Cmentarz ewangelicki - Solec Kujawski II

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

solc.png

Opis cmentarza

zabudowany.png
Położenie

Cmentarz położony był vis-avis cmentarza ewangelickiego starego, przy ul. Toruńskiej

Podstawowe informacje
Data założenia przed 1876
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Solec Kujawski (od 1834), przedtem Bydgoszcz
Status nieczynny
Powierzchnia ~0,25 ha
Nr działki nie wyodrębniono, na terenie 672/2, 672/3, 672/5, 672/16. 672/18, 672/25, 673/2, 673/8, 673/12, 673/21, kawałek 673/20
Kształt zbliżony do prostokąta
Najstarszy zachowany nagrobek -
Istniejąca dokumentacja ?
Zagrożenia -
Stan zachowania ZLIKWIDOWANY i NIEUPAMIĘTNIONY, Typ Ia
Data zamknięcia, likwidacji 1945, po 1945
Roślinność
Drzewa
Krzewy
Inne
Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Mogiły obmurowane NIE - - - -
Mogiły ziemne NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Pola grobowe NIE - - - -
Postumenty NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Przyścienne NIE - - - -
RAZEM -
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne NIE - - - -

Brak danych o pochówkach osób znanych i szczególnie zasłużonych.

Inskrypcje

Nie znaleziono z powodu likwidacji cmentarza.


Galeria zdjęć

fot. Michał P. Wiśniewski, 2015

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5

Renowacja

Niemożliwa z powodu zlikwidowania cmentarza w bliżej nieokreślonym czasie, prawdopodobnie po 1945 roku. Na jego miejscu znajduje się dziś siedziba prywatnej firmy oraz dom prywatny. Z naszych informacji wynika, że nigdy nie dokonano ekshumacji. Był to pierwszy cmentarz protestancki, po 1876 zmarłych z powodu braku miejsca zaczęto grzebać po drugiej stronie ulicy na cmentarzu ewangelickim starym


Osadnictwo w Solcu Kujawskim

Historia

Bibliografia:

 1. 2975 Schulitz, Topographische Karte (Meßtischblatt) 1:25000, Preuss. Landesaufnahme, 1910. comp.jpg
 2. J. Bretes, Cmentarz przy kościele Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Solcu Kujawskim, “Rocznik Solecki”, 2010, t. 1, s. 9-35.
 3. Deutsches Reichs-Adressbuch. Berlin: Buch- und Tiefdruck Gesellschaft, 1941, s. 142. comp.jpg
 4. Gemeindelexikon die Regierungsbezirke Allenstein, Danzig, Marienwerder, Posen, Bromberg und Oppeln : auf Grund der Ergebnisse der Volkszählung vom 1. Dezember 1910 und anderer amtlicher Quellen, Berlin, 1912, s. 2-3, (Reg. Bromberg). comp.jpg
 5. B. Janiszewska-Mincer, Solec Kujawski. Dzieje miasta i okolic do 1806 roku, 2001.
 6. B. Janiszewska-Mincer, Solec Kujawski. Dzieje miasta i okolic w latach 1806-1920, 2014.
 7. Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, Warszawa: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej, 1928, s. 1455. comp.jpg
 8. P. Rudolf, Z historii Solca Kujawskiego i okolicznych wsi, 2003.
 9. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 10, Województwo Poznańskie. Warszawa: GUS, 1926, s. 3. comp.jpg
 10. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. XI, s. 47. comp.jpg
 11. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec Kujawski. Część druga. Kierunki rozwoju, Solec Kujawski, 2008, s. 26, 39.
 12. Verzeichniss aller Ortschaften des Bromberger Regierungs-Bezirks : mit einer geographisch-statistischen Übersicht derselben, Bromberg: Gruenauer, 1833, s. 6. comp.jpg
 13. Verzeichniss sämmtlicher Ortschaften des Regierungs-Bezirks Bromberg, Bromberg: M. Aronsohn, 1860, s. 1-2. comp.jpg
 14. A. Werner, Geschichte der evangelischen Parochieen in der Provinz Posen. Posen: W. Decker, 1898, s. 367. comp.jpg

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License