Cmentarz ewangelicki - Trąbin-Rumunki

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

Z19sIzOHbch85dGzpri3EDR0Ggqe-wx1lsocrER8ruDIgUnrSZocEsXgMmy4dyzjLqfqP-_ZTA8J46ou-YR9Gt9SMIMuDwZLA3tviO9ITA5CjcSWzWk4JAb6dGbYvLnfPNC8S-1Pbuk1ZuMiTT5EgEtmep4fwhqIbuOHN4GA2IQZIM1hOLVr4SYZ5ooVytlROaMP5Bm2c-Y8fd__I30FvZljD14lqehlUOwKntU45cRNbT43hNJvY0wrsDG8hhfkMwYmryniJ1iX8DiNIgGouYyeNMS5ye1aQ8R6BasB4RIemIlascnTbOPzqfYu5hALpHCIPhCdd9uTI8JO8Es5ltJ5KZiGqtApOTMFTr_MVGcUGDxyP8Ckq1SG0sAbY6llvNno8gEgXDP2h2Rdgn6zdgTWYKfPT4lzuFdff0jY4m84udZQGI2e4Yy5Rad_B8VEc8199JnvbDHwcCg1vZHYstBTyd9PHlgwn60zDAL0uo1vUKqg8Jpax0V8GH-5IwEcJ4F_OMUKh3SrqojJ2R47fxvYtxYNJlImLSVMjYMJKpJpURmHTMnfkwf_h_htIi55_5lqHWvnMaBaHkWjDYiF3yxnFPGSqs9Dk2TGtjTA=w320

Opis cmentarza

polny.png mennonici.png szkolny.png
Położenie

Cmentarz położony w polu, przy drodze. Będąc w Ostrowitem jedziemy DW nr 534 w kierunku na Golub-Dobrzyń. Mijamy skrzyżowanie z DW556 przy kościele i po ok. 1,4 km skręcamy w prawo na drogę szutrową, przed którą znajduje się mała tabliczka "Trąbin Rumunki". Jedziemy nią ok. 600 metrów aż skręcamy w prawo i po niecałych 100 metrach mamy po lewej stronie cmentarz. Sąsiaduje od południa z drogą, a z pozostałych stron z polem.

Podstawowe informacje
Data założenia 1818
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Rypin (od 1938), Michałki-Rypin (1863-1938), Michałki (1784-1863), we wsi kantorat od 1818 r.
Status nieczynny
Powierzchnia ~0,10 ha
Nr działki 109
Kształt prostokąt
Najstarszy zachowany nagrobek I poł. XX w.
Istniejąca dokumentacja Karta cmentarza, oprac. P. Kokotkiewicz, 1987
Zagrożenia śmieci, dewastacja, splantowanie
Stan zachowania ZŁY, Typ III

Według karty cmentarza z 1987 liczył 0,2 ha.

Roślinność
Drzewa kasztanowiec, klon
Krzewy lilak, grochodrzew, …
Inne barwinek …

Brak alei albo zatarta. Brak zarejestrowanych pomników przyrody. Układ wewnętrzny nieznany, układ zewnętrzny czytelny. Według karty cmentarza z 1987 było 11 kasztanowców i 8 klonów.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mogiły obmurowane TAK 2 I poł. XX w. beton -
Mogiły obmurowane z postumentem TAK 2 I poł XX w. beton, lastryko przy jednym lastrykowy krzyż (INS. 1)
Mogiły ziemne TAK - - - -
Pola grobowe TAK - - - -
Krzyże TAK - - - -
Postumenty TAK 2 I ćw. XX w. beton -
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Przyścienne NIE - - - -
Inne NIE - - - -
RAZEM 6 stanowisk
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne NIE - - - -

Według karty cmentarza z 1987 liczył ok. 20 nagrobków.

Inskrypcje - fot. Tymoteusz Słowikowski, 2015;


Galeria zdjęć

fot. Tymoteusz Słowikowski, 2015;

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10

fot. Paweł Bogdan Gąsiorowski, 2012;

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4

Karta cmentarza, oprac. P. Kokotkiewicz, 1987

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4

Renowacja

Nie przeprowadzono. Potomkowie rodziny Schilke ostatni raz byli widziani na cmentarzu ok. 2004 roku


Osadnictwo w Trąbinie-Rumunkach

Historia

Pierwsze wzmianki na temat parafii rzymskokatolickiej w Trąbinie sięgają 1340 roku natomiast informacje o wsi jako własności biskupstwa płockiego 1348 roku. Wizytacja parafialna z 1775 nie wspomina o istnieniu domu modlitwy w Trąbinie Rumunkach. Następna z 1782 donosi o nabożeństwach luterańskich odprawianych w chałupach prywatnych w Buku bądź na terenie innych parafii u tamtejszych "szulmistrzów". Tak się składa, że Buk Rumunki to część obecnego Trąbina-Rumunków. Według spisu z 1827 Trąbin był wówczas dobrem rządowym, a w 1835 utworzono tu majorat dla niejakiego generała Własowa. Kantorat powstał nieco wcześniej, bo w 1818. Przetrwał ciut ponad 100 lat gdyż szkoła w 1919 została zamknięta. W 1867 była drewnianym budynkiem, w którym uczyło się 14 dzieci. W 1914 szkoła posiadała odrębna salę do modlitwy. Według spisu powszechnego z 1921 roku 36% mieszkańców to ewangelicy.

Ludzie

Kantorzy: Samuel Bindrin, Michael Schultz, Friedrich Lembke, Edmund Liedtke.


Bibliografia:

 1. 150 Jahre evangelisch-lutherische Gemeinde Michałki-Rypin, wersja elektroniczna, 2008, s. 10, . comp.jpg
 2. 2981 Radomin, 1:25 000, 1940. comp.jpg
 3. A. Breyer, Deutsche Gaue in Mittelpolen, "Deutsche Monatshefte in Polen", Heft 10, 1935. Wersja elektroniczna 2006, s. 22. comp.jpg
 4. E. H. Busch, Beitrage zur Geschichte und Statistik des Kirchen und Schulwesens der Ev.-Augsburg. Gemeinden im Konigreich Polen, Leipzig, 1867, s. 193.
 5. W. Gawarecki, Opis topograficzno - historyczny Ziemi Dobrzyńskiéy, Płock, 1825, tabelka na końcu. comp.jpg
 6. M. Grzybowski, Katolickie kaplice dworskie oraz miejsca kultu innowierców na Mazowszu w drugiej połowie XVIII w. [c. d.] Materiały źródłowe z wizytacji kościelnych, "Studia Płockie", 1986, t. 14, s. 293. comp.jpg
 7. Karta cmentarza, oprac. P. Kokotkiewicz, 1987.
 8. E. Kneifel, Die evangelisch-augsburgischen Gemeinden in Polen 1555-1939. Eine Parochialgeschichte in Einzeldarstellungen. Vierkirchen über München : Selbstverlag des Verfassers, 1971, s. 59, 68.
 9. E. Kneifel, Geschichte der Evangelisch-Augsburgischen Kirche in Polen. Winsen an der Luhe: Selbstverlag, 1964, s. 101. comp.jpg
 10. M. Krajewski, A. Mietz, Zabytki Ziemi Dobrzyńskiej, Włocławek, 1996, s. 182.
 11. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 1, Miasto Stołeczne Warszawa, Województwo Warszawskie. Warszawa: GUS, 1925, s. 161. comp.jpg
 12. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. XII, s. 449. comp.jpg
 13. A. Treichel, Geschichte des Deutschtums von Rippin und Umgegend, 1943, s. 45, 49, 61.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License