Cmentarz ewangelicki - Tomki

Są błędy? Niejasności? Brakuje czegoś? A może chcesz użyć poniższych informacji? - pisz: lp.pw|adytnalta.akcilegnawe#lp.pw|adytnalta.akcilegnawe

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

tomki.jpg?raw=1

Opis cmentarza

las.png renowacja.png
Położenie

Cmentarz położony w północnej części centrum wsi, u zbiegu dróg na Sumówko i Godziszkę. Od południa graniczy z drogą na Sumówko, a z pozostałych stron sąsiaduje z obszarem zalesionym.

Podstawowe informacje
Data założenia przynajmniej 1784
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Konojadki (od 1891), Brodnica (przed 1891)
Status nieczynny
Powierzchnia ~0,32 ha
Nr działki 107
Kształt czworokąt zbliżony do trapezu
Najstarszy zachowany nagrobek z inskrypcją k. XIX w./p. XX w.
Istniejąca dokumentacja ?
Zagrożenia śmieci, dewastacja
Stan zachowania UPAMIĘTNIONY, Typ VIb
Data ostatniego pochówku, zamknięcia, likwidacji ?, ?, -
Forma ochrony wojewódzka ewidencja zabytków
Stan prawny nieustalony (prawdopodobnie gmina Zbiczno), Bi

Według inskrypcji na kamieniu pamiątkowym cmentarz powstał w 1811 roku jednak zgodnie z zapiskami w księdze zgonów parafii ewangelickiej w Brodnicy, pochówków w Tomkach dokonywano już w 1784 roku. Pierwszą zmarłą i pochowaną w Tomkach była Katharina Fagien (ur 1756), która zmarła 21.10.1784 r. Pochówek odbył się 24.10.1784.

Roślinność
Drzewa brzoza, dąb, robinia akacjowa…
Krzewy lilak, …
Inne trawa…

Układ cmentarza czytelny.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mogiły obmurowane TAK 9 I poł. XX w. beton, lastryko
Mogiły obmurowane z postumentem TAK 3 I p. XX w. beton, lastryko -
Mogiły ziemne ? - - - -
Pola grobowe NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Postumenty NIE - - - -
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Przyścienne NIE - - - -
Inne NIE - - - -
RAZEM > 12 stanowisk
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne TAK 1 2015 - kamień pamiątkowy z tablicą
Inskrypcje


Galeria zdjęć

fot. Grzegorz Becmer, 2020

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10
{$caption}
fot. 11
{$caption}
fot. 12
{$caption}
fot. 13

Porządkowanie

Nie przeprowadzono pełnego porządkowania. W 2015 roku dokonano odsłonięcia kamienia pamiątkowego.


Osadnictwo w Tomkach

Historia

Najstarsze pisemne wzmianki dotyczące osadnictwa w Tomkach pochodzą z początku XV wieku. O wsi wspomina krzyżacka księga szkód z 1414 roku. Wówczas Tomki zostały spalone podczas tzw. wojny głodowej toczonej pomiędzy Koroną Królestwa Polskiego a Państwem Krzyżackim. W tym czasie wieś była własnością Zakonu i administracyjnie podlegała pod komturstwo radzyńskie. Pierwszym znanym właścicielem Tomków z okresu I Rzeczpospolitej był Jakub Szczepański, który posiadał w 1518 roku także Miliszewy, Szczepanki i Kuligi. Nieco później, bo od przynajmniej 1561 roku Tomki weszły w skład majątku Konojady i pozostały tam aż do końca XIX wieku. Do czasu potopu szwedzkiego władali nim Konojadzcy. Niestety wieś została całkowicie zniszczona podczas wojny ze Szwedami. Kolejnym znanym właścicielem był Piotr Jasieński. Z wizytacji parafialnych z czasów chełmińskiego biskupa Olszowskiego wiadomo iż jeszcze w 1670 Tomki były opuszczone. Od 1721 roku Tomkami władał Jan Pawłowski, właściciel Konojadów. W połowie XVIII wieku zastapił go zięć Stanisław Kalkstein. Ówczesna wizytacja parafii rzymskokatolickiej w Lembargu wspomina o osiedleniu się w Tomkach i Godziszkach protestantów (w istocie najstarszą wzmianką o nich są potwierdzone przez księgi metrykalne narodziny wspomnianej Kathariny Fagien w Tomkach w 1756 roku i narodziny Anny Grapentin w Godziszkach w 1765 roku). Kataster fryderycjański z 1773 roku przytacza, że we wsi Tomki żyło wówczas 5 gospodarzy, a wieś należała do wdowy po Kalksteinie. W 1797 roku Konojady wraz z Tomkami i Godziszkami nabyła od swojej mamy Anny Kalkstein Marianna Rutkowska natomiast już w 1803 roku całość została sprzedana przez jej syna z pierwszego małżeństwa, Jana Cisowskiego, na rzecz Piotra Wilczewskiego. Konojady, Tomki i Godziszka zostały od Wilczewskich nabyte w 1824 roku przez landrata Jana Wybickiego, właściciela Konojadek. Ostatnim właścicielem całego majątku (Konojady, Konojadki, Tomki, Godziszka) była w latach 1843-1895 rodzina Freudenfeld. Od Freudenfeldów folwark Tomki dzierżawił od przynajmniej 1863 do 1895 zięć Otto Conrad von Selle - od tego czasu w pruskich spisach statystycznych Tomki figurują jako folwark choć należy podkreślić, że istniały tam także prywatne gospodarstwa, których właściciele (w większości potomkowie sprowadzonych kolonistów) uzyskali je drogą recesu uwłaszczeniowego. Wdowa Eliza Freudenfeld sprzedała w 1895 wszystko pruskiej komisji osadniczej, której zadaniem była parcelacja i osadzenie nowych kolonistów. Po przyłączeniu Pomorza do Polski w 1920 roku teren Tomków przyłączono do wsi Sumówko i tak zostało do dziś.
Szkoła ewangelicka w Tomkach powstała w 1826 roku. Nie znamy jej dziejów, ale wiadomo, że placówka nie istniała już w 1890 roku. Katolicy należeli do parafii w Lembargu, ewangelicy do parafii w Brodnicy, aż do czasu utworzenia w 1891 roku nowej parafii w Konojadkach.

Ludzie

Kataster z 1773: Martin Beyna, Mathes Beyna (lub Deyna), Christian Eiwner, Jacob Eiwner, Erdmann Fainau, Christian Gonsa, Michael Schmeida

Lista strat z I wojny światowej: Borkowski, Bujanowski, Chellowski, Czinski, Dulta, Gorski, Korroch, Kowalski, Kruger, Malkiewicz, Motzkau, Pritzko, von Selle, Wurfel


Bibliografia:

 1. 2681 Lemberg, Topographische Karte (Meßtischblatt) 1:25000, Reichsamt für Landesaufnahme, 1911. comp.jpg
 2. J. Anuszewski, P. Gałkowski, Parafia Ewangelicko-Augsburska w Rypinie, Rypin 2018, s. 538.
 3. M. Bar, Der Adel und der adelige Grundbesitz in Polnisch-Preussen zur Zeit der preussischen Besitzergreifung : nach Auszügen aus den Vasallenlisten und Grundbüchern, Leipzig 1911, s. 222. comp.jpg
 4. S. Bilski, Region brodnicki : historia, zabytki, krajobraz, Toruń 1985, s. 71.
 5. J. F. Goldbeck, Volständige Topographie des Königreichs Preussen, Marienwerder, 1789, s. 238. comp.jpg
 6. Info o Karharinie Fagien (1756-1784) za Westpreussen.de comp.jpg
 7. E. Jacobson, Topographisch-statistisches Handbuch für den Regierungsbezirk Marienwerder, 1868, s. 192-193. comp.jpg
 8. M. Janecki, Handbuch des preußischen Adels. T. I, Berlin 1892, s. 538-539. comp.jpg
 9. J. Krzepela, Rody ziem pruskich. Cz. I, Kraków 1927, s. 100. comp.jpg
 10. H. Plehn, Ortsgeschichte des Kreises Strasburg in Westpreussen, Konigsberg 1900, s. 63-64. comp.jpg
 11. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zbiczno. Część I. Uwarunkowania Gminy Zbiczno, Zbiczno 2015, s. 78. http://www.bip.zbiczno.ug.gov.pl/1786,1.html
 12. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. XII, s. 383. comp.jpg
 13. Tomki w internetowym Słowniku historyczno-geograficznym ziem polskich w średniowieczu. comp.jpg
 14. Visitationes episcopatus Culmensis Andrea Olszowski Episcopo A. 1667-72 factae, Fontes VIII, Toruń 1904, s. 551.
 15. J. Wultański, Historia ewangelicyzmu brodnickiego, Brodnica 1998

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License