Cmentarz ewangelicki - Rumunki Oleszeńskie

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

brak cm. na starych mapach

Opis cmentarza

polny.png chronione.png mennonici.png
Położenie

Cmentarz polny położony we wschodniej części kolonii Rumunki Oleszeńskie. Jedziemy droga wojewódzką nr 558 z Lipna w stronę wsi Wielgie. Niecałe 700 metrów za dawnym dworem w Nowej Wsi skręcamy w prawo (tuż przed złomowiskiem). Następnie prosto ok. 1, 3 km. Dalej w prawo ok. 300 m. Cmentarz znajduje się na zakręcie drogi tuż za gospodarstwem nr 12. Od północnego zachodu sąsiaduje z drogą, z pozostałych stron z gruntami uprawnymi.

Podstawowe informacje
Data założenia I poł. XIX w.
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Lipno (od 1793), własny kantorat istniał od przynajmniej 1886 do prawdopodobnie lat. 20 XX w. Potem kantorat w Rumunkach Witkowskich
Status nieczynny
Powierzchnia ~0,10 ha
Nr działki 570
Kształt pięciokąt nieforemny zbliżony do prostokąta
Najstarszy zachowany nagrobek 1927?
Istniejąca dokumentacja Karta cmentarza, oprac. P. Kokotkiewicz, 1987
Zagrożenia śmieci, dewastacja
Stan zachowania BARDZO ZŁY, Typ III
Data zamknięcia, likwidacji 1945?, ?
Roślinność
Drzewa dąb, lipa, akacja
Krzewy lilak, głóg, grochodrzew, …
Inne barwinek, konwalia, …

Brak zarejestrowanych pomników przyrody. Brak alei. Układ nieczytelny. Dokumentacja zdjęciowa z 1987 pokazuje o wiele większy drzewostan niż zastany w 2016.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Mogiły obmurowane TAK 7 I poł. XX w. beton -
Mogiły ziemne NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Pola grobowe TAK - - - -
Postumenty TAK 2 I poł. XX w. beton przy mogiłach obmurowanych
Przyścienne NIE - - - -
ŁĄCZNIE 7 stanowisk
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - drewniane pozostałości po ogrodzeniu
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne NIE - - - -
Inskrypcje - fot. Michał P. Wiśniewski, 2016


Galeria zdjęć

fot. Michał P. Wisniewski, 2016

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10

Karta cmentarza, oprac. P. Kokotkiewicz, 1987

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5

Renowacja

Nie przeprowadzono. Karta cmentarna z 1987 wspomina o ok. 20 nagrobkach. Dokumentacja zdjęciowa pokazuje krzyż metalowy przymocowany do postumentu Ludwika Zabela. Są także 2 inne krzyże. Niestety żaden z nich się nie zachował


Osadnictwo w Rumunkach Oleszeńskich.

Historia

Miejscowość znana także jako Deutsch Oleszno, Budy Oleszyńskie, Rumunek Oleśno, Rumunki Oleszno, Rumunki Oleszne, Rumunki Oleszyńskie. Niestety nie udało się znaleźć informacji o dacie powstania rumunku ani też który z właścicieli Oleszna sprowadził kolonistów niemieckich. Jako Deutsch Oleszno został zaznaczony na mapie Gilly'ego z 1803. W 1789 majątkiem Oleszno władał Jan Kruczkowski z Zadusznik. Gawarecki w spisie na rok 1825 podaje, że Oleszno z Rumunkiem jest rozdrobiony cząstkowo, lecz nie podaje żadnych nazwisk. Pewne jest tylko to, że rumunek już wtedy istniał. Od 1830 do 1938 Oleszno posiadali Karnkowscy. Ostatnim właścicielem był spowinowacony z nimi Grochulski.
Protestanci z Rumunków Oleszeńskich podlegali pod parafię ewangelicką w Lipnie. Szkoła istniała od przynajmniej 1865. Nie wiemy jednak czy już wtedy funkcjonował tu kantorat bowiem o nim dowiadujemy się w 1886. Samodzielny kantorat działał dość krótko i już w niepodległej Polsce go zlikwidowano i przyłączono Rumunki Oleszeńskie do kantoratu w Rumunkach Witkowskich. Głównym powodem była zbyt mała ilość ewangelików. W 1910 według listy płatników składek na rzecz parafii lipnowskiej widnieje 10 gospodarzy z rumunku i 3 ze wsi. Pierwszy spis powszechny wylicza, że 37% mieszkańców była wyznania ewangelickiego.

Ludzie

W 1910 r. 10 osób z rumunka i 3 ze wsi płaciły składki na utrzymanie gminy ewangelickiej


Bibliografia:

 1. E. H. Busch, Beitrage zur Geschichte und Statistik des Kirchen und Schulwesens der Ev.-Augsburg. Gemeinden im Konigreich Polen, Leipzig, 1867, s. 185.
 2. Cmentarz na stronie UpstreamVistula.org. comp.jpg
 3. E. Eichelkraut, Deutsche Dörfer im Kreis Lipno, Dobriner Land (Polen), Teil III, Wuppertal, 2010, s. 61.
 4. P. Gałkowski, Genealogia ziemiaństwa ziemi dobrzyńskiej XIX - XX wieku, Rypin, 1997, s. 88, 89, 91, 98. comp.jpg
 5. W. Gawarecki, Opis topograficzno - historyczny Ziemi Dobrzyńskiéy, Płock, 1827, tabelka na końcu. comp.jpg
 6. Karta cmentarna, oprac. P. Kokotkiewicz, 1987.
 7. K. Kłodawski, Z dziejów parafii ewangelicko-augsburskiego wyznania w Lipnie (od końca XVIII wieku do roku 1914), "Notatki Płockie", 2008, nr 3, s. 5, 6, 7. comp.jpg
 8. E. Kneifel, Die evangelisch-augsburgischen Gemeinden in Polen 1555-1939, Vierkirchen über München: Selbstverlag, 1971, s. 57-58.
 9. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 1, m. st. Warszawa, Województwo Warszawskie. Warszawa: GUS, 1925, s. 64. comp.jpg
 10. Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzenego gminy Wielgie, Wilgie, 2014, s. 35. comp.jpg
 11. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. VII, s. 476. comp.jpg
 12. Ł. Szewczyk, Dobrzyńskie nazwy części wsi z członem Rumunek/Rumunki, "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki humanistyczno-społeczne. Filologia polska", Toruń: Wydawnictwo UMK, 1981, z. 18 (118), s. 83. comp.jpg

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License