Cmentarz ewangelicki - Stanomin

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

stanomin.PNG

Opis cmentarza

polny.png chronione.png
Położenie

Cmentarz położony w polu. W Dąbrowie Biskupiej skręcamy w drogę wojewódzką nr 246 prowadzącą w stronę Gniewkowa. Do Stanomina jest ok. 2 km. Tuż po przekroczeniu Kanału Parchańskiego jedziemy ok. 500 m i tuż przed dawną szkołą położoną po lewej stronie skręcamy w polną drogę prowadzącą na cmentarz. Ze wszystkich stron sąsiaduje z polem, a polna droga prowadzi na wschodnią krawędź cmentarza.

Podstawowe informacje
Data założenia p. XX w.
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Dąbrowa Biskupia (od 1857), (1845-1857) jako filiał Murzynka, przedtem Inowrocław
Status nieczynny
Powierzchnia ~0,12 ha (wg mapy z 1909 r. cmentarz był ok. 2 razy większy)
Nr działki 181/1 (dawniej część 201)
Kształt prostokąt (dziś bok o orientacji południkowej jest większy, w przeszłości bok o orientacji równoleżnikowej był większy)
Najstarszy zachowany nagrobek I poł. XX w.
Istniejąca dokumentacja ?
Zagrożenia śmieci, dewastacja, zniesienie cmentarza
Stan zachowania ZŁY, Typ III
Data zamknięcia, likwidacji 1945, -
Roślinność
Drzewa dąb, klon, …
Krzewy lilak, grochodrzew, …
Inne bluszcz

Brak zarejestrowanych pomników przyrody. Starodrzew częściowo zachowany (co najmniej jedno drzewo wycięte). Brak informacji co do istnienia alei. Układ cmentarza częściowo czytelny.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Mogiły obmurowane TAK ok. 15 I poł. XX w. beton, lastryko
Mogiły ziemne NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Pola grobowe TAK 1 I poł. XX w. żeliwo Fragmentarycznie zachowana krata żeliwna
Postumenty TAK >8 I poł. XX w. beton, lastryko, piaskowiec w tym 3 "dąbki" i 3 cokoły
Przyścienne NIE - - - -
ŁĄCZNIE >12 stanowisk
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne NIE - - - -
Inskrypcje - fot. Karolina Falleńczyk, 2014


Brak informacji o pochówkach osób znanych i zasłużonych.

Galeria zdjęć

fot. Karolina Falleńczyk, 2014

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10
{$caption}
fot. 11
{$caption}
fot. 12
{$caption}
fot. 13
{$caption}
fot. 14
{$caption}
fot. 15

Renowacja

Nie przeprowadzono. Z porównania wielkości cmentarza na mapie z 1909 r, ze współczesnym zdjęciem satelitarnym wynika, że w przeszłości był on niemal dwukrotnie większy. Nie wiadomo, czy był to teren, na którym dokonano pochówków, czy jedynie zarezerwowany. Obecnie jest to pole uprawne.


Osadnictwo w Stanominie.

Historia

Stanomin był własnością szlachecką. Najdawniejsza wzmianka pochodzi z 1394 r. Wówczas właścicielem był Andrzej ze Stanomina, podkoniuszy gniewkowski. Następnym znanym gospodarzem majątku był Paweł Wolski. W XVI w. własność uległa podziałowi i połowa wsi była prywatna,a połowa została królewszczyzną. Dzierżawcą królewszczyzny w 1564 r. był Wawrzyniec Brzeziński, arianin. Można zatem powiedzieć, że już wówczas w Stanominie zaistniał protestantyzm. W późniejszym okresie dzierżawcy i właściciele byli katolikami. Ostatnim właściciel Franciszek Wysiecki sprzedał majątek pruskiej komisji osadniczej w 1899 r. W latach 1902-1904 sprowadzono niemieckich kolonistów wyznania ewangelickiego, którzy osiedlili się na rozparcelowanej ziemi.
Protestanci obecni byli już wcześniej, lecz stanowili mały ułamek populacji Stanomina. W latach 80. XIX w. stanowili 16% ludności. W chwili pierwszego spisu powszechnego z 1921 r. stanowili większość - 76%. Odnotowano także 5 chrześcijan innego wyznania, być może baptystów. Ewangelicy mieli do dyspozycji własną szkołę i cmentarz jednak już po odzyskaniu niepodległości przez Polskę cały obszar dworski przejął Skarb Państwa.

Ludzie

W księdze adresowej z 1903 r. wymieniono nazwiska: Sperling (zarządca dóbr), Dahms (kolonista), Dargel (kolonista), Piepke (kolonista), Radtke (kolonista), Seiler (kolonista)

Lista strat z I wojny światowej zawiera nazwiska: Dreliczak, Smokowski

W księdze adresowej Polski z 1928 r. wymieniono nazwiska: Solarczyk (kołodziej), Solczyk (kowal), Kutasik (szewc), Skoblewski (karczma)

W księdze adresowej z 1941 r. wymieniono następujące nazwiska: Kwiatkowski (gościniec), Solarczyk (kowal), Kubasik (szewc),


Bibliografia:

  1. 3177 Grabia, Topographische Karte (Meßtischblatt) 1:25000, Preuss. Landesaufnahme, 1909. comp.jpg
  2. Adressbuch für die Stadt Inowrazlaw und die Kreise Inowrazlaw und Strelno, Inowrazlaw: Kujawischer Bote, 1903, s. 170. comp.jpg
  3. Deutsches Reichs Adressbuch. Die Ostgebiete, Berlin: Buch- und Tiefdruck Gesellschaft, 1941, s. 345. comp.jpg
  4. Die Geschichte, die wirtschaftliche und die kulturelle Entwickelung des Kreises Hohensalza bis zum Jahre 1911, Hohensalza: Lehmann, 1911, s. 82-83,716. comp.jpg
  5. Historia Stanomina na stronie Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia, http://dabrowabiskupia.pl/content.php?mod=sub&cms_id=26&lang=pl&p=p2&s=s13 [dostep: 15.11.2015]
  6. Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, Warszawa: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej, 1928, s. 1456. comp.jpg
  7. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 10, Województwo Poznańskie. Warszawa: GUS, 1926, s. 23 comp.jpg
  8. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. XI, s. 214. comp.jpg
  9. Verzeichniss sämmtlicher Ortschaften des Regierungs-Bezirks Bromberg, Bromberg: M. Aronsohn, 1860, s. 98-99. comp.jpg
  10. A. Werner, Geschichte der evangelischen Parochieen in der Provinz Posen. Posen: W. Decker, 1898, s. 206-207. comp.jpg

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License