Cmentarz ewangelicki - Wiśniewa I

del.icio.usFacebook


Położenie cmentarza - mapy

dwlYt9JuQ_1l0ep4GAE-GpHRQ5zY6mgJVFqbdBAGp5bSyEu5J08phVzF_QpW1oZ-zne3BD7cOopWpeNG_qE=w320

Opis cmentarza

polny.png
Położenie

Cmentarz położony w polu naprzeciwko szkoły podstawowej. Z Sępólna Krajeńskiego wyjeżdżamy ulicą Topolową i po ok. 3 km jesteśmy w Wiśniewie na skrzyżowaniu z drogą prowadzącą w kierunku osady Kawle - po lewej stronie, a po prawej mamy seledynowy budynek szkoły. Należy jechać nieco dalej prosto za skrzyżowanie i następnie skręcić w pierwszą ulicę w prawo tuż za szkołą. Po ok. 50 metrach możemy zaparkować i przed sobą widzimy cmentarz, a za sobą mamy szkołę. Cmentarz od północy sąsiaduje z terenem zalesionym, od wschodu z nieużytkami, od południa z nieużytkami i terenem gospodarstwa domowego, a od zachodu z polem uprawnym.

Podstawowe informacje
Data założenia I poł. XIX w. (całkiem możliwe, że został założony wraz z budową zboru na początku XVIII w.)
Wyznanie ewangelicki
Ówczesna parafia Sępólno Krajeńskie (od 1773), na pocz. XVIII w. dom modlitwy w Wiśniewie, rozebrany w 1739
Status nieczynny
Powierzchnia ~0,25 ha
Nr działki na terenie działki nr 25
Kształt zbliżony do prostokąta
Najstarszy zachowany nagrobek k. XIX w.
Istniejąca dokumentacja Karta cmentarza, oprac. C. Ostas, 1988
Zagrożenia likwidacja, śmieci
Stan zachowania ZŁY, Typ III
Data zamknięcia, likwidacji 1945?, -
Roślinność
Drzewa dąb, lipa, świerk, jesion, …
Krzewy lilak, grochodrzew, …
Inne trawa, bluszcz, …

Brak zarejestrowanych pomników przyrody. Układ zewnętrzny cmentarza częściowo czytelny. Układ wewnętrzny nieczytelny. Brak informacji o alei.

Nagrobki i inne elementy
Nagrobki
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mogiły obmurowane TAK ? k. XIX - I poł. XX w. beton, lastryko
Mogiły obmurowane z postumentem TAK ? k. XIX w. - I p. XX w. piaskowiec, beton, lastryko, granit -
Mogiły ziemne TAK ? - - -
Pola grobowe TAK ? k. XIX -I p. XX w. beton
Krzyże NIE - - - -
Postumenty TAK ? k. XIX / pocz. XX w. - I poł. XX w. piaskowiec, beton -
Cenotafy NIE - - - -
Cippusy NIE - - - -
Grobowce NIE - - - -
Płyty poziome NIE - - - -
Przyścienne NIE - - - -
Inne NIE - - - -
RAZEM > 60 stanowisk
Elementy
Rodzaj Istnienie Ilość Data powstania Materiał Uwagi
Mur ogrodzeniowy TAK - I poł. XX w. beton wiele słupków po ogrodzeniu
Brama NIE - - - -
Kościół NIE - - - -
Kaplica NIE - - - -
Inne NIE - - - -
Inskrypcje


Galeria zdjęć

fot. Dariusz Łucyszyn, 2017;

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2

fot. Michał P. Wiśniewski, 2016;

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9
{$caption}
fot. 10
{$caption}
fot. 11
{$caption}
fot. 12
{$caption}
fot. 13
{$caption}
fot. 14
{$caption}
fot. 15
{$caption}
fot. 16
{$caption}
fot. 17
{$caption}
fot. 18
{$caption}
fot. 19
{$caption}
fot. 20
{$caption}
fot. 21
{$caption}
fot. 22
{$caption}
fot. 23
|
{$caption}
fot. 24
|
{$caption}
fot. 25
|
{$caption}
fot. 26
|
{$caption}
fot. 27
|

Karta cmentarna, oprac. C. Ostas, 1988

{$caption}
fot. 1
{$caption}
fot. 2
{$caption}
fot. 3
{$caption}
fot. 4
{$caption}
fot. 5
{$caption}
fot. 6
{$caption}
fot. 7
{$caption}
fot. 8
{$caption}
fot. 9

Renowacja

Nie przeprowadzono. Na cmentarzu zalegają wycięte krzaki.


Osadnictwo w Wiśniewie

Historia

Najstarsza wzmianka pochodzi z 1412 roku. Na początku XVIII wieku istniał tu zbór ewangelicki, rozebrany w 1739 roku. Miejscowy sołtys był stanowczo przeciwny zburzeniu i odesłano go do więzienia w Więcborku. Sępoleńska kronika parafialna przedstawiła go (sołtysa) jako luterańskiego charyzmatycznego przybysza z Pomorza. W Więcborku próbowano go bez powodzenia nawrócić na katolicyzm. Ostatecznie zostal skazany na śmierć. Przed szafotem nie wyrzekł się protestantyzmu i sam położył głowę na pniu. Hrabia Potulicki nakazał go uwolnić. Podobno zawołał Pozwólcie mu odejść staremu szelmie. Wolny sołtys otrzymał od posiadającej dożywotnio Wiśniewę, Katarzyny Tuczyńskiej, przywilej na 10 morgów ziemi i prawo do ważenia piwa. W III i IV ćw. XVIII wieku wieś należała do Potulickich z Więcborka. Najprawdopodobniej w II ćw. XIX wieku miejscowi chłopi zostali uwłaszczeni. W 1853 wybuchła tu epidemia ospy.
Szkoła ewangelicka istniała od 1772 roku. Protestanci stanowili absolutną większość mieszkanców. Spis powszechny z 1921 wykazał, że stanowili 97% społeczności. Ich parafia mieściła się w Sępólnie Krajeńskim. Wiśniewa stanowiła jedną z najbardziej zniemczonych miejscowości. W 1938 roku 83% mieszkańców było Niemcami.

Ludzie

Lista strat z I wojny światowej: Bethke, Bleck, Boeck, Bottcher, Frase, Gerth, Hinz, Hollatz, Kannenberg, Klawitter, Klawon, Kottke, Krause, Kruger, Look, Meinke, Mohlzahn, Muller, Rahr, Schulz, Schonke, Strehlau, Teske, Tessmer, Wiedenhoft, Zech, Zitzlaff

Nauczyciel w 1925: Fryc Kraego

W księdze adresowej z 1928 r. wymieniono nazwiska: Bleck (właściciel ziemski, 73ha), Klawitter (właściciel ziemski, 70ha), Wiedenhoft (sklep)


Bibliografia:

 1. 193 Huettenbusch, 1:100000, Karte des Deutsches Reiches, 1893. comp.jpg
 2. E. Calier, Powiat nakielski w XVI stuleciu. Szkic geograficzno-historyczny, Poznań: W. Simon, 1886, s. 49. comp.jpg
 3. J. Dorawa, Szkice z dziejów wsi podsępoleńskich, [w:] "Dzieje Sępólna Krajeńskiego" pod red. Z. Biegańskiego, 2010, s. 532-534.
 4. J. F. Goldbeck, Volständige Topographie des Königreichs Preussen, Marienwerder, 1789, s. 259. comp.jpg
 5. A. Harnoch, Chronik und Statistik der evangelischen Kirchen in den Provinzen Ost- und Westpreussen, Neidenburg, 1890, s. 492-494. comp.jpg
 6. Informacje o Wiśniewie na stronie powiatu sępoleńskiego, https://www.powiat-sepolno.pl/448,wisniewa
 7. E. Jacobson, Topographisch-statistisches Handbuch für den Regierungsbezirk Marienwerder, 1868, s. 14-15. comp.jpg
 8. Kalendarz nauczycielski na rok 1925, Tuchola, 1924, s. 51. comp.jpg
 9. Karta cmentarza, oprac. C. Ostas, 1988.
 10. S. Kozierowski, Badanie nazw topograficznych na obszarze dawnej zachodniej i środkowej Wielkopolski. Tom II M-Z, Poznań: Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1922, s. 477. comp.jpg
 11. Księga adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, Warszawa: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej, 1928, s. 1243. comp.jpg
 12. A. Mietz, Archidiakonat kamieński archidiecezji gnieźnieńskiej. Struktura terytorialna i stan kościołów w czasach staropolskich 1512-1772, Włocławek: Lega, 2005, s. 107.
 13. F. W. F. Schmidt, Der Der Kreis Flatow in seinem gesammten Beziehungen, Thorn, 1867, s. 269. comp.jpg
 14. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 11, Województwo Pomorskie. Warszawa: GUS, 1926, s. 43. comp.jpg
 15. Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego gminy Sępólno Krajeńskie. Cz. I. Uwarunkowania, 2010, s. 61. comp.jpg
 16. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski i in., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1880-1902, t. XIII, s. 612. comp.jpg
 17. M. Wojciechowski, Powiat sępoleński w latach 1920-1939, Sępólno Krajeńskie, 2009, s. 147.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License