Cmentarz ewangelicki - Różnowo

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

rosenau.PNG

Opis cmentarza

polny.png mennonici.png
Położenie

Cmentarz położony na środku wsi przy skrzyżowaniu dróg biegnących w stronę Gutlina i Borówna. Od północy i południa graniczy z gruntami uprawnymi, od wschodu z laskiem, a od zachodu z drogą i gospodarstwami domowymi.

Podstawowe informacje
Data założenia XVIII w. (XVII?)
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia ewangelicy: Kokocko (od 1829), Chełmno (1772-1829); menonici: Sosnówka
Status nieczynny
Powierzchnia ~0,71ha
Nr działki 38/1 i kawałeczek 37/1
Kształt prostokąt
Najstarszy zachowany nagrobek ?
Istniejąca dokumentacja APE Malbork, sygn. 9/59/0/1733, Der Begräbnisplatz in Rosenau, 1901-1908
Zagrożenia śmieci, splantowanie
Stan zachowania BARDZO ZŁY, Typ III

Według opisu teczki archiwalnej, cmentarz na pocz. XX w. miał charakter komunalny.

Roślinność
Drzewa dąb, sosna, ..
Krzewy lilak, robinia akacjowa, dzika róża, głóg, …
Inne trawa, …

Układ cmentarza nieczytelny. Brak pomników przyrody. Przez cmentarz przechodzi droga - być może była to w przeszłości aleja. Dąb ma 363 cm w obwodzie jednak nie jest uznany za pomnik przyrody.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Mogiły obmurowane TAK > 8 I poł. XX w. beton, lastryko -
Mogiły ziemne NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Pola grobowe NIE - - - -
Postumenty NIE >1 I poł. XX w. beton destrukt
Przyścienne NIE - - - -
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne NIE - - - -

Brak informacji na temat grobów o znaczeniu historycznym oraz osób szczególnie zasłużonych.

Inskrypcje

Nie znaleziono.


Galeria zdjęć

fot. Kornel Pleskot, 2015

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10

Renowacja

Nie przeprowadzono. Według opisu z karty cmentarnej przytoczonego przez A. Mietza, na cmentarzu powinna znajdować się co najmniej 11 nagrobków i żeliwna tablica z datą śmierci 1877.


Osadnictwo w Różnowie

Historia

Tereny dzisiejszego Różnowa były własnością kapituły chełmińskiej. W 1602 roku biskup chełmiński Wawrzyniec Gembicki nadał wieś osadnikom olęderskim, z którymi spisano kontrakt osadniczy. Pozwolił im na posiadanie szkoły i własnego cmentarza. Wizytacje parafialne i inwentarze dóbr biskupich z 17 wieku potwierdzają, że byli wśród nich także menonici. Jednak w następnym stuleciu zostali wyparci przez luteran. Z pewnością po pierwszym zaborze pruskim menonitów już w Różnowie nie było. Różnowo to charakterystyczna dla osadnictwa olęderskiego rzędówka bagienna
Ewangelicy podlegali parafii w Chełmnie, a od 1829 w Kokocku (kościół wybudowano w 1834, a samodzielną parafię powołano w 1837). W latach 80. XIX w. protestanci stanowili 89% mieszkańców. W 1921 blisko 64%. Do dziś stoi dawna szkoła ewangelicka, która w latach 20. XX w. stała się szkołą powszechną.

Ludzie

Olędrzy z kontraktu w 1602: Mathias Poolderman, Peter Landbereck, Johann Helc, Peter Gaida

Lista strat z I wojny światowej zawiera następujące nazwiska: Behnke, Brodenfeld, Dallmann, Denis, Dittmer, Duwe, Fehlau, Feldt, Krezymkowski, Kroll, Krzymkowski, Kruger, Kuhn, Kukuk, Merlitz, Renner, Rennwanz, Sommer, Sonnenberg, Walentowicz, Wenske

1922: Wilhelm Krauze (sołtys), Zemke (wyprowadził się)

1925: Leonard Otremba

Księga adresowa Polski z 1928 wymienia następujące nazwiska: Borucka (sklep), Frase (właściciel gospodarstwa), Szafryna (właściciel gospodarstwa), Teschke (właściciel gospodarstwa)


Bibliografia:

 1. 2776 Unislaw, Topographische Karte (Meßtischblatt) 1:25000, Preuss. Landesaufnahme, 1906. comp.jpg
 2. APE Malbork, sygn. 9/59/0/1733, Der Begräbnisplatz in Rosenau, 1901-1908
 3. J. T. Dziedzic, P. Ossowski, Powiat i miasto Chełmno. Monografja krajoznawcza, Chełmno, 1923, s. 19, 109, 149. comp.jpg
 4. A. Harnoch, Chronik und Statistik der evangelischen Kirchen in den Provinzen Ost- und Westpreussen, Neidenburg, 1890, s. 475-476. comp.jpg
 5. Kalendarz nauczycielski na rok 1925, Tuchola, 1924, s. 28. comp.jpg
 6. A. Mańkowski, Dwa przywileje emfiteutyczne biskupa Gembickiego dla Holendrów z r. 1602, [w: ] "Zapiski TNT", 1937, t. X, nr 11-12, s. 410-418. comp.jpg
 7. A. Mietz, Wiejskie cmentarze protestanckie w dolinie Wisły pod Chełmnem w XVII - XVIII w. Katalog cmentarzy [w:] Rocznik Grudziądzki t. XI. Grudziądz: Polskie Towarzystwo Historyczne, Muzeum w Grudziądzu, 1994, s. 184, 187, 188, 189, 199. comp.jpg
 8. Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, Warszawa: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej, 1928, s. 1206. comp.jpg
 9. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 11, Województwo Pomorskie, Warszawa: GUS, 1926, s. 8. comp.jpg
 10. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. IX, s. 869. comp.jpg
 11. Różnowo na stronie Gminy Chełmno (wchodzi w skład sołectwa Borówno), http://www.gmina-chelmno.pl/index.php/solectwa/borowno
 12. Zdjęcia cmentarza w Różnowie na forum Marienburg.pl, http://www.marienburg.pl/viewtopic.php?t=9418

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License