Cmentarz ewangelicki - Rumunki Witkowskie

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

PbOsOWkQ7ekyID1PwqeZZlT2vDjpBuxrEMBfj8VY66qQOTjzj-iibPwfAV-HV_NFIEPiNYucv7EmG-s=w320

Opis cmentarza

polny.png chronione.png mennonici.png
Położenie

Cmentarz polny położony we wschodniej części Rumunków Witkowskich, na niewielkim wzniesieniu. Jedziemy droga wojewódzką nr 558 z Lipna w stronę wsi Wielgie. Po minięciu skrętu w stronę wsi Czarne (przy przystanku PKS) i przecinającej szosę rzeczki Chełmiczka jedziemy ok. 900 metrów i przy następnym przystanku PKS skręcamy w prawo. Dalej prosto ok. 900 m. Cmentarz będzie stał po prawej stronie drogi - jest doskonale widoczny w okolicy. Od północy, południa i wschodu sąsiaduje z gruntami ornymi, od południa i zachodu z drogami nieutwardzonymi.

Podstawowe informacje
Data założenia IV ćw. XVIII w. (1776?)
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Lipno (od 1799), własny kantorat istniał od 1776
Status nieczynny
Powierzchnia ~0,21 ha
Nr działki 214
Kształt siedmiokąt nieforemny
Najstarszy zachowany nagrobek z napisami z 1920
Istniejąca dokumentacja Karta cmentarza, oprac. P. Kokotkiewicz, 1987
Zagrożenia śmieci, dewastacja
Stan zachowania ZŁY, Typ III
Data zamknięcia, likwidacji 1945?, ?
Roślinność
Drzewa dąb, lipa, akacja
Krzewy lilak, głóg, grochodrzew, …
Inne barwinek, pokrzywy, …

Brak zarejestrowanych pomników przyrody. Brak alei - ścieżki wtórne. Układ częściowo czytelny. Kwatery, jeśli były, zatarte.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Mogiły obmurowane TAK > 30 I poł. XX w. beton, piaskowiec co najmniej 3 posiadały płyty poziome
Mogiły ziemne NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Pola grobowe TAK - - - -
Postumenty TAK > 15 I poł. XX w. beton, piaskowiec przy mogiłach obmurowanych i osobno, także destrukty
Przyścienne NIE - - - -
ŁĄCZNIE > 40 stanowisk
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy TAK - I poł. XX w. beton kilka słupków - pozostałości po ogrodzeniu
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne NIE - - - -
Inskrypcje - fot. Michał P. Wiśniewski, 2016


Brak informacji na temat pochówków osób znanych i zasłużonych. Z pewnością chowano tu miejscowych kantorów. Nie udało się znaleźć nagrobków:

 • August Stocken, zm. 1923 (karta cmentarna 1987)
 • Christian Ott, zm. 04.11.1937, 63 lata (DLII)
 • Heinrich Grenke, zm. 13.04.1931, 18 lat (DLII)
 • Auguste Cabe, z domu Bonkowski, zm. 25.08.1928, 27 lat (DLII)

Galeria zdjęć

fot. Michał P. Wiśniewski, 2016

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10
{$caption}
fot. 11
{$caption}
fot. 12
{$caption}
fot. 13
{$caption}
fot. 14
{$caption}
fot. 15
{$caption}
fot. 16
{$caption}
fot. 17
{$caption}
fot. 18
{$caption}
fot. 19
{$caption}
fot. 20
{$caption}
fot. 21
{$caption}
fot. 22
{$caption}
fot. 23
{$caption}
fot. 24
{$caption}
fot. 25
{$caption}
fot. 26
{$caption}
fot. 27
{$caption}
fot. 28
{$caption}
fot. 29
{$caption}
fot. 30
{$caption}
fot. 31
{$caption}
fot. 32
{$caption}
fot. 33
{$caption}
fot. 34
{$caption}
fot. 35
{$caption}
fot. 36
{$caption}
fot. 37
{$caption}
fot. 38
{$caption}
fot. 39
{$caption}
fot. 40
{$caption}
fot. 41
{$caption}
fot. 42
{$caption}
fot. 43
{$caption}
fot. 44
{$caption}
fot. 45
{$caption}
fot. 46

Karta cmentarza, oprac. P. Kokotkiewicz, 1987

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 5

Renowacja

Nie przeprowadzono. Karta cmentarna z 1987 wspomina o 15 wolnostojących nagrobkach i nielicznych mogiłach. Podczas przeprowadzania dokumentacji naliczono łącznie 40 stanowisk.


Osadnictwo w Rumunkach Witkowskich

Historia

Miejscowość znana pierwotnie jako Wysiółki Witkowskie, także Rumunki Witkowo, niem. Witkowo Kolonie, Wittgen-Räumung. Według opracowań rumunek został założony w 1760, a kantorat utworzono w 1776. Najprawdopodobniej odpowiedzialnym za sprowadzenie kolonistów niemieckich był właściciel majątku Witkowo, Hipolit Trzciński. Kantorat składał sie z domu modlitwy, szkoły i dzwonnicy. W okresie dwudziestolecia międzywojennego szkoła stała się 7-klasową szkołą powszwechną. W tym samym czasie zlikwidowano kantorat w sąsiednich Rumunkach Oleszyńskich, a tamtejszych ewangelików przyłączono do kantoratu w Rumunkach Witkowskich. Pierwszy spis powszechny z 1921 wykazał, że rumunek liczy blisko 67% protestantów. Podlegali oni pod parafię ewangelicką w Lipnie. Po 1945 szkoła nadal pełniła swoją funkcję natomiast reszta mienia stała się własnością gminy.

Ludzie

W 1910 r. 38 gospodarzy płaciło składki na utrzymanie gminy ewangelickiej.

Nazwiska gospodarzy z 1945: Bage (cegielnia), Bahr, Bohm, Brese, Brokopp (dekarz), Folgmann (tracz), Gollnik, Hartwig, Hein, Helmer, Hoffmann, Janke, Jaworski (suszarnia), Kratzke (grabarz), Krimke (murarz), Liedtke, Muller, Munter, Nass, Pansegrau, Pelke, Plitt, Pommerenke (pasieka), Richert, Riemer, Rohde (cegielnia), Steinagel, Stojke, Stokmann, Wahl (wiatrak), Wegner, Winter, Witzke, Wolter, Zielke

Polscy gospodarze: Bocheński, Cybulski, Czarneckim Krzeszewski, Kucharski, Kwiatkowski, Łukasiewicz, Małkiewicz, Mariański, Politowicz, Słomski, Śliwiński, Śmiałowicz, Tomaszewski, Urbański, Wilmański, Zwoliński, Żołnowski,

Kantorzy: Westfahl, Treichel, Spletzer, Ferchau

Nauczyciele: Hirsch, Jabs, Zadow, Helene Ott


Bibliografia:

 1. 3281 Heiligenbach, Topographische Karte (Meßtischblatt) 1:25000, OKH/G StdH, 1944. comp.jpg
 2. A. Breyer, Deutsche Gaue in Mittelpolen, "Deutsche Monatshefte in Polen", Heft 10, 1935. Wersja elektroniczna 2006, s. 24, comp.jpg
 3. E. H. Busch, Beitrage zur Geschichte und Statistik des Kirchen und Schulwesens der Ev.-Augsburg. Gemeinden im Konigreich Polen, Leipzig, 1867, s. 185.
 4. E. Eichelkraut, Deutsche Dörfer im Kreis Lipno, Dobriner Land (Polen), Teil II, Wuppertal, 2000, s. 102-104, 128, 172.
 5. E. Eichelkraut, Deutsche Dörfer im Kreis Lipno, Dobriner Land (Polen), Teil III, Wuppertal, 2010, s. 56, 61, .
 6. W. Gawarecki, Opis topograficzno - historyczny Ziemi Dobrzyńskiéy, Płock, 1827, s. 108 i tabelka na końcu. comp.jpg
 7. Karta cmentarna, oprac. P. Kokotkiewicz, 1987.
 8. K. Kłodawski, Z dziejów parafii ewangelicko-augsburskiego wyznania w Lipnie (od końca XVIII wieku do roku 1914), "Notatki Płockie", 2008, nr 3, s. 4, 5, 6, 7. comp.jpg
 9. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 1, m. st. Warszawa, Województwo Warszawskie. Warszawa: GUS, 1925, s. 64. comp.jpg
 10. Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzenego gminy Wielgie, Wilgie, 2014, s. 35. comp.jpg
 11. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. XIII, s. 669. comp.jpg
 12. Ł. Szewczyk, Dobrzyńskie nazwy części wsi z członem Rumunek/Rumunki, "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki humanistyczno-społeczne. Filologia polska", Toruń: Wydawnictwo UMK, 1981, z. 18 (118), s. 83. comp.jpg

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License