Cmentarz ewangelicki - Wiele

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

wiele.JPG

Opis cmentarza

polny.png smieci.png
Położenie

Cmentarz położony na północy wsi, ok. 420 m. na północ od drogi wojewódzkiej nr 241. Wiele zaczyna się wraz z mostem na Rokitce. Od zielonej tablicy informacyjnej z napisem "Wiele" jedziemy ok. 800 m. i dojeżdżamy do skrzyżowania z drogą nie utwardzoną. Skręcamy tam w prawo (przy gospodarstwie nr 20), następnie pokonujemy wspomniane ok. 420 m. Cmentarz znajduje się po lewej stronie drogi. Od północy graniczy z polem uprawnym, od wschodu z drogą polną i polem, od południa i zachodu z laskiem.

Podstawowe informacje
Data założenia XIX w.
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Mrocza
Status nieczynny
Powierzchnia ~0,50 ha
Nr działki niewyodrębniona, na trenie nr 77
Kształt oryginalnie prostokąt, obecnie wielobok nieforemny
Najstarszy zachowany nagrobek I ćw. XX w.
Istniejąca dokumentacja ?
Zagrożenia śmieci, dewastacja
Stan zachowania BARDZO ZŁY, Typ III
Data zamknięcia, likwidacji 1945, -

Bardzo dużo śmieci.

Roślinność
Drzewa dąb, klon, …
Krzewy lilak, grochodrzew, …
Inne trawa, pokrzywy, …

Brak zarejestrowanych pomników przyrody. Brak informacji co do istnienia alei. Układ cmentarza nieczytelny.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Krzyże NIE - - - -
Obejścia NIE - - - -
Obeliski NIE - - - -
Mogiły obmurowane TAK ? I poł. XX w. lastryko, beton -
Mogiły ziemne TAK ? ? - -
Płyty poziome NIE - - - -
Płyty pionowe NIE - - - -
Postumenty TAK ? I poł. XX w. lastryko, beton znaleziony osobno
Przyścienne NIE - - - -
ŁĄCZNIE ?
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy NIE - - - -
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne NIE - - - -
Inskrypcje - fot. Michał P. Wiśniewski, 2014


Galeria zdjęć

fot. Michał P. Wiśniewski, 2014

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7

Renowacja

Nie przeprowadzono.
Niemożliwa ze względu na znikomą ilość zachowanych nagrobków i ich stan. W grę wchodzi uporządkowanie terenu poprzez wywóz śmieci oraz wycięcie roslinności.


Osadnictwo w Wielu.

Historia

Z początku Wiele było własnością kościelną m. in. kapituły poznańskiej. Mniej więcej w 1578 Wiele weszło w skład klucza dóbr ziemskich miasta Mrocza, które w latach 1649-1772 należało do Działyńskich. Od 1773 było częścią majątku Runowo. Najpierw pieczę nad majątkiem i wsią sprawowała Teofila z Działyńskich Szołdrska-Potulicka, potem syn i krewny z rodziny Szołdrskich. Od 1852 r. Wiele przejął Theobald von Bethmann-Hollweg, który wówczas zakupił majątek Runowo i wsie do niego należące. Z jego ramienia folwarkiem we Wielu w latach 1873-1909 zarządzał Rudolf Prochnow. W 1909 r. Bethmann-Hollweg decyduje się na sprzedaż Wiela komisji kolonizacyjnej, która dokonuje parcelacji w 1910 r.
Nie dysponujemy danymi, czy przed rozbiorami mieszkali w Wielu koloniści niemieccy. Oni sami w głównej mierze pochodzili z Nadrenii-Palatynatu, Meklemburgii oraz dzisiejszego Pomorza Zachodniego.
Folwark składał się z gorzelni, mleczarni i jeziora, w którym łowiono ryby. We wsi od 1880 r. działała szkoła ewangelicka, nową wybudowano w 1912 r. Wg pierwszego spisu powszechnego z 1921 we wsi mieszkało blisko 46% ewangelików. Ci, którzy zadeklarowali się jako obywatele niemieccy musieli do 1926 r. sprzedać swoje gospodarstwa i wyjechać do Niemiec gdyż na mocy postanowień traktatu wersalskiego Wiele znalazło się w granicach Polski. W 1940 r. Wiele zmienia nazwę na Weilensee, a do gospodarstw po wysiedlonych Polakach wprowadzają się Niemcy z Besarabii (z dzisiejszego Teplytsya i Krasne na Ukrainie). Główna ulica we wsi była wybrukowana, a przy niej posadzone jabłonie.

Ludzie

W spisie mieszkańców z 1945 r. figurują nazwiska: Balmer (Besarabia) , Bauer, Behnke (kowal), Bogolowski (Besarabia), Bojankowski (Besarabia), Boht, Braun (Besarabia), Dittbrenner, Eckert (Besarabia), Erbele (Besarabia), Erfle (Besarabia), Gross (Besarabia), Gutknecht (sklep i karczma), Handel (Besarabia), Herrmann (Besarabia), Hinz, Hochloch (nauczyciel, Besarabia), Hutzfeld, Kern (Besarabia), König, Krzyżan, Mähling, Mahnke, Müller, Neubauer, Paeschke, Pultin (katolik), Riedmann, Ritz (Besarabia), Seehaver, Seifert (Besarabia), Söhn (Besarabia), Streek, Sump, Tanke, Volk (Besarabia), Znaniecki (jedyny Polak)
Do 1941 sołtysem był Papstein, potem do 1945 Jakob Hermann.
Grunty posiadał tu Franciszek Kalkstein-Osłowski (posiadłość mogąca być dworem) , ale sprzedał w 1911 Franciszkowi Bartoszkowi, wywłaszczonemu przez hitlerowców w 1939 r.
W 1911 r. działkę od komisji nabył niejaki Johann Schauer. Po tym jak Wiele znalazło się na terytorium Polski powinien zdobyć potwierdzenie prawa do własności działki. Schauer starał się o to w 1919 r., lecz z uwagi na tuż powojenny chaos administracja polska działała niezwykle wolno. W tym samym roku wydzierżawił ją Otto Riemerowi. W 1921 r. polskie władze nakazały Riemerowi opuścić działkę, która stała się od tej pory własnością Skarbu Państwa. Sprawa została przekazana do sądu i opisana została w dzienniku Ligi Narodów z 1924 r. - TUTAJ, jako przykład ochrony interesów obywateli Wolnego Miasta Gdańska w Polsce.
Ofiary I wojny światowej z Wiela: Kazimierz Osłowski (zaginiony, 1919), Alex Sadkowiak (ciężko ranny, 1918), Peter Wyrżykowski (ciężko ranny, 1917),


Bibliografia:

  1. 2771 Mrotschen, Topographische Karte (Meßtischblatt) 1:25000, Reichsamt für Landesaufnahme, 1940. comp.jpg
  2. Free City of Danzig Protection of the Interests in Poland of Danzig Nationals and Organisations, "League of Nations - Official Journal", 1925, t. 6, s. 171-173. comp.jpg
  3. Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, Warszawa: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej, 1928, s. 1479. comp.jpg
  4. Mrocza w Polonia Major - Fontes, dokument elektroniczny, 2009. comp.jpg
  5. Neues topographisch-statistisch-geographisches Worterbuch des Preussischen Staats. Funfter Band. T-Z, Halle: Karl August Kummel, 1823, s. 147, comp.jpg
  6. H. Papstein, Kreis Wirsitz, ein westpreußisches Heimatbuch, Bad Zwischenahn : Heimatkreis Wirsitz/Westpreussen, 1982, s. 232-237.
  7. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 10, Województwo Poznańskie. Warszawa: GUS, 1926, s. 123. comp.jpg
  8. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. XIII, s. 310. comp.jpg

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License