-pod-pikelhauba-i-hakenkreuzem/

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License