Cmentarz ewangelicki - Trzemiętowo I

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

NQLbGKrYLV58Ry6qyy_7tqvipsSHlhr2hZYKckN2LirA8UpniPxYWeWz41ILYCbTKRekYhtT10B4WZMlQtE=w320

Opis cmentarza

polny.png
Położenie

Cmentarz położony w polu. Droga do niego została zaorana, a okoliczne bagna nie ułatwiają dotarcia na cmentarz. Można spróbować wejść miedzą pomiędzy gospodarstwami nr 8 i 9. Idziemy ok. 150 metrów po czym skręcamy w lewo i widzimy przed sobą zielony zagajnik w odległości ok. 90 metrów. To cmentarz sąsiadujący ze wszystkich stron z gruntami uprawnymi lub nieużytkami.

Podstawowe informacje
Data założenia I ćw. XIX w.
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Sicienko (od 1856), Koronowo (1772-1856)
Status nieczynny
Powierzchnia ~ 0,15 ha
Nr działki 121
Kształt prostokąt
Najstarszy zachowany nagrobek ?
Istniejąca dokumentacja ?
Zagrożenia dewastacja, likwidacja całkowita, śmieci
Stan zachowania BARDZO ZŁY, Typ III
Data zamknięcia, likwidacji 1945?, ?

Niewykluczone, że cmentarz powstał w IV ćw. XVIIII w.

Roślinność
Drzewa klon?
Krzewy lilak, …
Inne

Brak pomników przyrody. Układ zewnętrzny cmentarza czytelny. Układ wewnętrzny nieznany.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mogiły obmurowane TAK 6 k. XIX - I poł. XX w. beton, lastryko -
Mogiły obmurowane z postumentem TAK 2 k. XIX - I poł. XX w. lastryko, beton -
Mogiły ziemne ? - - - -
Pola grobowe ? - - - -
Krzyże NIE - - - -
Postumenty TAK 1 k. XIX - I poł. XX w. lastryko -
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Przyścienne NIE - - - -
Inne NIE - - - -
RAZEM > 9 stanowisk
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne NIE - - - -

Brak danych o pochówkach osób znanych i szczególnie zasłużonych.

Inskrypcje


Galeria zdjęć

fot. Tomasz Mądrzyński, 2018

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10
{$caption}
fot. 11
{$caption}
fot. 12
{$caption}
fot. 13
{$caption}
fot. 14
{$caption}
fot. 15
{$caption}
fot. 16
{$caption}
fot. 17
{$caption}
fot. 18
{$caption}
fot. 19
{$caption}
fot. 20
{$caption}
fot. 21
{$caption}
fot. 22
{$caption}
fot. 23
{$caption}
fot. 24
{$caption}
fot. 25

Renowacja

Nie przeprowadzono.


Osadnictwo w Trzemiętowie

Historia

Trzemiętowo istniało już w 1254 roku jako majątek rycerski należący do kasztelana kruszwickiego, który nadał go wraz z dwiema innymi wsiami bisupom włocławskim. Ci mieli stać się właścicielem dóbr po jego śmierci. Za wyjątkiem blisko półwiecznego epizodu z XIV wieku, gdy wieś była w rękach prywatnych (Sędziwój Pałuka), aż do zaboru należała do kapituły włocławskiej. Po I zaborze nastąpiła konfiskata na skutek sekularyzacji majatków kościelnych przez państwo pruskie. Trzemiętowo stało się majątkiem rządu pruskiego administrowanym przez urząd domenalny w Bydgoszczy, potem w Koronowie. Jeszcze w 1846 nadal było wsią rządową. W 1860 roku właścicielem dóbr był Wagenknecht, w 1885 Louis Altag, a od pocz. XX w. Anton Hartmann. Ze spisu właścicieli ziemskich z 1913 dowiadujemy się, że w Trzemiętowie mieszka aż 8 właścicieli ziemskich. Prócz Hartmannów, którzy byli tu przynajmniej do 1939 są także: Bottcher, Gapiński, Malicki, Meyer, Pansegrau, Rofs, Weiss.
W 1833 protestanci stanowili 46% mieszkańców wsi. Niewykluczone, że Trzemiętowo zostało skolonizowane jeszcze w XVIII wieku. Szkoła ewangelicka istniała już w 1832. Pierwotnie ewangelicy podlegali pod parafię ewangelicką w Koronowie, a od 1856 pod Sicienko. Tuz po odzyskaniu niepodległości protestanci liczyli 33% mieszkańców miejscowości.

Ludzie

Gospodarze w katastrze kontrybucyjnym w 1772: Stenzel Bark, Jakob Bryczkowski, Martin Dalig, Urban Dulkowski, Antoni Frydrychowicz, Albrecht Gapka, Johann Gaur, Jurgen Karwiski, Andreas Kawke, Christian Korn, Lorenz Kosma, Mathias Kosma, ? Kuntz, Antoni Loszynski, Johann Machler, Anton Mathia, Josef Mathia, Josef Musolf, Daniel Schmidt, Jakob Schulke, Hentzel Witer, Johann Wypiewski, Michal Wyszelewski

Wilhelm Friedrich von Eichstedt (1835-1895) - członek rodu z Saksonii-Anhalt zmarł w Trzemiętowie. Nie wiadomo w jakich okolicznościach się tu znalazł

Właściciele ziemscy z 1913: Leopold Bottcher, Agnes Gapiński, Paul Hartmann, Bolesław Malicki, Meyer, Johann Pansegrau, Julius Rofs, Franz Weiss

Księga strat z I wojny światowej zawiera następujące nazwiska: Bartz, Berg, Błaszak, Brzozikowski, Bottcher, Fedder, Fiałkowski, Frase, Gapiński, Gogoliński, Górski, Grzegorek, Gutscha, Hinz, Hoffmann, Januszewski, Kamutschke, Karow, Kawczyński, Klix, Klosta, Krajnik, Kunz, Mathea, Muller, Neils, Neubauer, Pokora, Pubanz, Pusch, Raguschke, Ristau, Ross, Salkowski, Schauer, Sergott, Szubczyński, Tesmer, Welke, Willbrecht, Zantow, Zeuschner

Księga adresowa z 1928 r. zawiera następujące nazwiska: Belarz (właściciel ziemski), Bootcher (właściciel ziemski), Corde (zajazd), Gapińska (właściciel ziemski), Hartman (właściciel ziemski, 275 ha), Luneberg (właściciel ziemski), Łepczyński (kowal), Malicki (właściciel ziemski, siodlarz), Rohs (właściciel ziemski), Strohschein (kowal), Szaner (szewc), Weiss (właściciel ziemski)

Księga abonentów z 1939: Curt Belau (właściciel dóbr), Richard Bottcher (posiedziciel), Stefan Corde (kupiec), Bolesław Górski (rolnik), Paweł Hartmann (właściciel dóbr), Wilhelm Luneberg (młyn), Franciszek Weiss (posiedziciel)

Księga adresowa z 1941: Abraham (szewc), Hermann Golz (zajazd, sklep), Lassa (kowal), Luneberg (młyn)


Bibliografia:

 1. 1344 Hohenwalde, Messtischblatt, 1:25 000, 1876. comp.jpg
 2. Amtsblatt der Königlichen Preußischen Regierung zu Bromberg, 1832, nr 36, s. 657. comp.jpg
 3. J. N. Bobrowicz, Opisanie historyczno-statystyczne Wielkiego Księstwa Poznańskiego, 1846, s. 429. comp.jpg
 4. Deutsches Reichs-Adressbuch, 1941, s. 94. comp.jpg
 5. Gemeindelexikon die Regierungsbezirke Allenstein, Danzig, Marienwerder, Posen, Bromberg und Oppeln : auf Grund der Ergebnisse der Volkszählung vom 1. Dezember 1910 und anderer amtlicher Quellen, Berlin, 1912, s. 2-3 (Reg. Bromberg). comp.jpg
 6. Gminny program opieki nad zabytkami gminy Sicienko na lata 2014-2017, Sicienko, 2013, s. 28, 30, 45-46, . http://bip.sicienko.pl/?app=uchwaly&nid=4342
 7. J. F. Goldbeck, Volständige Topographie des Königreichs Preussen, Marienwerder, 1789, s. 243. comp.jpg
 8. Gueter-Adressbuch der Provinz Posen, Stettin, 1907, s. 156-157. comp.jpg
 9. Handbuch des Grundbesitzes im Deutschen Reiche. Das Koenigreich Preussen. VII Band: Provinz Posen, 1905, s. 238-239. comp.jpg
 10. S. Kozierowski, Badania nazw topograficznych na obszarze dawnej zachodniej i środkowej Wielkopolski, t. II M-Z, Poznań, 1922, s. 420. comp.jpg
 11. Güter-Adressbuch für die Provinz Posen, 1913, s. 176-177. comp.jpg
 12. Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, Warszawa: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej, 1928, s. 1474. comp.jpg
 13. Opis miejscowości położonych w okolicy Bydgoszczy : Dąbrówka Nowa, Gogolinek, Goczeń, Gumnowice, Józefinki, Kruszyniec, Łochowice, Łochowo, Mochle, Nowaczkowo, Opławiec, Prądy, Samsieczno, Sicienko, Ślesin, Strzelewo, Szczutki, Tryszczyn, Trzemiętowo, Trzemiętówko, Wierzchucinek, Wojnowo, Wtelno, Zawada, Zielonczyn, rękopis dokonany na zlecenie Inspektoratu Szkolnego w Bydgoszczy, 1899-1905. comp.jpg
 14. Plan odnowy miejscowości Trzemiętowo na lata 2010-2017, 2010. comp.jpg
 15. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 10, Województwo Poznańskie. Warszawa: GUS, 1926, s. 5. comp.jpg
 16. Spis abonentów sieci telefonicznych Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów w Bydgoszczy i Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej w mieście Bydgoszczy na 1939 r., Warszawa, 1939, s. 110. comp.jpg
 17. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. XII, s. 572-573. comp.jpg
 18. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sicienko. Cz. I, Sicienko, 2011, s. 47, comp.jpg
 19. Trzemiętowo na stronie UG Sicienko, http://www.sicienko.pl/strona-325-trzemietowo.html
 20. Uebersicht der Bestandtheile und Verzeichniss aller Ortschadten des Bromberger Regierungsbezirks, 1818, s. 21. comp.jpg
 21. Verzeichniss aller Ortschaften des Bromberger Regierungs-Bezirks : mit einer geographisch-statistischen Übersicht derselben, Bromberg: Gruenauer, 1833, s. 15. comp.jpg
 22. Verzeichniss sämmtlicher Ortschaften des Regierungs-Bezirks Bromberg, Bromberg: M. Aronsohn, 1860, s. 14-15. comp.jpg
 23. A. Werner, Geschichte der evangelischen Parochieen in der Provinz Posen. Posen: W. Decker, 1898, s. 411. comp.jpg

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License