Cmentarz ewangelicki - Stary Bógpomoż

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

bogpomoz.png

Opis cmentarza

polny.png mennonici.png Znak_Zabytkowy.jpg
Położenie

Podstawowe informacje
Data założenia XVIII w.
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Osówka (od 1838), Lipno (1793-1838), we wsi dom modlitwy
Status nieczynny
Powierzchnia ~0,54 ha
Nr działki nie wyodrębniono, na terenie działki nr 2426/5
Kształt czworokąt zbliżony do prostokąta
Najstarszy zachowany nagrobek 1885 r. - z inskrypcji
Istniejąca dokumentacja ?
Zagrożenia śmieci, zatarcie
Stan zachowania ZDEWASTOWANY, Typ III
Data zamknięcia, likwidacji po 1945 r., -

Cmentarz wpisany do rejestru zabytków, nr rej. 352/A z 17.11.1994 r.
We wsi stoi murowany dom modlitwy z 1886 r., pełniący do 1945 r. również funkcję szkoły. Pierwszy drewniany dom modlitwy (a zarazem szkoła) został zbudowany w tym samym miejscu już w 1770 r.

Roślinność
Drzewa dąb, …
Krzewy lilak, robinia akacjowa, …
Inne barwinek, …
Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże TAK 1 - żeliwo została co najmniej 1 podstawa ico najmniej 1 znaleziony w 2 częściach
Mogiły obmurowane TAK ? ? ? ?
Obejścia TAK ? ? ? ?
Obeliski NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Postumenty TAK ? - - -
Przyścienne NIE - - - -
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama TAK 1 ? drewno, żelazo -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne NIE - - - -
Inskrypcje - fot. Karolina Falleńczyk, 2013 (1-20); fot. Tymoteusz Słowikowski, 2013 (21); fot. Michał P. Wiśniewski, 2013 (22);


Galeria zdjęć

fot. Karolina Falleńczyk, 2013;

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10
{$caption}
fot. 11
{$caption}
fot. 12
{$caption}
fot. 13
{$caption}
fot. 14
{$caption}
fot. 15
{$caption}
fot. 16

Renowacja

W sierpniu 2013 r. prawdopodobnie z inicjatywy gminy Bobrowniki wycięto roślinność zarastającą cmentarz. 31.08.2013 r. Tak Trzeba dokonało ponownego zawieszenia tabliczki informującej, że cmentarz jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków. Przy okazji odkryto żeliwny krzyż w dwóch częściach (patrz INS. 22). Zgodnie z prawem o znalezisku została powiadomiona miejscowa władza - sołtys wsi, który odmówił podjęcia stosownych działań zmierzających do zabezpieczenia zabytku.
Relacja fotograficzna z zawieszania tabliczki - TUTAJ.


Osadnictwo w Starym Bógpomożu

Historia

Najstarsza osada olęderska powstała na ziemi dobrzyńskiej - w 1610 r….

Ludzie


Bibliografia:

 1. 3279 Liebingen, Topographische Karte (Meßtischblatt) 1:25000, OKH/G StdH, 1944. comp.jpg
 2. Breyer Albert, Deutsche Gaue in Mittelpolen, wersja online z 2006 [dostęp: 25.08.2013]. comp.jpg
 3. Buller Kazimierz, Wspomnienia bobrownickie [dostęp: 25.08.2013]. comp.jpg
 4. Celińska Elżbieta, Zabytkowe cmentarze w województwie włocławskim, część 1 [w.] "Biuletyn Przewodnicki Zarządu Wojewódzkiego PTTK we Włocławku" nr 57, Włocławek: PTTK Włocławek, 1988, s. 2 - 8.
 5. Eichelkraut Elfriede, Deutsche Dörfer im Kreis Lipno, Dobriner Land (Polen). Teil II. Wuppertal, 2000, s. 12 - 18.
 6. Kneifel Eduard, Geschichte der Evangelisch-Augsburgischen Kirche in Polen, Roth bei Nürnberg, 1964 [dostęp: 25.08.2013] comp.jpg
 7. Lange Otto, Das Weichseldorf Bogpomoz, "Volksfreund Kalender", Łódź, 1929, s. 147-150.
 8. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 1, M. St. Warszawa, województwo warszawskie. Warszawa: GUS, 1925, s. 58. comp.jpg
 9. Sulimierski Filip, Chlebowski Bronisław, Walewski Władysław i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. I, s. 279. comp.jpg
 10. Tomm Karl, Bebern und seine Siedlungen, Leipe, 1941.
 11. Wykaz zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków - stan na dzień 30 czerwca 2013 r., woj. kujawsko-pomorskie, s. 51 [dostęp: 25.08.2013]. comp.jpg
 12. Zdjęcia i opis cmentarza ewangelickiego na UpstreamVistula.org [dostęp: 25.08.2013]. comp.jpg

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License