Cmentarz ewangelicki - Stodólno

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

stodolno.PNG

Opis cmentarza

polny.png smieci.png
Położenie

Cmentarz położony na południowym krańcu wsi Stodólno. Jedziemy drogą nr 62 ze Strzelna w stronę Kruszwicy. Po wjeździe do Stodólna tuż przed skrzyżowaniem widzimy po prawej stronie sklep i krzyż. Po drugiej stronie mamy słup elektryczny stojący na dawnej drodze na cmentarz. Idziemy nią niecałe 45 m i już jesteśmy na cmentarzu. Od północy i południa graniczy z gospodarstwami domowymi, a od wschodu i zachodu z polami uprawnymi.

Podstawowe informacje
Data założenia k. XVIII / p. XIX w.
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Strzelno (od 1788)
Status nieczynny
Powierzchnia 0,21 ha
Nr działki 7
Kształt prostokąt
Najstarszy zachowany nagrobek -
Istniejąca dokumentacja ?
Zagrożenia splantowanie terenu, śmieci
Stan zachowania BARDZO ZŁY, Typ III
Data zamknięcia, likwidacji 1945?, -
Roślinność
Drzewa dąb, klon, …
Krzewy lilak, grochodrzew, …
Inne

Brak zarejestrowanych pomników przyrody. Brak alei.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Mogiły obmurowane TAK ? k. XIX - I poł. XX w. piaskowiec, lastryko, beton -
Mogiły ziemne NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Pola grobowe NIE - - - -
Postumenty TAK ? k. XIX w. - I poł. XX w. lastryko, beton -
Przyścienne NIE - - - -
ŁĄCZNIE ?
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne NIE - - - -
Inskrypcje - fot. K. Falleńczyk, 2015


Galeria zdjęć

fot. Karolina Falleńczyk, 2015

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10
{$caption}
fot. 11
{$caption}
fot. 12
{$caption}
fot. 13
{$caption}
fot. 14
{$caption}
fot. 15
{$caption}
fot. 16
{$caption}
fot. 17
{$caption}
fot. 18
{$caption}
fot. 19
{$caption}
fot. 20

Renowacja

Nie przeprowadzono.


Osadnictwo w Stodólnie.

Historia

Dzisiejsze Stodólno założono na ziemiach należących do wsi Stodoły. Była to wieś kościelna, znana od końca XIII w. i będąca własnością klasztoru w Trzemesznie. W miejscu gdzie istnieje dzisiejsze Stodólno istniały Huby Stodolne. Po I zaborze pruskim Stodoły wraz z Hubami jako własność kościelna została zabrana i stała się własnością królewską zarządzaną przez urząd domenalny w Strzelnie. Obszary takie przeznaczane były pod kolonizację. W 1781 r. sprowadzono protestanckich osadników ze Szwabii, którzy założyli Stodólno w dzisiejszym kształcie zwane wówczas oficjalnie Kolonia Stodoły, a potem Konigsbrunn.
Wobec braku własnej świątyni kolonistom za miejsce do modlitwy służył plac na środku wsi. Protestanci podlegali pod parafię ewangelicką w Strzelnie powstałą w 1788 r. Kościół zbudowano później, bo w 1826 , za pieniądze króla Fryderyka Wilhelma III. Chrztów i ślubów udzielał osadnikom kościół w Stodołach. Pierwsza szkoła została wybudowana w 1825 r. Przedtem uczono w domu nauczyciela.
Sprowadzeni do Stodólna i kilku innych miejscowości w okolicy Szwabi byli bardzo procesarscy. Według przekazów z kroniki szkolnej w każdej z izb znajdował się obraz króla Prus. W latach 60 XIX w. wieś w 86% zamieszkana była przez ewangelików. ich ilość spadała choćby z powodu częstych wyjazdów do Ameryki Północnej. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w chwili pierwszego spisu powszechnego z 1921 r. stanowili 38%.

Ludzie

Księga adresowa z 1903 r. zawiera następujące nazwiska: Basler, Ege, Engel, Gosciniak, Herter, Hotho, Lindemann, Mrowczynski, Mutschler, Pechthold (cieśla), Radler (nauczyciel), Sauter, Trettin, Wiedemeyer, Wurtz, Zobel

Lista strat z I wojny światowej zawiera następujące nazwiska: Basler, Bassa, Ege, Frank, Gosciniak, Hauer, Herbe, Herrling, Herter, Kapczynski, Kraszewski, Kwiatkowski, Lewandowski, Niedrich, Olszewski, Pechthold, Ruchalski, Schneider, Skowron, Striebig, Tobias, Wiedemeyer, Zahler, Ziolkowski, Zobel

Księga adresowa Polski z 1928 r. zawiera następujące nazwiska: Ege (wiatrak), Goździkiewicz (towary różne), Mutschler (karczma), Lindemann (szewc), Pechthold (stolarz), Szatkowski (kowal)

Księga adresowa Polski z 1941 r. zawiera następujące nazwiska: Kluczewski (kowal), Lindemann (szewc)


Bibliografia:

 1. 278 Mogilno, Karte des Deutschen Reiches, 1:100 000, 1893. comp.jpg
 2. 3375 Strelno, Topographische Karte (Meßtischblatt) 1:25000, Reichsamt für Landesaufnahme, 1940. comp.jpg
 3. Adressbuch für die Stadt Inowrazlaw und die Kreise Inowrazlaw und Strelno, Inowrazlaw: Kujawischer Bote, 1903, s. 194-195. comp.jpg
 4. Deutsches Reichs Adressbuch. Die Ostgebiete, Berlin: Buch- und Tiefdruck Gesellschaft, 1941, s. 231. comp.jpg
 5. F. Kempf, Aus dem Blattern einer kujawischen Schul- und Dorfchronik, "Aus dem Posener Lande", 1907, nr 5, s. 46-49. comp.jpg
 6. Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, Warszawa: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej, 1928, s. 1458. comp.jpg
 7. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 10, Województwo Poznańskie. Warszawa: GUS, 1926, s. 83 comp.jpg
 8. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. XI, s. 351. comp.jpg
 9. Verzeichniss aller Ortschaften des Bromberger Regierungs-Bezirks, Bromberg: Gruenauer, 1833, s. 82. comp.jpg
 10. Verzeichniss sämmtlicher Ortschaften des Regierungs-Bezirks Bromberg, Bromberg: M. Aronsohn, 1860, s. 94-95. comp.jpg
 11. A. Werner, Geschichte der evangelischen Parochieen in der Provinz Posen. Posen: W. Decker, 1898, s. 394-395. comp.jpg

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License