Cmentarz ewangelicki - Skąpe (Chrapice)

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

chrapice.jpg

Opis cmentarza

polny.png smieci.png
Położenie

Cmentarz nieistniejącej już wsi Chrapice, obecnie podzielonej pomiędzy wieś Skąpe i Dubielno. Położony w polu w odległości ok. 40 m. od drogi gruntowej prowadzącej ze stacji kolejowej Wrocławki do wsi Skąpe. Od strony północnej i zachodniej sąsiaduje z łąka, a od południowej i wschodniej z polem uprawnym.

Podstawowe informacje
Data założenia XIX w.
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Chełmno, Chełmża (od 1803 r.)
Status nieczynny
Powierzchnia ~0,10 ha
Nr działki 313
Kształt kwadrat
Najstarszy zachowany nagrobek ?
Istniejąca dokumentacja ?
Zagrożenia śmieci, odpady szklane
Stan zachowania ZŁY, Typ III
Data zamknięcia, likwidacji 1945?, -

Układ cmentarza częściowo zatarty. Stan zachowania nekropolii zły z uwagi na dewastację nagrobków. Nie zachowały się żadne tablice inskrypcyjne. Śmieci mało, za to po środku cmentarza znajduje się paśnik.

Roślinność
Drzewa brak
Krzewy lilak, ?
Inne pokrzywy, …

Brak alei. Brak zarejestrowanych pomników przyrody.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Obejścia NIE - - - ślady po ogrodzeniu, 2 słupki żelazne
Obeliski NIE - - - -
Mogiły obmurowane TAK ok. 20 I poł. XX w. lastryko, beton w tym co najmniej 2 destrukty
Mogiły ziemne ? - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Postumenty TAK co najmniej 6 I poł. XX w. lastryko, beton na ogół przy nagrobkach
Przyścienne NIE - - - -
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne TAK - - -|kamienie polne, paśnik

Brak informacji na temat grobów o znaczeniu historycznym oraz osób szczególnie zasłużonych.

Inskrypcje

Nie znaleziono.


Galeria zdjęć

fot. Michał P. Wiśniewski, 2012

{$caption}
fot. 1

fot. Michał P. Wiśniewski, 2014

{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10
{$caption}
fot. 11
{$caption}
fot. 12
{$caption}
fot. 13
{$caption}
fot. 14
{$caption}
fot. 15
{$caption}
fot. 14

Renowacja

Nie przeprowadzono.


Osadnictwo w Chrapicach

Historia

Ludzie


Źródła:

  1. 2777 Papau, Topographische Karte (Meßtischblatt) 1:25000, Preuss. Landesaufnahme, 1905;
  2. Lattermann Alfred, Einfuehrung in die deutsche Sippenforschung in Polen und dem preussischen Osten. Poznań: Historische Geselschaft fuer Polen, 1938;
  3. Maercker Hans, Geschichte der ländlichen Ortschaften und der drei kleineren Städte des Kreises Thorn in seiner früheren Ausdehnung vor der Abzweigung des Kreises Briesen i. J. 1888. Danzig, 1900;
  4. Rozynkowski Waldemar, Zarys dziejów gminy Papowo Biskupie. Papowo Biskupie: Urząd Gminy Papowo Biskupie, 1996;
  5. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 11, Województwo Pomorskie. Warszawa: GUS, 1926;
  6. Sulimierski Filip, Chlebowski Bronisław, Walewski Władysław i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902;

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License