Cmentarz ewangelicki - Wąbrzeźno II

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

BriesenE.jpg

Opis cmentarza

zabudowany.png
Położenie

Cmentarz położony był przy dzisiejszej ul. Gen. Pruszyńskiego, ok. 300 m. na południe od rynku. Obecnie na jego miejscu znajduje się baza transportowa PKSu Grudziądz, a także orlik.

Podstawowe informacje
Data założenia ~ I poł. XIX w.
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Wąbrzeźno
Status zlikwidowany
Powierzchnia ~0,76 ha
Nr działki 539/6 (nie cała), 540/1
Kształt prostokat
Najstarszy zachowany nagrobek -
Istniejąca dokumentacja ?
Zagrożenia -
Stan zachowania ZLIKWIDOWANY, Typ I
Data zamknięcia, likwidacji 1945 r., 1969 r.
Roślinność
Drzewa -
Krzewy -
Inne -

Brak drzewostanu

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Mogiły obmurowane NIE - - - -
Obejścia NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Przyścienne NIE - - - -
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne NIE - - - -

Brak informacji na temat grobów o znaczeniu historycznym oraz osób szczególnie zasłużonych. Prawdopodobnie na terenie cmentarza znajdowała się kaplica.

Inskrypcje

Nie znaleziono. Cmentarz zlikwidowany.


Galeria zdjęć - fot. Michał P. Wiśniewski, 2012

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4

Renowacja

Nie przeprowadzono. Cmentarz zlikwidowany. Upamiętnienie zaplanowane po dyslokacji bazy PKS.


Osadnictwo w Wąbrzeźnie.

Historia

Ludzie


Źródła:

  1. 2779 Briesen, Topographische Karte (Meßtischblatt) 1:25000, Preuss. Landesaufnahme, 1911. comp.jpg
  2. Diecezja toruńska. Historia i teraźniejszość. T. 18. Dekanat wąbrzeski pod red. S. Kardasza. Toruń: Wydawnictwo Konserwatora Diecezjalnego, 1994.
  3. Górny Kazimierz, Wąbrzeźno. Z dziejów miasta i okolicy. Toruń: Toruńskie Towarzystwo Kultury, 1988.
  4. Heym B., Geschichte des Kreises Briesen und seinr Ortschaften. Briesen, 1902. comp.jpg
  5. Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Wąbrzeźno na lata 2009 - 2015, 2009 comp.jpg
  6. Mikulski Krzysztof red., Historia Wąbrzeźna. Tom 1, Wąbrzeźno: Urząd Miejski, 2005.
  7. Mikulski Krzysztof red., Historia Wąbrzeźna. Tom 2, Wąbrzeźno: Urząd Miejski, 2006.
  8. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 11, Województwo Pomorskie. Warszawa: GUS, 1926. comp.jpg
  9. Sulimierski Filip, Chlebowski Bronisław, Walewski Władysław i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902. comp.jpg

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License