Cmentarz ewangelicki - Trzciniec (Trzciniec Stary)

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

OAE7tyWW0kPzebuEcVVHhg4moveCIYNiC5EyF1txlDwVdmpHefuScbfDcjScsfOPCNk0sKRvojf4NCY=w320

Opis cmentarza

las.png mennonici.png
Położenie

Cmentarz położony w lesie niedaleko przedłużenia ulicy Drzewnej. Ulicą Drzewną w Białych Błotach dojeżdżamy do miejsca gdzie las znajduje się po obu stronach drogi. Odtąd prosto ok. 450 metrów aż po prawej stronie będziemy mieli szkółkę leśną. Na jej wysokości skręcamy w pierwszą ścieżkę w lewo, a następnie od razu w prawo. Po niecałych 30 metrach po prawej stronie mamy cmentarz sąsiadujący od północy ze ścieżką leśną (przedłużenie ul. Czeremchy), a z pozostałych stron z lasem.

Podstawowe informacje
Data założenia II ćw. XIX w. (między 1825, a 1839)
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Ciele (od 1866), Bydgoszcz (1772-1866)
Status nieczynny
Powierzchnia ~0,06ha[*]
Nr działki nie wyodrębniono, na terenie działki nr 107/5LP
Kształt czworokąt nieforemny
Najstarszy zachowany nagrobek I poł. XX w.?
Istniejąca dokumentacja ?
Zagrożenia likwidacja, splantowanie, zalesienie
Stan zachowania BARDZO ZŁY, typ III
Data zamknięcia, likwidacji 1920?, ?

Plan sytuacyjny południowych granic ziem folwarku Stary Trzciniec z 1825 nie uwzględnił cmentarza w przeciwieństwie do planu folwarku z 1839.
[*] Dane według Banku Danych o Lasach.

Roślinność
Drzewa dąb, sosna, …
Krzewy lilak, …
Inne trawa, …

Układ wewnętrzny cmentarza nieznany. Brak pomników przyrody.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Mogiły obmurowane TAK 3 k. XIX - I ćw. XX w.? beton, kamień polny -
Mogiły ziemne TAK 1 ? - -
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Pola grobowe NIE - - - -
Postumenty NIE - - - -
Przyścienne NIE - - - -
ŁĄCZNIE 4 stanowiska
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne NIE - - - -
Inskrypcje

Nie znaleziono.


Galeria zdjęć

fot. Michał P. Wiśniewski, 2016

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8

Renowacja

Nie przeprowadzono. SUiKZP gminy Białe Błota podaje, że to cmentarz rodowy.


Osadnictwo w Trzcińcu

Historia

Trzciniec składał się z dwóch odrębnych miejscowości Trzciniec Stary i Nowy. Początek istnienia Trzcińca Starego przypada na rok 1764, gdy bydgoska rada miejska wydzierżawiła na prawie olęderskim na okres 40 lat grunt Mariannie i Hertmanowi Dreyftom ku rumowaniu na folwark Trzciniec Stary. Trzciniec nowy powstał kilka lat później, gdy w 1772 bydgoska rada miejska wydzierżawiła Katarzynie i Jędrzejowi Ryjzom na okres 40 lat na prawie olęderskim rolę pustą z zaroślami do erudowania zdatną na folwarczek Trzciniec Miejski. Dziewiętnastowieczne spisy określają oby dwa folwarczki Alt Rohrbruch i Neu Rohrbruch mianem etablissement, a więc siedlisk nie posiadających niezależnej administracyjnej osobowości prawnej choć posiadających własną nazwę (nie mylić z prywatnymi przedsiębiorstwami rozrywkowo-rekreacyjnymi)
W świetle dostępnych spisów statystycznych i map oby dwie osady funkcjonują jako oddzielne jeszcze w 1885, na mapie z 1896 nazwy jeszcze zostają zachowane, lecz przynajmniej Stary Trzciniec włączono w obszar Białych Błót. Na mapie z 1911 nie ma już Starego Trzcińca wymienionego nawet z nazwy, a Nowy Trzciniec nazwany jako Rohrbruch to stacja kolejowa i leśniczówka. Według mapy Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Białe Błota z 2016, teren cmentarza jak również gospodarstwa na zachód od niego, nie należą do wsi Białe Błota aczkolwiek posiadają adres Białych Błót.
Zarówno Stary jak i Nowy Trzciniec zamieszkały był w znakomitej większości przez ewangelików - najstarsze dane z 1818, najnowsze z 1885 (łącznie 40 ewangelików na 41 mieszkańców). Po odzyskaniu niepodległości, a może jeszcze szybciej doszło do radykalnej zmiany. Według spisu z 1921 Trzciniec - na obszarze tego dzisiejszego - zamieszkiwało jedynie 9 ewangelików na 85 mieszkańców. Od 1866 ich macierzysta parafia mieściła się w Cielu, a szkoła ewangelicka w Zielonce (przynajmniej od 1860).

Ludzie

Gospodarze z 1839: Johann Born (40 mórg), Gottrfied Heymann (20 mórg), Heinrich Janke (20 mórg)


Bibliografia:

 1. 2973 Zielonke, Topographische Karte (Meßtischblatt) 1:25000, Reichsamt für Landesaufnahme, 1896. comp.jpg
 2. 2973 Zielonke, Topographische Karte (Meßtischblatt) 1:25000, Reichsamt für Landesaufnahme, 1911. comp.jpg
 3. Z. Guldon, R. Kabaciński, Zarys dziejów osad miejskich oraz miejscowości przyłączonych do Bydgoszczy do 1939 roku, [w:] Historia Bydgoszczy. Tom II, cz. I 1920-1939, pod red. M. Biskupa, Bydgoszcz: BTN, 1999, s. 859.
 4. Plan von dem Stadt Vorwerk Alt Trziniec oder Alt Rohrbruch genannt vermessen im Jahr 1825, 1:5 000, 1825. comp.jpg
 5. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 10, Województwo Poznańskie, 1926, s. 7. comp.jpg
 6. B. Smeil, Charte von dem Bromberger Kämmerei - Vorwerke Trzÿniec, oder Alt Rohrbruch genannt, 1:5 000, 1839. comp.jpg
 7. Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego gminy Białe Błota, 2016, s. 47. comp.jpg
 8. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. XII, s. 548. comp.jpg
 9. Uebersicht der Bestandtheile und Verzeichniss aller Ortschadten des Bromberger Regierungsbezirks, 1818, s. 15. comp.jpg
 10. Verzeichniss aller Ortschaften des Bromberger Regierungs-Bezirks, Bromberg: Gruenauer, 1833, s. 3. comp.jpg
 11. Verzeichniss sämmtlicher Ortschaften des Regierungs-Bezirks Bromberg, Bromberg: M. Aronsohn, 1860, s. 4-5. comp.jpg
 12. A. Werner, Geschichte der evangelischen Parochieen in der Provinz Posen. Posen: W. Decker, 1898, s. 48-49. comp.jpg

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License